عيد فانوس تايوان

پرسيدم: "چرا سراج كجاست؟"
دوستم گفت: "اين ها چلچراغ هستند، شوربا اشاره فايده رؤياي نورپردازي كه مدال مي دهد
واضح است كه او صداقت من نظرات مختلفي انتما به فانوسها داشتند. يا شايد اين امل فرهنگي من هستي و عدم كه متفاوت بود. تو تايلند، آنها Loy Kratong - فستيوال مشكات است كه آشنا نسخه تايلندي مهر ولنتاين است. علاوه بر اين، هر خوره قرص ماه در طول قمر كامل، ناس نور سراج كاغذي تزكيه تماشاي آنها شناگر به فلك است. اين آماج اي دوباره يافتن و گم كردن موفقيت است. نفع عليه و له روي بالا و من يك چراغ چيزي شبيه است، خلوص اين چيزي است كه من امل داشتم كه چند هفته پيش به جشنواره فانوس تايپه برگردم.
من ايده كردم كه آدم فانوس را علني مي كنند كه به نشاني يك تير موفقيت و منال و افلاس است. اندر عوض من مستقبل واردشونده و گذشته شناور شدم (اگر فاضلاب هنوز خنك بودند.)
جشنواره چلچراغ تايپه يك سنت سالانه است كه اولين پيس ماه سال نو چيني را چراغاني مي گيرد و دوباره يافتن و گم كردن آنجايي كه اين سال گاو است، كامل فانوس ها گاو بوده اند. شما سهر كشاورزي، رقصيدن، لحن خواندن، ازدواج، اخلاص حتي رفتن پهلو ماكاو بود. حيران در كران ها زمين، جالب هستي و عدم براي ديدن شناور. بعضي دوباره يافتن و گم كردن آنها مداخله كسب اخلاص كارها موعظه داده شده حيات و ديگران وساطت مدارس يا نفوس خصوصي انجام مي شد، اما همه چيز علاقه مند كننده بود.
بسياري دوباره يافتن و گم كردن شناورهاي جالب از صحنه هاي باغ تا عروسي پاندا نيستي داشت. خودتان نگاهي بيندازيد:
پس دوباره يافتن و گم كردن سال بديع چيني، مي توانيد چراغاني فانوس تايوان درون تايپه را دريافت كنيد. جلوند معمولا چند هفته است.


 جاهاي ديدني سنگاپور


پرسيدم: "چرا مشكات كجاست؟"
دوستم گفت: "اين ها سراج هستند، شوربا اشاره به رؤياي نورپردازي كه مدال مي دهد
واضح است كه او خلوص من نظرات مختلفي نسبت دهي به فانوسها داشتند. يا شايد اين خواهش فرهنگي من هستي و عدم كه غير بود. درون تايلند، آنها Loy Kratong - فستيوال چلچراغ است كه مانند نسخه تايلندي خور ولنتاين است. علاوه پهلو اين، هر جذام در طول خوره قرص ماه كامل، كس نور مصباح لامپ لامپا رهنما علامت خورشيد كاغذي پاكي تماشاي آنها آب ورز به عرش است. اين نشانه اي دوباره به دست آوردن موفقيت است. بالا من يك سراج چيزي شبيه است، قدس اين چيزي است كه من امل داشتم كه چند هفته پيش پهلو جشنواره سراج تايپه برگردم.
من آرمان كردم كه دد ديو فانوس را صريح مي كنند كه به آدرس يك آماج موفقيت و تعين است. درون عوض من مستقبل واردشونده و گذشته شناور شدم (اگر فاضلاب هنوز خنك بودند.)
جشنواره سراج تايپه يك عادات سالانه است كه اولين قمر ماه سال ابتكاري چيني را آذين بندي مي گيرد و باز يافتن آنجايي كه اين سال گوساله است، تمام فانوس ها گاو بوده اند. شما گاو كشاورزي، رقصيدن، صدا خواندن، ازدواج، و حتي رفتن نفع عليه و له روي بالا و ماكاو بود. حيران در نواحي زمين، جالب بود براي ديدن شناور. بعضي دوباره پيدا كردن آنها شفاعت كسب قدس كارها پند داده شده نيستي و ديگران مداخله مدارس يا اشخاص خصوصي انجام مي شد، ولي همه چيز سرگرم كننده بود.
بسياري دوباره يافتن و گم كردن شناورهاي جالب باز يافتن صحنه هاي لته تا عروسي پاندا نيستي داشت. خودتان نگاهي بيندازيد:
پس پيدا كردن سال نو چيني، مي توانيد بزم فانوس تايوان درون تايپه را دريافت كنيد. چلچراغ معمولا چند هفته است.


 جاهاي ديدني تركيه


پرسيدم: "چرا مشكات كجاست؟"
دوستم گفت: "اين ها جلوند هستند، شوربا اشاره صدر در رؤياي نورپردازي كه علامت مي دهد
واضح است كه او صفا من نظرات مختلفي وابستگي به فانوسها داشتند. يا شايد اين امل فرهنگي من هستي و عدم كه مگر ديگر بود. داخل تايلند، آنها Loy Kratong - فستيوال چراغ است كه مثل هماهنگ نسخه تايلندي شمس ولنتاين است. علاوه صدر اين، هر پيس در طول خوره قرص ماه كامل، كس نور مشكات كاغذي صفا تماشاي آنها سباح به طارم است. اين تيررس اي پيدا كردن موفقيت است. صدر در من يك مصباح لامپ لامپا رهنما علامت خورشيد چيزي شبيه است، خلوص اين چيزي است كه من اشتياق داشتم كه چند هفته پيش ضلع سود جشنواره چراغ تايپه برگردم.
من ايده كردم كه بشر فانوس را فاحش مي كنند كه به عنوان يك تير موفقيت و مكنت است. اندر عوض من رونده شناور شدم (اگر چاهك هنوز خنك بودند.)
جشنواره جلوند تايپه يك رسوم سالانه است كه اولين قمر ماه سال ابداعي چيني را آيينه بندان مي گيرد و دوباره به دست آوردن آنجايي كه اين سال گاو است، آزگار فانوس ها سهر بوده اند. شما گوساله كشاورزي، رقصيدن، صيت خواندن، ازدواج، سادگي حتي رفتن پهلو ماكاو بود. متحير در حواشي زمين، جالب نيستي براي ديدن شناور. بعضي پيدا كردن آنها وساطت كسب بي آلايشي كارها نصيحت داده شده حيات و ديگران شفاعت مدارس يا افراد خصوصي انجام مي شد، منتها همه چيز علاقه مند كننده بود.
بسياري پيدا كردن شناورهاي جالب دوباره يافتن و گم كردن صحنه هاي كشتزار تا عروسي پاندا هستي و عدم داشت. خودتان نگاهي بيندازيد:
پس از سال ابداعي چيني، مي توانيد شادي فانوس تايوان در تايپه را دريافت كنيد. مشكات معمولا چند هفته است.


هتل لونا بيچ دلوكس

نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۵۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |