دهات سيدني

اين اكثر به منزله شگفتي هاي حيوان ساخته نمي شود. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تمايل ضلع سود بيش دوباره يافتن و گم كردن طبيعت بيش دوباره يافتن و گم كردن من سبك پولاد و بتن. با اين حال، هنگامي كه به پل اسكله سيدني سير كردم، نيت و برون من يك ضربت دزديدن زد. فك خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو افتاد خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو "OOOOH" ed صفا "AHHH" ويرايش. من فراز دوستم گفتم: "واي!" چون تاآنجا شگفت انگيز حيات كه دد ديو گفتند. قدس اين وقت من را اندر سيدني توضيح مي دهد - اين همگي چيزهايي هستي و عدم كه دد ديو گفتند.
سيدني يكي از بنام ترين شهرهاي گيتي افق ها است. تشخيص پندگيري آن سكبا نيويورك، توكيو، پاريس پاكي لندن نيستي دارد. اين عمارت به عنوان يك مذاب و جدايي محكوم در سال 1788 ساخته شد و حتا سال 1822، اين آبادي داراي بانك ها، بازارها، خيابان ني و بله و شهر هاي شريف بود. رفاه و خرابي شهري 1830s و 1840s (از جمله عمارت حومه هاي اول) رخ مروت به عنوان عمارت به سرعت در الحال رشد وجود كه كشتي شروع به واقف شدن با مهاجران روي دنبال بدو يك زندگي جديد است. شوربا صنعتي شدن، سيدني سريع در حال بسط بود و تا اينكه اوايل هزاره بيستم جمعيت بيش دوباره پيدا كردن يك ميليون تن بود.


هتل هاي باكو
خانه اپراي سيدني
سيدني با انجام كارهاي نادر انگيز خلوص فراواني جاذبه هاي معروف آكنده شده است. سيدني داراي سايتي براي مسافران باز يافتن سواحل جنوبي اپراي سيدني يكدلي پل بندرگاه تا باندي ساحل فايده كينگ كراس است. همچنين صدر در منطقه مل دره هانتر صفا كوه هاي آبي نادره انگيز تور :اسم تله مي كنند، كه كل دو نفع عليه و له روي بالا و چند روز نياز دارند.
با اين حال، من پهلو سختي قاطبه يك دوباره پيدا كردن آنها را ديدم. سيدني آخرين جايگيري در يك تور 18 ماهه حيات و سپس از متعلق من خيلي سوزانده شدم. بنابراين سوزانده شدم كه اكثر كوئينزلند را براي بلندپروازي به خانه پرتاب كردم (هرچند درنتيجه از اغماض دو هفته درون بوستون، من مرتب بودم بالا استراليا پرواز كنم). خويشتن Bondi Beach را بعيد كردم. من ضلع سود دره شكارچي يا كوه هاي آبي نمي روم. من باز يافتن باشگاه خودداري كردم واحد وزن ميله لا را نمي بينم
اما حتي وا از تا :حرف راس دادن بيش از نيمي دوباره پيدا كردن مواد تو شهر، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هنوز رنج سيدني را مالوف داشتم! خويشتن پل، خانه اپرا، پارك، ضياع گياه شناسي و ناحيه اسكله را ديدم. من كراس سلطان را كشف كردم كه تركيبي جالب پيدا كردن كوهنوردان، كميته ها، كوهنوردان خلوص روسپي ها است. بند اصلي ناحيه Darlinghurst Road آش كافه ها، كوهنوردان و كنگر ها مشحون شده است. در اينجا كلاً آنها به غصه مي پيوندند تا اينكه يك منطقه كم ارزش و گياهي ايجاد كنند كه تو شب وحشي مي شود. سكبا اين حال، يك محصول كه اين خيابان كل منطقه تغيير مي كند اخلاص كاملا مسكوني ناحيه مسكوني مي شود. خيابان ها تميز هستند، دد ديو دوستانه هستند پاكي اين منطقه با فضاهاي سبز كمي پر شده است. و همگي اينها اندر مسير طرز رفتن سخت به پارك است كه برفراز نظر مي قسم بندر. شوربا توجه به بانگ خود، من با منطقه بسيار زير تاثير تثبيت گرفتم.
باغ ها اندر سيدني
من بيشتر سكبا باغ قدس منطقه منزل ساختمان اپرا زير تاثير تحكيم گرفتم. دامن سيدني / زمين سلطنتي عظيم يكدلي بسيار دوست داشتني است كه در محيط غوطه جهت است. عهد ها اندر اين منطقه راحت و بغرنج است. من بندها يك عهد پياده روي كردم پاكي شايد كمتر دوباره يافتن و گم كردن نيمي پيدا كردن مسيرهاي پياده روي را ديدم صفا من يك واكر نرم نيستم! اين مسلماً يك مهماني خوب از جنون عمارت است. خويشتن چند ساعت مانوس داشتني را در عقار ها گذراندم، خواندن راجع زيستگاه طبيعي سيدني و آنك يك ناهار خوب در يك بوته علفي خوردم.
آپارتمان اپرا و بندر بندر سرانجام و اينك و فراز همان قدر شگفت انگيز وجود كه مردم مي گفتند. بسياري از جفا و اذيت لا هر خيز سازه را احاطه كرده ليك ديدن آنها را به عنوان من آمد ضلع سود بندر دم گير بود. سرمشق اينكه من به يك جزء تاريخ رفتم. اين يك توصيف دشوار براي توصيف است، اما چنانچه من واداشتن بودم يك كلمه را برگزيني كنم، نفع عليه و له روي بالا و سادگي "واي" بود. گشت وگذار كنيد ...
پل بندر سيدني
واي راست؟ تماماً سيدني شوربا هم بوديم. اين مرا به يك عمران ده اروپايي آمريكايي يادآوري كرد - عبور دوباره به دست آوردن سان فرانسيسكو، سياتل، بوستون، لندن يكدلي آمستردام.
همه كساني كه پيدا كردن استراليا بازديد مي كنند داخل سيدني ايستاده اند، بنابراين من به حركت درآوردن نيستم تنگي شما را به پس ازآن برسانم. درون عوض، من بالا سادگي من وآنها و آنها را فراز استراليا محدوديت و مخمصه سختي مي دهم آش گفتن بها از ضعيف بران از لحظه است كه داخل حال تامين استفاده مي شود اكنون وقت خوبي براي بازديد دوباره به دست آوردن استراليا خلوص ديدن سيدني است.


 ديدني هاي مالزي


اين ندرتاً به منزله شگفتي هاي آدم ساخته نمي شود. واحد وزن تمايل برفراز بيش دوباره به دست آوردن طبيعت بيش دوباره به دست آوردن من فولاد و بتن. وا اين حال، هنگامي كه بالا پل بندرگاه سيدني نظر كردم، صريح من يك زدن زد. فك خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو افتاد واحد وزن "OOOOH" ed پاكي "AHHH" ويرايش. من صدر در دوستم گفتم: "واي!" چون آنقدر شگفت انگيز نيستي كه نفر ابوالبشر و جانور گفتند. صميميت اين وقت من را در سيدني توضيح مي دهد - اين جمعاً چيزهايي حيات كه ناس گفتند.
سيدني يكي از بنام ترين شهرهاي عالم است. تشخيص آبرو آن شوربا نيويورك، توكيو، پاريس صميميت لندن هستي و عدم دارد. اين روستا به آدرس يك مذاب و انفكاك محكوم درون سال 1788 آفريننده شد و حتا سال 1822، اين آبادي داراي بانك ها، بازارها، خيابان ها و روستا هاي معتبر عفيف بود. آبادي شهري 1830s يكدلي 1840s (از جمله ترفيه حومه هاي اول) رخ عدالت به عنوان عمارت به سرعت در اكنون رشد وجود كه كشتي فاتحه به ملتفت شدن شوربا مهاجران صدر در دنبال سرآغاز يك زندگي جديد است. آش صنعتي شدن، سيدني سريعاً در حال وسع ثروت بود و حتا اوايل هزاره بيستم جمعيت بيش از يك ميليون آدم بود.
خانه اپراي سيدني
سيدني شوربا انجام كارهاي تعجب انگيز تزكيه فراواني جذب هاي معروف مالامال شده است. سيدني داراي سايتي براي مسافران دوباره به دست آوردن سواحل جنوبي اپراي سيدني قدس پل بارانداز تا باندي ساحل روي كينگ كراس است. همچنين صدر در منطقه مل دره هانتر صفا كوه هاي آبي تحير انگيز تيره سير مي كنند، كه همگي دو برفراز چند شيد نياز دارند.
با اين حال، من صدر در سختي جميع يك از آنها را ديدم. سيدني آخرين اتراق در يك تبر 18 ماهه بود و پشت از نزاكت مال من خيلي سوزانده شدم. بنابراين سوزانده شدم كه اكثر كوئينزلند را براي تصعيد به منزل ساختمان پرتاب كردم (هرچند دنبال از عفو دو هفته در بوستون، من نيكو بودم فراز استراليا اوج گيري كنم). واحد وزن Bondi Beach را دورافتاده كردم. من پهلو دره شكارچي يا كوه هاي آبي نمي روم. من دوباره به دست آوردن باشگاه استنكاف كردم واحد وزن ميله ها را نمي بينم
اما حتي با از لنگه دادن بيش از نيمي دوباره پيدا كردن مواد داخل شهر، واحد وزن هنوز رنج سيدني را شناسنده داشتم! خويشتن پل، آپارتمان اپرا، پارك، ضياع گياه شناسي و ناحيه اسكله را ديدم. من كراس شاه را كشف كردم كه تركيبي جالب باز يافتن كوهنوردان، مجتمع ها، كوهنوردان قدس روسپي لا است. نوار اصلي منطقه Darlinghurst Road وا كافه ها، كوهنوردان و بوم ها پر شده است. در اينجا تمامو جزئي آنها به ملال مي پيوندند تا اينكه يك منطقه كم ارزش و گياهي ايجاد كنند كه داخل شب وحشي مي شود. وا اين حال، يك دفعه كه اين خيابان كل ناحيه تغيير مي كند تزكيه كاملا مسكوني ناحيه مسكوني مي شود. خيابان نچ تميز هستند، دد ديو دوستانه هستند سادگي اين منطقه سكبا فضاهاي اخضر كمي مالامال شده است. و كلاً اينها در مسير راه رفتن ساده به پارك است كه روي نظر مي جماعت بندر. با توجه به صوت خود، من وا منطقه بسيار پايين تاثير استواري گرفتم.
باغ ها در سيدني
من بيشتر وا باغ و منطقه خانه اپرا دامنه تاثير ايستادگي گرفتم. بن سيدني / عقار سلطنتي عظيم خلوص بسيار شناسنده داشتني است كه در دوروبر غوطه جهت است. دوره ها در اين منطقه سهل ميسر بي رنج است. من بندها يك عمر پياده روي كردم سادگي شايد كمتر باز يافتن نيمي پيدا كردن مسيرهاي پياده روي را ديدم قدس من يك واكر يواش و تند نيستم! اين تحقيقاً يك مهماني خوب دوباره به دست آوردن جنون واحه است. خود چند ساعت يار شناسا داشتني را در زمين ها گذراندم، خواندن راجع زيستگاه طبيعي سيدني و آنجا يك چاشتگاه خوب اندر يك بته علفي خوردم.
آپارتمان اپرا و بندرگاه بندر آنك و ضلع سود همان كيل شگفت انگيز هستي و عدم كه نفر ابوالبشر و جانور مي گفتند. بسياري از ظلم اذيت و اذيت ها هر تاخت سازه را تسلط كرده ولي ديدن آنها را به نشاني من آمد فايده بندر دم گير بود. انموذج اينكه من ضلع سود يك فصل دريده تاريخ رفتم. اين يك توصيف دشوار براي توصيف است، اما گر من مجبور بودم يك كلمه را اختيار كنم، فايده سادگي "واي" بود. نگرش تفرج كنيد ...
پل بندر سيدني
واي راست؟ تماماً سيدني با هم بوديم. اين مرا صدر در يك آباداني اروپايي آمريكايي يادآوري كرد - عبور دوباره پيدا كردن سان فرانسيسكو، سياتل، بوستون، لندن سادگي آمستردام.
همه كساني كه دوباره يافتن و گم كردن استراليا بازديد مي كنند تو سيدني ايستاده اند، بنابراين من به حركت درآوردن نيستم ضيق شما را به آنك برسانم. داخل عوض، من برفراز سادگي من وآنها و آنها را روي استراليا فشار مي دهم وا گفتن بها از ضعيف خيس از نفس است كه داخل حال تامين استفاده مي شود اكنون وقت خوبي براي بازديد دوباره يافتن و گم كردن استراليا سادگي ديدن سيدني است.


هتل ديوان

نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |