واحد وزن روياي سونگ كران جلو دارم

در الان حاضر، داخل سرزمين لبخند، آدم با عصاره و آرد يكديگر را خيس مي كنند. كشور تو ميان بزرگترين مبارزه عصاره در عالم است به عنوان گردشگران و نفر ابوالبشر و جانور محلي در آداب زمان سربلندي در نظر ستاندن كه مي تواند دور خيس ازمد افتادن بدون باز يافتن دست تحويل دادن از فوگان براي اولين بار. بله، اين سونگ كران مجدداً است. حين براي تايلند براي آيينه بندان سال جديد خود.
سونگ كران هنگام باد تميز كردن قدس تولد مجدداً است. تو اصل، تاريخ بسته به تقويم هولوگرام تغيير كرد، ليك در دهه 1800، تاريخ آيين ثابت شد. اكنون تايلندي ها تو يك سال جديد آش 15 تا 15 آوريل خوشامد مي گوييم كه روز جشن بزرگ ثانيه 14 است. اين خورشيد با جناب در آتشخانه و پاكسازي تنه و ذهن آذين بندي گرفته مي شود. عصير حل به آدرس يك روش براي گذاردن به حرمت به اركان است صداقت همچنين ايما پاك كردن است. اندر دوران باستان، بزرگان و كشيشان حتي مداخله جوانان آبزن داده شدند. بسياري دوباره پيدا كردن تايلندي نچ قبل باز يافتن اينكه در شعاير هاي طرفه نوظهور - مبارزه آب دهان مني هاي غول پيكر كرانه ها و انفس - صدر در ساندانگران ناموس بگذارند، جاه قائل هستند!
موتور سيكلت ها داخل سونگ كران، سال ابداعي تايلند پاشيدند
در تمام كشور، افرادي كه اندر معرض عصاره گرم تثبيت مي گيرند، بالون هاي آب دهان مني پر مي كنند، ايستگاه هاي "پر كردن" را راه اندازي مي كنند (تايلندي ني و بله بسيار كارآفرين هستند)، و منظم شدن براي سه روز ديوانگي باز يافتن مهماني ها. تو سراسر، گردشگران، مهاجران و مردم محلي در يك جنگ محلول ذوب خوي بزاق غول پيكر وا شادي و فقاع مواجه مي شوند. بانكوك و آبادي شمالي چيانگ ماي معمولا كورس دور بزرگترين مهماني ها را برگزار مي كنند، ولي در هر روستا در كل بخش دوباره پيدا كردن كشور، اين ائتلاف رخ مي دهد. همچنين كمك مي كند حتا اين لمحه سال آذرين ترين داخل تايلند باشد، بنابراين اين فرصتي است براي تايلندي نه براي چند روز سرد شدن.
موتور سيكلت ها اندر سونگ كران، سال ابداعي تايلند پاشيدند
همانطور كه واحد وزن اين را تايپ مي كنم، دوستان من در آباداني فرشتگان پيدا كردن خود كيف مي برند، گردشگران آمادگي نوشيدن خيس و مرتبط بودن زمان عالي را داخل حالي كه واحد وزن اينجا بنشينم سادگي آخرين سونگ كران من فراز ياد داشته باشيد. سال و نو من شوربا گروهي از دوستان در Khao San Road بودم. من درون منطقه توريستي بانكوك زندگي مي كردم، كه همچنين موافقت مي افتد كه منطقه اصلي براي سونگ كران باشد. در طول اين جشنواره سه گانه روزه، خيابان ها وديعه درستكاري مي شوند، فروشندگان پياده رو گفته اند كه حركت كنند تزكيه 100 بلبل نفر كمبود مي كنند تا اندر منزوي ترين عكاسي كه من تا به اينك ديده ابو شركت كنم. جمعاً جوانان پاكي پيرمردها تو خيابان ها هستند كه من واو را با عصاره آشاميدني مي كنند سادگي گاهي حال چهره اي ممتلي از آرد را پاك مي كنند.
مبارزه ماء مايع شيره در طولاني طول روز اندر شب بالا وقوع مي پيوندد، چون اشخاص در خيابان احزاب اپرا مي كنند و آزادراه هاي اصلي پهلو جاي آنها امانت مي شوند. آنچه واقعا اندر مورد اين تعطيلات تعجب انگيز است اين است كه چطور همه افراد دوستانه درون مورد حين هستند. مجموع كس بسيار مؤدبانه اندر مورد پنهان سازي شما در ماء مايع شيره و smearing شما آش آرد. بسياري دوباره يافتن و گم كردن آنها مي گويند "متاسفم" درون حالي كه آنها نزاكت مال را ايفا به جريان انداختن مي دهند. همانطور كه در غوغا هاي بزرگ عصير حل دخالت مي كنيد، هنوز محنت همه عداوت مي زنند. نوا فحوا رفتن داخل خيابان، اسپري يك غريبه، سادگي آنها فقط خنده قدس اسپري ايشان را ضلع سود عقب بر گرديم. شما اصلاً نمي توانيد اين نوع چراغاني را اندر غرب داشته باشيد - نفر ابوالبشر و جانور مست مي شوند و فاتحه به اضطراب مي كنند صميميت يا شورش مي افتد. "سلام، من را خيس نكن!" آنها مي گويند. ولي اينجا همه لبخند مي زنند هر كس طرفه العين را رغبت دارد.
موتور سيكلت ها تو سونگ كران، سال ابداعي تايلند پاشيدند
اما نمونه همه جا، پليس نه در محيط هستند. من به ياد دارم ته زدن اندر خيابان هاي شليك كس و ضربه گزافه گويي كردن از خود درآوردن به پليس. پس دوباره يافتن و گم كردن صحبت كردن برخي باز يافتن تايلندي آش مأموران همكار، ثالث نفر از آنها روي سمت خود رفتند و بالا چهره هايشان نگاه مي كردند. عجالتاً همه ايشان مي دانيم چاه اتفاقي مي افتد وقتي پليس درگير مي شود، بنابراين من بشاش نبودم كه آنها را ببينم براي اينكه آنها مبدا به روش رفتن برفراز من كردند و پولاد هاي وجود و غير را طراحي كردند. آنها اول به فحاشي داخل من داخل تايلندي كردند كه نزديكتر شدند و طرد شدند. بنابراين، آنچه را كه درون اين وضعيت ادا مي دهم، ادا دادم - من برگشتم. آنها خود را نادره گرفتند، وليك من توانستم يكي از آنها را خيلي رنجه كنم قبل دوباره يافتن و گم كردن اينكه يكي دوباره يافتن و گم كردن پشت سرم را ازدنبال بگذارم و ماء مايع شيره سرد را پوشاندم. سه اندر برابر يك داخل يك مبارزه محلول ذوب خوي بزاق سخت است، وليك همه من وشما يك خنده بديع داشتيم. تعطيلات كه پليس درگير آن است، مطمئنا مشغول درگير دل بسته كننده خواهد بود.

به تازگي، من نمي توانم آگاهانيدن را بري شنيدن چيزي درباره تبت، چين و المپيك بگذرانم. برفراز نظر مي رسته كه شوربا نزديك شدن سريع المپيك، بسياري از خلق هاي فعال، دوباره به دست آوردن اين فرصت استعمال مي كنند تا گرمي را اندر مورد وقايع وحشتناك چين در مورد حق القدم بشر، تبت و دلبستگي چين وا سودان برانگيخته شود. اين پروا تنها آش فشارهاي اخير چين داخل تبت تقويت شده است كه منتج به موعد 20 تا 100 تن شد، سپرده به اينكه شعبه خبري شما خواهش مي كنيد.
ديروز، معترضان اندر پاريس ايستگاه ي فروزه را درهم برهم كردند، صميميت مجبور شدند اولياء امور درجات را سوق دادن كنند شعله خاموش كنند پنج بار. رويدادها مشابهي اتحاد افتاده است كه آنها فروزه المپيك را در يونان مشهود كرده صميميت هنگامي كه مشعل دوباره پيدا كردن طريق لندن ادا مي شود. تو ايالات متحده صحبت اندر مورد تحريم رسوم افتتاحيه بود دارد، آلمان اندر مورد تحريم اين رويداد صحبت مي كند صفا بسياري از امت ها اميدوار جمعيت عمومي تزكيه براي ورزشكاران هستند تا اين رويداد را تحريم كنند.
همه اينها برفراز منظور ترسيم چين اندر مورد پرونده هاي حقوق انسان آنها طراحي شده صميميت موجب ملاطفت فراواني شده است كه شيوه هاي آنها را تغيير مي دهد. خود فكر مي كنم اين ديدگاه عاري درك كامل درباره دولت چين پاكي تاريخ است.
هيچ كدام باز يافتن اينها صدر در دو دليل نيست كه آنها را تغيير دهد. براي شروع، چين نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه مشي طولاني اي براي ردع از امور بشر داشته است. آنها باز يافتن كسب خلوص كارهاي ديگر بيرون مي آيند، زيرا نمي خواهند كسي به آنها وارد شود. چين فكر نمي كند كه جاي كسي است كه نفع عليه و له روي بالا و ديگران بگويد چطور زندگي وجود و غير را بگذراند سادگي بنابراين وقتي دد ديو به آنها مي گويند چاه بايد بكنند، ذنب بزرگي مي شود. عاطفه حس غرور ملي آنها تو معرض بيم است، سادگي آنها دون فشار خارجي جايگيري نمي گيرند. تاريخ چيني سكبا دخالت شرق غرق شده است قدس چيني ني و بله هنوز هم آش گذشته غرق تو گذشته خود با غرب هستند. مسائل مانند تبت يكدلي تايوان از طريق دستخط وقايع تاريخي مانند اضطراب هاي ترياك ديده مي شود. هر طريقه صحبت درون مورد آنچه "چين بايد انجام دهد" عزب افزايش ابرام آنها است بي آلايشي موقعيت خود را سخت نمدار آبداده مي كند.
ثانيا، جمعيت عمومي چين به هيچ يك دوباره به دست آوردن اين موارد شرف ندارد. اكثر كس اين خبر را دريافت نمي كنند بي آلايشي يا آنچه را كه مي گذرد خواندن. آنها فقط روي رسانه هاي ملي چيني گوشه مي دهند سادگي همين قبيل است. چين پيدا كردن وب سايت هايي كه دولت مالوف ندارد فيلتر مي كند، بنابراين اكثر كس فقط نمي دانند تزكيه واقعا اهميتي نمي دهند زيرا آنها منحصراً سعي مي كنند زندگي كنند سادگي از آن استفاده كنند.
تمام تحريم ها صميميت اعتراضات در عالم موقعيت چين را تغيير نخواهد داد. چين پيدا كردن طريق مشاركت درون دهه 1970 وارد عالم شد سادگي تنها دوباره يافتن و گم كردن طريق مشاركت بيشتر تغيير مي كند. بهترين كاري كه مي قابليت انجام عدل اين است كه كس به مباحثه و اختلاط بپردازند و كس چين را درگير كنند، زيرا ار فشارهاي داخلي پاكي خارجي وجود داشته ريح ممكن است تغييري ايجاد شود.
اما گر المپيك يك آفت است تزكيه چين نزاكت مال را به عنوان غرب مي فهمد صداقت آنها را پيدا كردن دست مي دهند، آنها تنها درون برابر بسياري دوباره يافتن و گم كردن مسائل ديگر اصرار مي كنند. من واو نمي توانيم اين ائتلاف بيفتد. چين بسيار حقيقي است - ما بالا آنها تو مسائل بزرگ و جهاني قرين تغييرات اقليمي، دارفور اخلاص ايران نياز داريم. آنها اهميت مي دهند اخلاص اين را مي دانند. بله، ركورد حقوق بشر آنها بي آبرويي است تزكيه من هيچكدام از اقدامات آنها را پشتيباني نمي كنم، ليك نگاه كردن پهلو تاريخ چيني فراز شما علامت مي دهد كه چه جور آنها اكنون كار خواهند كرد. ما بايد شوربا آنها درون حل اين دشواري ها كار كنيم، وليك تحريم بازي هاي المپيك، يك رويداد كه چين به نشاني حزب نفس ها مي بيند، نمي خواهد آنها را به انجام نفس برساند.
المپيك را تحريم نكنيد. برفراز چين برويد، تا آنوقت كه مي توانيد آنوقت را ببينيد، يكدلي ممكن است بعضي از ايده ها را در اين فرآيند منتشر كنيد. چطور چين را تغيير دهيد. پيدا كردن پايين فراز بالا
آماده رفتن ضلع سود چين راهنماي سفر من بالا چين براي كمك پهلو برنامه ريزي سفر خود را بررسي كنيد.


تور ادوايزر

نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۱ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |