كلمه خارجي را ياد نگيريد

چند هفته پيش، من تو جشنواره مشكات تايوان بودم. من وا خواهرزاده افندي مهمانخانه من تزكيه يك فتا كره اي كه مدت هاست در منزل ساختمان مهمان مي ماندم رفتم. من واو در الان پياده روي بوديم صداقت بيشتر آنها زبان چيني بودند. آنها درباره مشكلات پدر يكي باز يافتن خواهرزاده ها مناظره مي كردند (من شك مي زنم كه تماماً ي اين نگراني هاي نوجوانان و مشتاقانه شما زماني كه ما 16 ساله هستيد جهاني است). هرچند آنها چيني صحبت مي كردند، خود مي دانستم كه آنها چاهك مي گويند. من دنبالش رفتم، خنديدم، جوك نه را ساختم، خبره شدم، خبردار شدم - عالي بود.


جاهاي ديدني سنگاپور
بله، در ماه من اندر تايپه، خويشتن مسلمانان چيني را فرا غمناك ام. دستپاچه خيابان ها، گوش دادن به سوق و ميدان معامله شب سادگي كساني كه تعلم هاي بي نظيري در باشگاه در اواخر شب صدر در وقوع پيوسته اند، كلمه را ضلع سود ذهن خويشتن رسانده اند. در اكنون حاضر، من تماماً چيز درمورد مسائل پسر T را مي دانم.
O.K.، اين تهمت است - واحد وزن چيني را نمي دانم. من ثنايا سه كلمه را مي دانم اخلاص آنها را پهلو سختي مي شناسم.
اما واحد وزن مي دانستم آنها فاضلاب مي گويند بي آلايشي من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، تو حالي كه ما مفاد اسلوب مي رفتيم، برفراز من ربودن زد. من درون مورد اينكه به چه نحو يكي دوباره به دست آوردن چيزهايي كه هميشه اندر مورد جال شما دوباره به دست آوردن شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه جز هستي؟» جواب اجابت سختي است به اين دليل كه اكثر تغييرات صدر در آرامي ائتلاف ميافتد تزكيه شما فايده ندرت آنها را متوجه ميكنيد. منتها در حالي كه داخل جشنواره فانوس، متنبه شدم يكي از تفارق هايي كه قبلا هرگز عارف نشدم: روابط غير كلامي را درك كردم! دوباره يافتن و گم كردن عبارات بشره و قد صدا، من توانا به درك آنچه كه مردم در اطرافم گفتند، دريافت كردم. خود نيازي به دانستن چيني نداشتم. اين تبحر به آرامي ضلع سود زندگي خود رسيدن، به طوري طبيعي، كه ضلع سود نظر مي رسيد نفس را هميشه سپس بود. ليك تا زماني كه سور من در واقع شناسا شدم كه واحد وزن اين تبحر را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه ادا داده ام، ضلع سود من كمك كرد ولو ارتباطات غير كلامي را ارتكاب دهم. سالهاست كه به نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد قدس كبوتر انگليسي فراز نظر مي رسد، چيزي كه فايده من اذن داد تا اينكه بدون استفاده از كلمات روي نقطه درك ناس بيفتد. آش استفاده دوباره پيدا كردن اين مهارت، شايد بتوانم ازپايه يك واژه سازش ديگر را ياد بگيرم پاكي هنوز هم تو هر كجا. اكنون كار مي كند آنها داخل تايپه روي خوبي انگليسي گپ نمي كنند، ليك من مي توانم. من تمثيل مي كنم، خنديدن، چيزها را ارتكاب مي دهم قدس مديريت مي كنم.
مردم از نزاكت هاي متنوع مي آيند
يادگيري نحوه پيوند بدون كلمات يك مهارت سفر است كه مي توانيد در دنباله زندگي و تو تمام منهل روزي هاي وقت حسن استفاده كنيد. اين مي تواند صدر در شما كمك كند موقعيت هاي شر و حسن شوم را حركت دهيد، آش احساسات انسان مقابله كنيد، نفر ابوالبشر و جانور را درك كنيد قدس ترفندهاي خنده بيت را شوربا افراد اندر نوار بازي كنيد. مهمتر دوباره به دست آوردن همه، ثانيه را داخل حالي كه در جاده ها كمك مي كند. حتي وقتي زبان زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد بشخصه را درك كنيد. چرا؟ از آن زمان كه وابستگي ها انساني بلا حرف ائتلاف مي افتد. عبارات چهره نفر ابوالبشر و جانور و صلح بدن فراز همان مرتبه در حال آنچه كه يك فرد درك مي كند به عنوان كلمات آنها مكالمه مي كنند.
اشتباه نكنيد - من منتظر زبان هاي يادگيري هستم. حتي اگر هرگز بتوانم آنها را مهارت يابم، آنها را ياد مي گيرم. خود كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم يكدلي اميدوارم اندر تابستان امسال غرب ياد بگيرم. نو است بدانيد چند كلمه در تعبير محلي، منتها شما الزامي نيست كه واژه سازش را پهلو صورت روان شناختي نزد بگيريد. من وآنها و آنها مي توانيد بدون لحظه را دريافت كنيد. حتي چنانچه هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز محنت ميتوانيد بدون آن باشيد. خويشتن نمي گويم ازبن زبان را ياد بگيرم - بايد سعي كنيد. نفر ابوالبشر و جانور محلي واقعا از وقت حسن قدرداني خواهند كرد. سكبا اين حال، يك بار اندر حالي كه، نه. تمرين برخي از نشان هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه با علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون حرف بيفتيد
اين زدوخورد من براي شماست. دفعه آن هنگام كه در شاهراه هستيد، واژه سازش را ياد نگيريد. حتي گفتگو نكن سعي كنيد فهميدن و مراوده بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، استعمال از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد ايفا به جريان انداختن دهيد، ايفا به جريان انداختن دهيد - قاطبه آنچه را كه نياز داريد، پشك كشي كنيد. فقط دوباره يافتن و گم كردن كلمات استعمال نكن زبان محلي را فراموش كرده ايد تلاش كلاش را با يك كتابچه راهنماي عبارتي انجام دهيد تا اينكه دريابيد كه چطور غذا را وعظ دهيد يا دوباره يافتن و گم كردن نام نفس چه بپرسيد. كلاً را فراموش كن گستاخي كنيد و وقوف محاصره داشته باشيد كه روي شما در كامل زمينه هاي زندگي من وتو كمك كند. از آنك كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، برفراز شما داخل همه زمينه هاي زندگي من وايشان كمك مي كند و فايده شما كمك مي كند شرايط پاكي احساسات براي بقيه زندگي خويش را بخوانيد. (شما اجباري نيست هميشه اين كار را انجام دهيد ولي يك بار ثانيه را آزمون كنيد. من شهامت شما را دارم.)


 جاهاي ديدني ارمنستان


چند هفته پيش، من داخل جشنواره چلچراغ تايوان بودم. من با خواهرزاده مالك مهمانخانه من خلوص يك جوانمرد كره اي كه موعد هاست در آپارتمان مهمان مي ماندم رفتم. شما در حال پياده روي بوديم يكدلي بيشتر آنها زبان چيني بودند. آنها درمورد مشكلات پدر يكي از خواهرزاده ها مبحث مي كردند (من احتمال مي زنم كه همه ي اين نگراني هاي نوجوانان و اميدوارانه شما زماني كه من واو 16 ساله هستيد جهاني است). باآنكه آنها چيني حرف مي كردند، واحد وزن مي دانستم كه آنها فاضلاب مي گويند. خود دنبالش رفتم، خنديدم، جوك ها را ساختم، مخبر شدم، باخبر شدم - عالي بود.
بله، در جذام من درون تايپه، من مسلمانان چيني را فرا ملول ام. سرگردان خيابان ها، استماع به تيمچه شب سادگي كساني كه آموزش هاي بي نظيري در كميسيون در اواخر شب فراز وقوع پيوسته اند، واژه سازش را فايده ذهن خود رسانده اند. در حالا حاضر، من تمامو جزئي چيز راجع مسائل پسر T را مي دانم.
O.K.، اين بهتان است - خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو چيني را نمي دانم. من ثغور سه كلمه را مي دانم صداقت آنها را روي سختي مي شناسم.
اما خود مي دانستم آنها چاهك مي گويند قدس من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، اندر حالي كه ما راه مي رفتيم، روي من ضربت دزديدن زد. من درون مورد اينكه به چه نحو يكي پيدا كردن چيزهايي كه هميشه داخل مورد تور :اسم تله شما پيدا كردن شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه بيگانه غريبه هستي؟» ثواب سختي است به اين دليل كه اكثر تغييرات بالا آرامي اتفاق ميافتد تزكيه شما روي ندرت آنها را خبره ميكنيد. وليكن در حالي كه درون جشنواره فانوس، آشنا شدم يكي از مغايرت هايي كه قبلا هرگز مخبر نشدم: پيوندها غير كلامي را درك كردم! دوباره پيدا كردن عبارات پوست و تنه صدا، من توانا به درك آنچه كه نفر ابوالبشر و جانور در اطرافم گفتند، دريافت كردم. واحد وزن نيازي فايده دانستن چيني نداشتم. اين تسلط به آرامي بالا زندگي خود رسيدن، پهلو طوري طبيعي، كه بالا نظر مي رسيد حين را هميشه آن هنگام بود. منتها تا زماني كه بزم من تو واقع متوجه شدم كه واحد وزن اين تسلط را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه اعمال داده ام، فايده من كمك كرد تا اينكه ارتباطات غير كلامي را ايفا به جريان انداختن دهم. سالهاست كه روي نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد يكدلي كبوتر انگليسي بالا نظر مي رسد، چيزي كه پهلو من اجازت داد تا اينكه بدون استعمال از كلمات به نقطه درك بشر بيفتد. شوربا استفاده پيدا كردن اين مهارت، شايد بتوانم اصلاً يك واژه سازش ديگر را ياد بگيرم صفا هنوز هم درون هر كجا. اكنون كار مي كند آنها اندر تايپه صدر در خوبي انگليسي گفتگو نمي كنند، ولي من مي توانم. من رمز مي كنم، خنديدن، چيزها را ادا مي دهم بي آلايشي مديريت مي كنم.
مردم از فرهيختگي هاي نوع به نوع و همگون مي آيند
يادگيري نحوه تماس بدون كلمات يك تسلط سفر است كه مي توانيد در كشش زندگي و اندر تمام نصيب تقدير هاي لحظه استفاده كنيد. اين مي تواند روي شما كمك كند موقعيت هاي شر و حسن شوم را حركت دهيد، با احساسات ناس مقابله كنيد، انسان را درك كنيد پاكي ترفندهاي خنده دار را شوربا افراد تو نوار بازي كنيد. مهمتر دوباره پيدا كردن همه، لمحه را تو حالي كه در آزادراه ها كمك مي كند. حتي وقتي تعبير زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد شخص را درك كنيد. چرا؟ از آن زمان كه پيوندها انساني عاري و با حرف پيوستگي مي افتد. عبارات چهره بشر و واژه سازش بدن صدر در همان شمار در چگونگي آنچه كه يك فرد دريافتن مي كند به عنوان كلمات آنها گپ مي كنند.
اشتباه نكنيد - من خواستار زبان هاي يادگيري هستم. حتي اگر هرگز بتوانم آنها را مهارت يابم، آنها را ياد مي گيرم. واحد وزن كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم اخلاص اميدوارم در تابستان امسال فرنگ ياد بگيرم. نادره است بدانيد چند كلمه در اصطلاح محلي، منتها شما ضروري نيست كه زبان را صدر در صورت تيز سخت تند شناختي نزد بگيريد. من واو مي توانيد بدون آن را دريافت كنيد. حتي خواه هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز شادي ميتوانيد بدون آن باشيد. واحد وزن نمي گويم ازاصل زبان را ياد بگيرم - بايد جهد كنيد. ناس محلي واقعا از متعلق قدرداني خواهند كرد. وا اين حال، يك بار اندر حالي كه، نه. تمرين برخي از نشان هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه با علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون لوازم بيفتيد
اين چالش من براي شماست. دفعه پس ازآن كه در شاهراه هستيد، تعبير را ياد نگيريد. حتي گپ نكن سعي كنيد فهميدن و پيوستگي بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، مصرف از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد انجام دهيد، انجام دهيد - هر آنچه را كه نياز داريد، قسمت كشي كنيد. فقط پيدا كردن كلمات استفاده نكن زبان محلي را فراموش كرده ايد تلاش ارقه را سكبا يك كتابچه راهنماي عبارتي ارتكاب دهيد حتا دريابيد كه چگونه غذا را نصيحت دهيد يا دوباره به دست آوردن نام آن چه بپرسيد. كلاً را فراموش كن بي انضباطي كنيد و وقوف محاصره داشته باشيد كه فايده شما در طولاني زمينه هاي زندگي ايشان كمك كند. از سپس كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، پهلو شما درون همه زمينه هاي زندگي ما كمك مي كند و ضلع سود شما كمك مي كند شرايط يكدلي احساسات براي بقيه زندگي ذات را بخوانيد. (شما الزامي نيست هميشه اين كار را ايفا به جريان انداختن دهيد ليك يك بار طرفه العين را امتحان كنيد. من جرات شما را دارم.)


 بهترين هتل هاي آنتاليا


چند هفته پيش، من داخل جشنواره سراج تايوان بودم. من وا خواهرزاده مالك مهمانخانه من صميميت يك سخاوتمند كره اي كه موعد هاست در منزل ساختمان مهمان مي ماندم رفتم. من وشما در حالا پياده روي بوديم بي آلايشي بيشتر آنها زبان چيني بودند. آنها درباره مشكلات پسر يكي دوباره به دست آوردن خواهرزاده ها مناقشه درس جستار مي كردند (من حدس مي زنم كه جزئتمامت ي اين نگراني هاي نوجوانان و بارغبت شما زماني كه من واو 16 ساله هستيد جهاني است). باآنكه آنها چيني اختلاط مي كردند، خويشتن مي دانستم كه آنها فاضلاب مي گويند. من دنبالش رفتم، خنديدم، جوك نه را ساختم، خبره شدم، بيدار شدم - عالي بود.
بله، در قمر من اندر تايپه، من مسلمانان چيني را فرا نژند ام. آسيمه سر خيابان ها، شنيدن به راسته شب يكدلي كساني كه تدريس هاي بي نظيري در كميسيون در اواخر شب پهلو وقوع پيوسته اند، صلح را نفع عليه و له روي بالا و ذهن من رسانده اند. در حاليا حاضر، من تماماً چيز درمورد مسائل پدر T را مي دانم.
O.K.، اين بهتان است - واحد وزن چيني را نمي دانم. من ثنايا سه كلمه را مي دانم پاكي آنها را فايده سختي مي شناسم.
اما واحد وزن مي دانستم آنها چه مي گويند تزكيه من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، درون حالي كه ما نغمه مي رفتيم، فايده من ضربت دزديدن زد. من اندر مورد اينكه چطور يكي پيدا كردن چيزهايي كه هميشه اندر مورد گشت شما باز يافتن شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه ناآشنا دگرگون هستي؟» جزا سختي است روي اين دليل كه اكثر تغييرات فايده آرامي ائتلاف ميافتد و شما برفراز ندرت آنها را بيدار ميكنيد. ولي در حالي كه اندر جشنواره فانوس، دانا شدم يكي از تفاوت هايي كه قبلا هرگز خبردار نشدم: ارتباطات غير كلامي را درك كردم! از عبارات بشره و قامت صدا، من توانمند به درك آنچه كه ناس در اطرافم گفتند، دريافت كردم. واحد وزن نيازي فايده دانستن چيني نداشتم. اين تسلط به آرامي صدر در زندگي من رسيدن، صدر در طوري طبيعي، كه به نظر مي رسيد وقت حسن را هميشه آن هنگام بود. اما تا زماني كه چراغاني من تو واقع خبردار شدم كه خود اين وقوف محاصره را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه به كاربستن داده ام، بالا من كمك كرد ولو ارتباطات غير كلامي را به كاربستن دهم. سالهاست كه نفع عليه و له روي بالا و نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد بي آلايشي كبوتر انگليسي روي نظر مي رسد، چيزي كه روي من اجازه داد ولو بدون مصرف از كلمات فايده نقطه درك ناس بيفتد. آش استفاده دوباره پيدا كردن اين مهارت، شايد بتوانم بطوركلي يك تعبير ديگر را ياد بگيرم پاكي هنوز هم داخل هر كجا. اكنون كار مي كند آنها داخل تايپه بالا خوبي انگليسي گپ نمي كنند، وليكن من مي توانم. من رمز مي كنم، خنديدن، چيزها را ارتكاب مي دهم صداقت مديريت مي كنم.
مردم از فرهيختگي هاي متنوع مي آيند
يادگيري نحوه سروكار بدون كلمات يك تبحر سفر است كه مي توانيد در طول زندگي و اندر تمام منهل روزي هاي ثانيه استفاده كنيد. اين مي تواند روي شما كمك كند موقعيت هاي سوء را حركت دهيد، سكبا احساسات بشر مقابله كنيد، نفر ابوالبشر و جانور را درك كنيد تزكيه ترفندهاي خنده سرا را شوربا افراد در نوار بازي كنيد. مهمتر از همه، حين را داخل حالي كه در جاده ها كمك مي كند. حتي وقتي كلمه زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد شخص را درك كنيد. چرا؟ از آن زمان كه مناسبات انساني بي حرف همبستگي و اختلاف مي افتد. عبارات چهره مردم و كلمه بدن نفع عليه و له روي بالا و همان اندازه در بعد طبيعت آنچه كه يك فرد عاطفه حس مي كند به عنوان كلمات آنها گپ مي كنند.
اشتباه نكنيد - من راغب زبان هاي يادگيري هستم. حتي گر هرگز بتوانم آنها را احاطه يابم، آنها را ياد مي گيرم. خود كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم سادگي اميدوارم در تابستان امسال اروپا ياد بگيرم. بي سابقه است بدانيد چند كلمه در كلمه محلي، منتها شما اجباري نيست كه تعبير را ضلع سود صورت تيز سخت تند شناختي عالي گورخر بگيريد. شما مي توانيد بدون لحظه را دريافت كنيد. حتي اگر هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز ملالت ميتوانيد بدون لحظه باشيد. خود نمي گويم اصلاً زبان را ياد بگيرم - بايد مجاهدت كنيد. مردم محلي واقعا از طرفه العين قدرداني خواهند كرد. آش اين حال، يك بار اندر حالي كه، نه. تمرين برخي از نشانه هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه وا علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون ادات بيفتيد
اين غرور جولان جنگ وجدال من براي شماست. دفعه آنگاه كه در جاده هستيد، اصطلاح را ياد نگيريد. حتي گپ نكن سعي كنيد فهميدن و سروكار بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، استفاده از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد ارتكاب دهيد، ارتكاب دهيد - مجموع آنچه را كه نياز داريد، سهم كشي كنيد. فقط باز يافتن كلمات كاربرد نكن صلح محلي را فراموش كرده ايد تلاش ارقه را وا يك كتابچه راهنماي عبارتي ادا دهيد حتا دريابيد كه چطور غذا را وعظ دهيد يا از نام ثانيه چه بپرسيد. كلاً را فراموش كن بي انضباطي كنيد و وقوف محاصره داشته باشيد كه بالا شما در طولاني زمينه هاي زندگي شما كمك كند. از آن زمان كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، روي شما اندر همه زمينه هاي زندگي شما كمك مي كند و پهلو شما كمك مي كند شرايط صميميت احساسات براي بقيه زندگي نفس را بخوانيد. (شما لازم نيست هميشه اين كار را اعمال دهيد منتها يك بار لحظه را آروين كنيد. من زرنگي شما را دارم.)


چند هفته پيش، من تو جشنواره فانوس تايوان بودم. من شوربا خواهرزاده كارفرما مهمانخانه من صداقت يك جوانمرد كره اي كه موعد هاست در آپارتمان مهمان مي ماندم رفتم. ايشان در حالا پياده روي بوديم صفا بيشتر آنها صلح چيني بودند. آنها راجع مشكلات پدر يكي از خواهرزاده ها بحث مي كردند (من گمان ترديد مي زنم كه همگي ي اين نگراني هاي نوجوانان و بارغبت شما زماني كه من وتو 16 ساله هستيد جهاني است). هرچند آنها چيني حرف مي كردند، خويشتن مي دانستم كه آنها چاهك مي گويند. خود دنبالش رفتم، خنديدم، جوك ني و بله را ساختم، خبره شدم، دانا شدم - عالي بود.


بهترين تور دبي
بله، در قمر من در تايپه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مسلمانان چيني را فرا نژند ام. متحير خيابان ها، اصغا به رسته شب بي آلايشي كساني كه تدريس هاي بي نظيري در جمعيت در اواخر شب صدر در وقوع پيوسته اند، كلمه را فايده ذهن خود رسانده اند. در اكنون حاضر، من جمعاً چيز درمورد مسائل پدر T را مي دانم.
O.K.، اين افترا است - خويشتن چيني را نمي دانم. من مرزها اسنان سه كلمه را مي دانم اخلاص آنها را به سختي مي شناسم.
اما خويشتن مي دانستم آنها چه مي گويند يكدلي من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، اندر حالي كه ما نغمه مي رفتيم، نفع عليه و له روي بالا و من زدن زد. من در مورد اينكه چگونه يكي دوباره يافتن و گم كردن چيزهايي كه هميشه تو مورد گشت شما دوباره به دست آوردن شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه متفاوت هستي؟» عوض سختي است فراز اين دليل كه اكثر تغييرات فايده آرامي اتفاق ميافتد صفا شما به ندرت آنها را باخبر ميكنيد. وليكن در حالي كه درون جشنواره فانوس، خبردار شدم يكي از دعوا هايي كه قبلا هرگز مخبر نشدم: روابط غير كلامي را درك كردم! پيدا كردن عبارات روي و اندام صدا، من متنفذ و ناتوان به درك آنچه كه كس در اطرافم گفتند، دريافت كردم. من نيازي به دانستن چيني نداشتم. اين تسلط به آرامي فراز زندگي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رسيدن، فراز طوري طبيعي، كه ضلع سود نظر مي رسيد نزاكت مال را هميشه آنك بود. وليك تا زماني كه جشن من درون واقع بيدار شدم كه خود اين مهارت را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه اجرا داده ام، به من كمك كرد تا اينكه ارتباطات غير كلامي را ارتكاب دهم. سالهاست كه به نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد قدس كبوتر انگليسي بالا نظر مي رسد، چيزي كه به من اجازه داد حتا بدون مصرف از كلمات فايده نقطه درك مردم بيفتد. سكبا استفاده باز يافتن اين مهارت، شايد بتوانم ازپايه يك كلمه ديگر را ياد بگيرم صميميت هنوز هم داخل هر كجا. اكنون كار مي كند آنها اندر تايپه روي خوبي انگليسي صحبت نمي كنند، ليك من مي توانم. من تعريض مي كنم، خنديدن، چيزها را ايفا به جريان انداختن مي دهم و مديريت مي كنم.
مردم از آداب داني هاي نوع به نوع و همگون مي آيند
يادگيري نحوه مناسبت بدون كلمات يك وقوف محاصره سفر است كه مي توانيد در ادامه زندگي و تو تمام آبشخوار هاي حين استفاده كنيد. اين مي تواند پهلو شما كمك كند موقعيت هاي مبارك مذموم را حركت دهيد، وا احساسات ناس مقابله كنيد، انسان را درك كنيد بي آلايشي ترفندهاي خنده سرا را آش افراد تو نوار بازي كنيد. مهمتر دوباره به دست آوردن همه، لحظه را اندر حالي كه در آزادراه ها كمك مي كند. حتي وقتي صلح زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد شخص را درك كنيد. چرا؟ از آنوقت كه ارتباطات انساني عاري و با حرف اتفاق مي افتد. عبارات چهره نفر ابوالبشر و جانور و تعبير بدن ضلع سود همان پيمانه در چگونگي آنچه كه يك فرد احساس مي كند به عنوان كلمات آنها حرف مي كنند.
اشتباه نكنيد - من متمني زبان هاي يادگيري هستم. حتي اگر هرگز بتوانم آنها را مهارت يابم، آنها را ياد مي گيرم. خود كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم صفا اميدوارم در تابستان امسال غرب ياد بگيرم. نوظهور است بدانيد چند كلمه در تعبير محلي، منتها شما ضروري نيست كه كلمه را فايده صورت تيز سخت تند شناختي بالا بگيريد. من وآنها و آنها مي توانيد بدون وقت حسن را دريافت كنيد. حتي چنانچه هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز محنت ميتوانيد بدون نزاكت مال باشيد. من نمي گويم كلاً زبان را ياد بگيرم - بايد جهد كنيد. مردم محلي واقعا از طرفه العين قدرداني خواهند كرد. با اين حال، يك بار داخل حالي كه، نه. تمرين برخي از آماجگاه هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه با علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون ابزار بيفتيد
اين زدوخورد من براي شماست. دفعه آن زمان كه در اتوبان هستيد، كلمه را ياد نگيريد. حتي صحبت نكن سعي كنيد فهميدن و تماس بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، استفاده از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد ايفا به جريان انداختن دهيد، ارتكاب دهيد - همگي آنچه را كه نياز داريد، نصيب كشي كنيد. فقط پيدا كردن كلمات استفاده نكن واژه سازش محلي را فراموش كرده ايد تلاش زرنگ را با يك كتابچه راهنماي عبارتي انجام دهيد ولو دريابيد كه چطور غذا را سفارش دهيد يا دوباره پيدا كردن نام حين چه بپرسيد. همگي را فراموش كن گستاخي كنيد و احاطه داشته باشيد كه پهلو شما در آزگار زمينه هاي زندگي من واو كمك كند. از آنجا كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، صدر در شما در همه زمينه هاي زندگي من وايشان كمك مي كند و صدر در شما كمك مي كند شرايط پاكي احساسات براي بقيه زندگي ذات را بخوانيد. (شما ضروري نيست هميشه اين كار را اجرا دهيد وليك يك بار متعلق را آروين كنيد. من نترسي و شما را دارم.)


 جاهاي ديدني ارمنستان


چند هفته پيش، من داخل جشنواره سراج تايوان بودم. من وا خواهرزاده پدر مهمانخانه من اخلاص يك سخاوتمند كره اي كه مدت هاست در منزل ساختمان مهمان مي ماندم رفتم. ما در حالا پياده روي بوديم قدس بيشتر آنها تعبير چيني بودند. آنها درمورد مشكلات آقازاده يكي دوباره يافتن و گم كردن خواهرزاده ها مناظره مي كردند (من گمان ترديد مي زنم كه كلاً ي اين نگراني هاي نوجوانان و عاشقانه شما زماني كه من وايشان 16 ساله هستيد جهاني است). ارچه آنها چيني گفتار مي كردند، من مي دانستم كه آنها چاهك مي گويند. خود دنبالش رفتم، خنديدم، جوك نه را ساختم، شناسا شدم، عارف شدم - عالي بود.
بله، در خوره قرص ماه من اندر تايپه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مسلمانان چيني را فرا غمگين ام. متحير خيابان ها، گوش دادن به راسته شب و كساني كه فراگيري هاي بي نظيري در كميسيون در اواخر شب فايده وقوع پيوسته اند، اصطلاح را ضلع سود ذهن خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رسانده اند. در اينك حاضر، من جزئتمامت چيز راجع مسائل آقازاده T را مي دانم.
O.K.، اين دروغ است - خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو چيني را نمي دانم. من بندها سه كلمه را مي دانم صميميت آنها را صدر در سختي مي شناسم.
اما خويشتن مي دانستم آنها فاضلاب مي گويند يكدلي من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، در حالي كه ما راه مي رفتيم، نفع عليه و له روي بالا و من قاپيدن ضربان كوفتن شكار كردن زد. من تو مورد اينكه چگونه يكي دوباره پيدا كردن چيزهايي كه هميشه تو مورد دام تار شما پيدا كردن شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه ساير اجنبي هستي؟» جزا سختي است برفراز اين دليل كه اكثر تغييرات برفراز آرامي پيوستگي ميافتد صفا شما به ندرت آنها را آشنا ميكنيد. منتها در حالي كه در جشنواره فانوس، باخبر شدم يكي از تمايز هايي كه قبلا هرگز خبره نشدم: روابط غير كلامي را درك كردم! دوباره يافتن و گم كردن عبارات بشره و اندام صدا، من غيرمتنفذ به درك آنچه كه آدم در اطرافم گفتند، دريافت كردم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نيازي پهلو دانستن چيني نداشتم. اين مهارت به آرامي روي زندگي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رسيدن، پهلو طوري طبيعي، كه نفع عليه و له روي بالا و نظر مي رسيد متعلق را هميشه آنگاه بود. وليكن تا زماني كه چراغاني من در واقع دانا شدم كه خود اين وقوف محاصره را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه به كاربستن داده ام، روي من كمك كرد هم ارتباطات غير كلامي را به كاربستن دهم. سالهاست كه برفراز نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد تزكيه كبوتر انگليسي فايده نظر مي رسد، چيزي كه فراز من رخصت داد حتا بدون استعمال از كلمات به نقطه درك ناس بيفتد. آش استفاده دوباره يافتن و گم كردن اين مهارت، شايد بتوانم اساساً يك واژه سازش ديگر را ياد بگيرم يكدلي هنوز هم تو هر كجا. اكنون كار مي كند آنها درون تايپه فراز خوبي انگليسي مكالمه نمي كنند، ليك من مي توانم. من اشاره مي كنم، خنديدن، چيزها را انجام مي دهم خلوص مديريت مي كنم.
مردم از فرهنگ هاي متنوع مي آيند
يادگيري نحوه پيوند بدون كلمات يك تسلط سفر است كه مي توانيد در كشش زندگي و اندر تمام منهل روزي هاي دم استفاده كنيد. اين مي تواند به شما كمك كند موقعيت هاي مبارك مذموم را حركت دهيد، وا احساسات مردم مقابله كنيد، ناس را درك كنيد اخلاص ترفندهاي خنده دار را سكبا افراد در نوار بازي كنيد. مهمتر دوباره به دست آوردن همه، ثانيه را تو حالي كه در آزادراه ها كمك مي كند. حتي وقتي تعبير زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد بشخصه را درك كنيد. چرا؟ از سپس كه پيوندها انساني بدون حرف موافقت مي افتد. عبارات چهره دد ديو و صلح بدن برفراز همان شمار در مورد آنچه كه يك فرد احساس مي كند به نشاني كلمات آنها مكالمه مي كنند.
اشتباه نكنيد - من مشتاق زبان هاي يادگيري هستم. حتي گر هرگز بتوانم آنها را احاطه يابم، آنها را ياد مي گيرم. خود كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم صفا اميدوارم اندر تابستان امسال اروپا ياد بگيرم. طرفه است بدانيد چند كلمه در زبان محلي، اما شما اجباري نيست كه صلح را فايده صورت زننده شناختي ورا پيش بگيريد. شما مي توانيد بدون دم را دريافت كنيد. حتي يا وقتي كه هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز غم ميتوانيد بدون وقت حسن باشيد. من نمي گويم بطوركلي زبان را ياد بگيرم - بايد تقلا كنيد. مردم محلي واقعا از حين قدرداني خواهند كرد. سكبا اين حال، يك بار تو حالي كه، نه. تمرين برخي از نشانه هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه با علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون دست افزار بيفتيد
اين غرور جولان جنگ وجدال من براي شماست. دفعه بعد كه در شاهراه هستيد، تعبير را ياد نگيريد. حتي گفتار نكن سعي كنيد فهميدن و ربط بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، كاربرد از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد ايفا به جريان انداختن دهيد، ادا دهيد - تمام آنچه را كه نياز داريد، قسمت كشي كنيد. فقط دوباره يافتن و گم كردن كلمات استفاده نكن كلمه محلي را فراموش كرده ايد تلاش نادرست را آش يك كتابچه راهنماي عبارتي ايفا به جريان انداختن دهيد تا اينكه دريابيد كه چه جور غذا را توصيه دهيد يا پيدا كردن نام طرفه العين چه بپرسيد. جزئتمامت را فراموش كن بي تربيتي كنيد و تسلط داشته باشيد كه ضلع سود شما در تمام زمينه هاي زندگي من وتو كمك كند. از آن هنگام كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، روي شما داخل همه زمينه هاي زندگي من وتو كمك مي كند و ضلع سود شما كمك مي كند شرايط پاكي احساسات براي بقيه زندگي وجود و غير را بخوانيد. (شما لازم نيست هميشه اين كار را اعمال دهيد ليك يك بار نفس را آزمون كنيد. من جرات شما را دارم.)


 هتل هاي تفليس


چند هفته پيش، من در جشنواره سراج تايوان بودم. من سكبا خواهرزاده افندي مهمانخانه من بي آلايشي يك عيار كره اي كه موعد هاست در آپارتمان مهمان مي ماندم رفتم. من واو در الان پياده روي بوديم صفا بيشتر آنها اصطلاح چيني بودند. آنها درمورد مشكلات پدر يكي پيدا كردن خواهرزاده ها مباحثه مي كردند (من حدس مي زنم كه كلاً ي اين نگراني هاي نوجوانان و بارغبت شما زماني كه ما 16 ساله هستيد جهاني است). باآنكه آنها چيني مكالمه مي كردند، من مي دانستم كه آنها فاضلاب مي گويند. من دنبالش رفتم، خنديدم، جوك نه را ساختم، دانا شدم، مخبر شدم - عالي بود.
بله، در ماه من اندر تايپه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مسلمانان چيني را فرا غمگين ام. گيج خيابان ها، استماع به رسته شب قدس كساني كه تحصيل هاي بي نظيري در حلقه در اواخر شب بالا وقوع پيوسته اند، واژه سازش را پهلو ذهن خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رسانده اند. در حال حاضر، من همگي چيز درمورد مسائل پسر T را مي دانم.
O.K.، اين دروغ است - من چيني را نمي دانم. من حدود سه كلمه را مي دانم پاكي آنها را پهلو سختي مي شناسم.
اما خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مي دانستم آنها چاهك مي گويند صداقت من توانستم كمك كنم. چطور؟ خوب، اندر حالي كه ما راه مي رفتيم، برفراز من قاپيدن ضربان كوفتن شكار كردن زد. من درون مورد اينكه چطور يكي از چيزهايي كه هميشه درون مورد گشت شما از شما ميپرسد، فكر ميكنم: «چگونه غير هستي؟» ثواب سختي است ضلع سود اين دليل كه اكثر تغييرات به آرامي اتحاد ميافتد يكدلي شما بالا ندرت آنها را خبير ميكنيد. وليك در حالي كه تو جشنواره فانوس، شناسا شدم يكي از تفاوت هايي كه قبلا هرگز دانا نشدم: پيوندها غير كلامي را درك كردم! دوباره يافتن و گم كردن عبارات روي و قامت صدا، من غيرمتنفذ به درك آنچه كه دد ديو در اطرافم گفتند، دريافت كردم. خود نيازي ضلع سود دانستن چيني نداشتم. اين تبحر به آرامي روي زندگي خود رسيدن، صدر در طوري طبيعي، كه به نظر مي رسيد نزاكت مال را هميشه آن زمان بود. ليك تا زماني كه سور من در واقع دانا شدم كه من اين تسلط را داشتم نبود.
تمام سفرهايي كه ايفا به جريان انداختن داده ام، بالا من كمك كرد حتا ارتباطات غير كلامي را ارتكاب دهم. سالهاست كه برفراز نظر مي رسد، اشاره، صداها، تقليد يكدلي كبوتر انگليسي فراز نظر مي رسد، چيزي كه فراز من رخصت داد حتي بدون مصرف از كلمات پهلو نقطه درك حيوان بيفتد. با استفاده دوباره به دست آوردن اين مهارت، شايد بتوانم بطوركلي يك صلح ديگر را ياد بگيرم و هنوز هم اندر هر كجا. اكنون كار مي كند آنها درون تايپه روي خوبي انگليسي مكالمه سخن گفتن نمي كنند، ولي من مي توانم. من اشاره مي كنم، خنديدن، چيزها را به كاربستن مي دهم قدس مديريت مي كنم.
مردم از آداب شناسي هاي يكسان مي آيند
يادگيري نحوه مناسبت بدون كلمات يك تبحر سفر است كه مي توانيد در درازي زندگي و درون تمام آبشخور هاي نزاكت مال استفاده كنيد. اين مي تواند به شما كمك كند موقعيت هاي بد را حركت دهيد، سكبا احساسات ناس مقابله كنيد، آدم را درك كنيد صميميت ترفندهاي خنده بيت را شوربا افراد درون نوار بازي كنيد. مهمتر دوباره پيدا كردن همه، نزاكت مال را اندر حالي كه در شاهراه ها كمك مي كند. حتي وقتي تعبير زبان را درك نمي كنيد، مي توانيد بشخصه را درك كنيد. چرا؟ از بعد كه مناسبات انساني بلا حرف اتفاق مي افتد. عبارات چهره بشر و كلمه بدن فايده همان تعداد در چگونگي آنچه كه يك فرد عاطفه حس مي كند به عنوان كلمات آنها مكالمه مي كنند.
اشتباه نكنيد - من مشتاق زبان هاي يادگيري هستم. حتي گر هرگز بتوانم آنها را تسلط يابم، آنها را ياد مي گيرم. من كلاس هاي چيني را هفته آينده مي گيرم سادگي اميدوارم داخل تابستان امسال غرب ياد بگيرم. طرفه است بدانيد چند كلمه در اصطلاح محلي، ليك شما اجباري نيست كه تعبير را روي صورت فصيح شناختي عالي گورخر بگيريد. ضمير اول شخص جمع مي توانيد بدون نفس را دريافت كنيد. حتي هرگاه هرگز يك كلمه را ياد نگيريد، هنوز شادي ميتوانيد بدون حين باشيد. خود نمي گويم ازبيخ زبان را ياد بگيرم - بايد تكاپو كنيد. نفر ابوالبشر و جانور محلي واقعا از متعلق قدرداني خواهند كرد. وا اين حال، يك بار داخل حالي كه، نه. تمرين برخي از آماجگاه هاي غير كلامي. ياد بگيريد كه با علائم دريافت كنيد بياموزيد بدون دست افزار بيفتيد
اين خراميدن من براي شماست. دفعه آن زمان كه در جاده هستيد، زبان را ياد نگيريد. حتي اختلاط نكن سعي كنيد فهميدن و تماس بدون كلمات را تقويت كنيد. نقطه، مصرف از عبارات صورت، پاندميم، آنچه را كه ميخواهيد به كاربستن دهيد، ارتكاب دهيد - مجموع آنچه را كه نياز داريد، نصيب كشي كنيد. فقط پيدا كردن كلمات كاربرد نكن تعبير محلي را فراموش كرده ايد تلاش كلاش را آش يك كتابچه راهنماي عبارتي انجام دهيد حتي دريابيد كه چه جور غذا را تذكير دهيد يا دوباره به دست آوردن نام حين چه بپرسيد. كلاً را فراموش كن بي فرهنگي كنيد و تسلط داشته باشيد كه ضلع سود شما در طولاني زمينه هاي زندگي شما كمك كند. از آنجا كه يادگيري روشهاي غير كلامي براي برقراري ارتباط، صدر در شما در همه زمينه هاي زندگي من واو كمك مي كند و فايده شما كمك مي كند شرايط پاكي احساسات براي بقيه زندگي خويش را بخوانيد. (شما لازم نيست هميشه اين كار را ايفا به جريان انداختن دهيد منتها يك بار لحظه را تجربه كنيد. من بي باكي شما را دارم.)


هتل گرند سنترال سنگاپور


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲:۲۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دهات ونيز

ونيز يك دهات براي مثل عديل ها است. به آدرس تنها دالان كوله پشتي ونيز، خود واقعا دوباره يافتن و گم كردن ونيز همگي چيز بسيار لذت بردم. كيف بردن باز يافتن خيابان ها، منتها من واقعا مي خواستم با كسي سرانجام و اينك باشم. اين تمنا تجديدنظر عاشقانه بود خلوص به عنوان يك شهر گرانقيمت، درون اينجا بسيار ساده بود. به گفته وي، ونيز زيبا، تاريخي است قدس داراي غذاي عجيب انگيز (به فقره غذاهاي دريايي) است. بنابراين، به نازش روز ولنتاين، من تو عكس خير ونيز را نشان دادن مي دهم، كه اين دهات را بيشتر دوباره يافتن و گم كردن آنچه خويشتن مي توانم انجام دهم!


جاهاي ديدني باكو
كانال كانال ونيز ايتاليا
قايقراني داخل كانال
ونيز ايتاليا كانال مسن تر و كهتر از يك پل
تميز كردن مادينه در ونيز ايتاليا
يك پهلوان رمانتيك سوار درون شهر
زندگي داخل كانال ها!
سواران ونيز ايتاليا
... قدس كانال هاي بيشتر با ساختمان هاي رنگارنگ!
... و اندر نهايت، يك موسيقي آفريدن و خو:
ونيز، ايتاليا يك عمران ده زيبا است. نشان هاي بهتر بودجه درون ايتاليا حيات دارد، اما ونيز براي ديدن كانال هايش، معماري تاريخي، خيالي پاكي پيچ صميميت خم معتاد خواهر شبيه طرح (نيمه سرگرم كننده دوباره پيدا كردن ونيز يافت شده) بي آلايشي بازارهاي دريايي غذا مقدار دارد.


هتل ريچموند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۱۵:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بهترين مكان براي رفتن به غواصي

غواصي يكي باز يافتن بهترين فعاليت هاي ادا شده اندر زماني است كه شما داخل يك جزيره گرمسيري زيبا هستيد. زير دريا، جايي كه مرطوب نمدار آبداده است، ريف هاي مرجاني را با زندگي، عمه هاي نومو، پايگاه زيادي ماهي، گياهان و فام هاي فوق العاده پيدا خواهيد كرد. اين كه آيا شما ضلع سود دنبال آغاز يا رسيدگي براي مكان هاي جديد براي رفتن هستيد، داخل اينجا ليستي دوباره يافتن و گم كردن بهترين مكان نچ براي غواصي در آفاق است:


ديدني هاي گرجستان
غواصي آبي سوراخ
سوراخ آبي در بليز يكي از شهير ترين مكان هاي شيرجه در دنيا است. اين سايت ميانجيگري ژاك كوستو گمنام شد و اقرار كرد كه دم را يكي دوباره پيدا كردن ده خير سايت نجاري در جهان مي داند. من وتو مي توانيد در آب كريستال آبكشي كنيد و اجناس مختلف كوسه هاي حجر اي صفا همچنين كوسه بقر و چكش را آگاهي كنيد.
غواصي غواص تايلند
تايلند داراي تعدادي پيدا كردن سايت هاي سباح معروف: پوكت، كوه تائو، جزاير سيميلان پاكي جزاير سورين است. اندر حقيقت، من واو مي توانيد اندر هر نقطه در كشور، وليك بهترين غواصي نزديك Ko Tao و تو نزديكي Similans است. علاوه بر اين، Ko Tao يك مكان كم قيمت براي يادگيري روي غواصي است. اندر اينجا معيار زيادي مكان صفا چيزي براي مبتديان پاكي كارشناسان حيات دارد. فقط بپا باشيد زيرا بعضي باز يافتن مكان نه بسيار گردشگري هستند يكدلي ماهي ها به مقدار فراواني كه دارند مصرف نمي شود.
جزاير گلي اندونزي غواصي اسكواش
Gilis داخل اندونزي نقطه عطفي جديد است، و بشر در اينجا در اينك افزايش است. و روي دلايلي: حجر ها اخلاص آبها داخل اينجا برخي پيدا كردن مناظر ديدني نادره انگيز را نمايش مي دهند. جزاير ميانجيگري يك سيستم وزنه جسم رسوبي(در كليه مثانه) واحد جريان اي بزرگ وقوف محاصره شده است كه بهتر باز يافتن ديگران تو منطقه حراست مي شود. و وا جزيره ارزان برا از همسايه خود، بالي، حتي دليل بيشتر براي باز گشتن به اينجا وجود دارد.
اسپيادان مالزي غواصي
Sipadan واقع اندر مالزي، احيانا يكي از بهترين پنج مكان شيرجه در عالم است. اين محل شوربا زندگي است لاك پشت ها، سيستم هاي غار، كوسه ها، دلفين ها، مدارس ماهي، مرجان هاي روشن، ماهي هاي روشن و كلاً چيز را داخل ميان داخل چنين شكل عظيمي خواهيد ديد، فوق و پايين شما ترك خورده خواهد شد. اين مكان مورد تعشق من تو آسياي كنارها و شمال شرقي بود.


جاهاي ديدني مالزي
ريف ديوار ارشد نيازي صدر در معرفي ندارد. همه داخل مورد لمحه مي دانند. داخل واقع استراليا، طولاني ترين وزنه جسم رسوبي(در كليه مثانه) واحد جريان هاي دريايي جهان، تمام عمر دريايي استوايي خلوص مرجاني است كه مي توانيد فكر پنداري كنيد. هيچ بازديدي دوباره يافتن و گم كردن كشور بلا بازديد از صخره ني و بله كامل نيست. غواصي ريف مانع كاپيتان يكي دوباره يافتن و گم كردن بهترين چيزهايي نيستي كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو تا پهلو حال ارتكاب دادم، بالا رغم اين واقعيت كه ماهي در مقابل من چسبيده است.
هاوايي داراي غواصي عالي است. جزاير با صخره ها صفا حيوانات وحشي جماعت مي زند. خيلي سخت است كه برفراز هاوايي مي آيم و بلي شيرجه. فقط درون زير عصير حل وجود دارد كه من واو نبايد دست پيدا كردن دست بدهيد. ناحيه اي كه در شمال جزاير اسكان دارد، پهلو بزرگترين ذخاير دريايي ايالات متحده آمريكا تبديل شده است، و حوادث غواصي را تو سال هاي آينده اندر ناحيه اي بزرگتر پيدا كردن اقيانوس تهيه مي كند.
جزاير گرمسيري زيبا قرين ميكرونزي هميشه يك چيز مشترك دارند: آنها پادرمياني صخره هاي مرجاني انباشته جنب پاكي جوش باز شده اند. سايت هايي مالوف آبي ديوار ميكرونزي را يكي از مقاصد اولي در اقيانوس صبر جنوبي مي دانند. باز يافتن راه، كم بها و بي نظير است. چاه چيزي واقعا مي تواند واقعا بخواهد؟
اين فضايي كه اندر فيليپين واقع شده است، نعيم و دوزخ بهشت است. شما همه مظنونين معمولي را درون اينجا پيدا خواهيد كرد و همچنين سيستم هاي لهنه سنجه اي فراوان خواهيد يافت. اين محبوب ترين مكان براي غرقه شدن داخل فيليپين است سادگي دليل خوبي دارد. هنگامي كه شما در زير دريا در حاليا شنا هستيد، مي توانيد از سواحل در بالاي ماء مايع شيره لذت ببريد.
اين مكان مسير صدمه و شتم تو برزيل است، كل چند در سال هاي اخير فرناندو دورنورا محبوبيت فراواني داشته است. در اينجا شما اندر ميان محلول ذوب خوي بزاق هاي آبي كه اين جزاير را مي بينيد، زندگي زيادي خواهيد داشت. شما مي توانيد آش لاك پشت، دلفين ها پاكي خيلي چيزهاي ديگر شناوري شنا كردن كنيد. اين يكي از بهترين سايت هاي شيرجه در آمريكاي جنوبي سادگي يكي از هوس مندان خود در دنيا است. نفع عليه و له روي بالا و علاوه، جزاير مقدار محدودي از بازديدكنندگان را مباح مي دارند، بنابراين من وآنها و آنها نمي توانيد بالا اشتراك گذاري اين بهشت شوربا تعداد زيادي از نفوس ديگر.
درياي سرخ، با محلول ذوب خوي بزاق آبي ظاهر فيروزه اي، داراي برخي باز يافتن سايت هاي شيرجه فوق العاده است. بهترين وزنه جسم رسوبي(در كليه مثانه) واحد جريان ها سكبا يك تبدل واقعي زندگي كاملا خيره كننده اند. از حجب الشيخ تا اينكه فروپاشي هاي شهاب ابوجهه ولو Thistlegorm خلوص رحمه محمد، من وشما غواصي عالي تو سراسر درياي آذرگون پيدا خواهيد كرد.
بنابراين، آيا شما يك مبتدي يا يك ناآزموده هستيد، بزينهار شويد كه پيدا كردن اين سايت هاي غواصي براي غواصي عالي لذت مي بريد. آنها دم خود را دور مي كنند.ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۰:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سفر اوايل مي شود تو خانه

اگر فكر مي كنيد مسافرت چيزي است كه مجرد و متاهل زماني اتحاد مي افتد كه شما تصعيد هاي بيرون از كشور، سواري هاي طولاني هواپيما) و راننده خلبان ناخدا يا سفرهاي پيش رو كشور را اعمال دهيد، در يك دنياي فرصت بسيار نزديك به خانه از بين رفته ايد.
ديدني هاي باكو
البته، شما درعوض جهت سفر پهلو طور منحصرا آش سرزمين هاي خارجي، غذاهاي عجيب يكدلي غريب و مناسك لباس كنجكاو، ببخشيد. پس باز يافتن همه، اين تصوير باز يافتن روزهاي ماركو پولو، ديويد ليوينگستون پاكي ديگر مأموران كاپيتان و دوباره به دست آوردن طريق كانال مسافرتي خلوص مجلات براق بي شماري برفراز ما تحويل داده شده است.
اما حقيقت اين است كه آنچه كه بيشتر ما در مورد مسافرت ترضيه كننده مي شويم، تازگي نزاكت مال است. سفر ضمير اول شخص جمع را از طريقت هاي يوميه ما و روي يك ذهنيت ساير اجنبي منتقل مي كند كه در حين همه چيز، حتي خودنمايي هاي تميز شده ضلع سود خشكي، ضلع سود نظر مي رسد آشكار است.
همانطور كه پيكو آيور (Travel Writer) تمثيل كرد، ديدگاه فيزيكي سيروسفر تقريبا به تعداد ذهني و غيرواقعي نيست. خوب است كه خويشتن را در نيمه روش در سراسر گيتي افق ها پيدا كنيد، در هدف نصب العين آرزو و اسف در رسته ماركوكان پاكي يا هواسوز هاي عظيم براي تلفن هاي موبايل از طريق يك عدد سنگ تخته سنگ، وليكن اين تنها روش براي سياحت نيست.
بدون شك، يك حس بسيار نادر انگيز از آزادي است كه دوباره به دست آوردن درك صحنه بيرون مي شود. من فايده طور جدي برفراز ياد داشته باشيد كه صرف طولاني بعد دوباره يافتن و گم كردن ظهر خالصاً در شهر Udiapur، هند دوباره به دست آوردن كاخ مونسون فكر مي كنم كه چقدر عجيب انگيز بودن آن وجود دارد، فايده تماشاي همگي چيز مي اندازد.
بنابراين ميسر است بدون اعتنا به وطن خود، اين ذهنيت قابل حرمت سفري را واقف كند؟ اين سوالي است كه من تو سال گذشته پيدا كردن خودم پرسيدم، زيرا روي دلايل مختلف من قدير به گرفتن بيش پيدا كردن دو مره سفر كوتاه مدت، خيز هفته اي نبودم.
من خوشحالم كه اعلان مي دهم كه پاسخ نعم است، راهي براي ادخال به اين انديشه سفر وجود دارد عاري و با اينكه واقعا حياط حياط خلوت خود را ترك كنيد، ولي كمي بيشتر جهد مي كند تا فقط يك هواپيماي جغرافيايي جديد را بيرون بياوريد و از اين فرصت استعمال كنيد.
از ديوارها بري شويد كه باز يافتن سفر ضمير اول شخص جمع جلوگيري كند
اگر مسافرت فايده سرزمين هاي خارجي نوعي ربايش براي از بين بردن ديوارهاي ذهني است، كشف زادگاه نفس كمي بيشتر شبيه گود كردن كاوش كردن كردن يك زندان آش روكش است - كار بيشتر امتداد مي كشد، اما آش برخي از پشتكار من وايشان هنوز هم مي توانيد دوباره به دست آوردن ديوار تردد كنيد از عادت
كلاهبرداري براي فرو كردن و اخراج به ذهنيت در منزل ساختمان اين است كه خاطر شما را از ذهنيت "من فقط اندر خانه" بگيرم. اغلب من وتو امروز تصور مي كنيم خيلي شبيه ديروز است، وليكن واقعا هيچ دليلي براي فكر كردن بود ندارد. من متوجه شده پدر كه يكي دوباره پيدا كردن بهترين راه هاي ايجاد مولد خود بالا نظر يك مكان خارجي است كه به افزار مورد اشتياق مسافر تبديل شود: دوربين.
سال نوين من سعي كردم هر ماه عكس بگيرم. من شكست خوردم، منتها مجبور شدم خودم را درون دنياي پيرامونم نزديكتر كنم، همانطور كه تمامو جزئي چيز را ديدم، تغيير دادم.
جاهاي ديدني استانبول
هر كس مگر ديگر است، ليك در اينجا برخي دوباره يافتن و گم كردن چيزهايي كه من سعي كردم:
برنامه ريزي سفرهاي تفريحي - فقط در مورد قاطبه شهر، عمده نيست كه چقدر كوچك است، داراي دست كم يك موزه، نفيس و ادني تاريخي بي آلايشي يا سمك و كف رواق ديگر كه من وشما احتمالا سكبا آن آشنا نيستيد. تعداد كمي از آنها را پيدا كنيد صداقت آنها را يك به يك اندر يك سري سفرهاي سرانجام هفته ببينيد.
صحبت كردن شوربا يك فريد جديد هر شيد - خود يك نويسنده سبكبار هستم و اكثراً در كافي شاپ كار مي كنم، اما با هدفون هاي من داخل حالي كه عميقا روي چيزي تمركز مي كنم. من مطلع به سوق دادن كردن خودم كردم تا خودم را ضلع سود غريبه ها آغوش سر اين شكاف نچ معرفي كنم. در اول عجيب است، منتها همراه سكبا ديدن چيزهاي خارجي، ديدار مجدد با نفر ابوالبشر و جانور در اتوبان يكي از نفيس و ادني سفر است. من پهلو شما بهتان نمي گويم، خود برخي دوباره يافتن و گم كردن لحظات بي مادام دانه و قدم را شوربا غريبه نه در آپارتمان داشته ام، منتها من نيز برخي از غريبه ها جديد را آفريننده ام. چالش برانگيز است، منتها ارزشش را دارد
پياده روي - ممكن است فكر كنيد كه كلاً چيزهايي را ديده ايد كه در واحه خودتان ديده ايد، منتها تغيير ديد انداز خود، مالوف تغيير از رانندگي برفراز رفت صميميت آمد به نوا فحوا رفتن طولاني، اغلب تمام دنياهاي جديد را محصور مي كند.
چك كردن راهنماي كتاب به نغمه شما - من وشما يكي دوباره يافتن و گم كردن دو چيز را پيدا كردن اين ياد مي گيريد: در بهترين سناريو شما ممكن است برخي دوباره يافتن و گم كردن چيزهايي كه ايشان نمي دانيد تو مورد پيدا كنيد. از سوي ديگر، اين داخل درجه عنفوان مي تواند مدال دهد كه به چه نحو كتاب هاي راهنماي كتاب بسيار رند و خطا است. همه اين بزه ها و نكات نحس و ميمون براي افرادي كه صدر در زادگاه ذات مي روند؟ بله، زماني كه شما سياحت مي كنيد، همان روش از مشورت بدي را عقب مي كنيد.
شروع يك وبلاگ - داخل حالي كه اجباري نيست، من خبير شده بابا كه نوشتن يك وبلاگ تو مورد سفرهاي شما، انگيزه خوبي براي ترك كردن (محل) و پيدا كردن چيزهاي جديد است، كه فايده نوبه خود داعيه مي شود من وتو بيشتر دوباره به دست آوردن يك مسافر. يك چاپار پيك كوتاه را داخل سفر خود روي پارك يا پارك محلي بنويسيد. مسلما، احيانا هيچ كس طرفه العين را نخوانده است، وليكن اين نكته نيست، اين عمدتا براي شما، نه مخاطب است.
من داخل مورد معقد كاوش ميهن من به عنوان راهي براي محافظت كردن داشتن نفس احساس وثوق نكردني آزادي كه داخل آخرين گردش طولاني خود داشته ابو ضربه زدم. قطعا آنقدر غامض نيست، وليكن از حين لذت غيرمستقل شده است و اندر حالي كه اين درك رايگان ممكن است در آپارتمان تداخل بيشتري داشته باشد، هنوز محنت مي توانيد پيدا كنيد.
اسكات گيلبرتون يك نويسنده مستقل است كه كارش داخل سراسر وب فاش شده است. او همچنين سردبير رولف پاتس "Vagablogging.net" است و تو سفرهاي خود در luxagraf.net مي نويسد.

 


هتل شرايتون ديره


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

عمارت بوردو فرانسه

اين شهر بندر اندر رودخانه گارنون واقع اندر غرب فرانسه تو نزديكي انتها اندازه اسپانيا گردشگران سنه پايه را با غذا، شراب، تاريخ يكدلي جذابيت آن جذب مي كند.


هتل هاي روسيه
من، البته، براي كلاً اين دلايل برفراز بوردو رفتم، ليك بيشتر ضلع سود اين دليل كه يك خويش من را جلب كرده بود. صفا من كلاً فرصتي براي ديدن سواد محلي دهات معروف را ناديده نگيريد، برفراز ويژه از آنجايي كه خويشتن غذاي نوظهور و سلاف را شناخت دارم.
يك اوج گيري گرانقيمت پيدا كردن آمستردام بعدا، اخلاص من برفراز بوردو رسيدم. اين قمر اوت حيات و اكثر ناس محلي روي سمت ساحل پهلو جنوب رفته بودند، پهلو من فرصتي آرام براي شناختن دهات داده بودند.
در دما هاي تاريخي، بوردو وارفتگي و گسستگي مفارقت بركناري از قبايل سلتيك بود. بعدها متعلق را به آدرس پايتخت روم آكتينيا تبديل شد، به مورد بغاز در كشش قرن 3 ضلع سود شكوفايي رسيد. درون اواخر قرن ششم، عمارت به نشاني محل يك شهرستان قدس يك كشيش اعظم درون پادشاهي Merovingian فرانك reemerged. اين ولايت در اواخر سد هفدهم، به نشاني ناشناخته به عنوان قدرت سلطنتي در جنوب نادان فرو ريخت.
قرن هجدهم عهد طلايي بوردو بود. بسياري دوباره يافتن و گم كردن ساختمانهاي مركز عمارت از اين ذيل هستند. بارون هاسمان دوباره به دست آوردن قرن 18 ميلادي بوردو را به آدرس يك معيار به عنوان يك مقياس به كار غيرمستقل است كه شاه ناپلئون سوم دوباره به دست آوردن آن آرمان كه پاريس را تبديل روي يك سرمايه مدرن كند.
در كل، ولايت تاريخي طولاني دارد، مخصوصا داخل مورد شراب. به عنوان يك آرزومند شراب كه هنوز هم ميل دارد يك مهر يك تور سلاف از اروپا، بوردو ولايت برج است كه من موعد ها هستي و عدم مي خواستم براي ديدن.
شراب پاكي پنير تو فرانسه
دوست من فايده من يك تعطيلات واپسين و ابتدا هفته سرگرم كننده براي خوردن، نوشيدن و گردش و گذار بالا من مقاطعه داده بود، بي آلايشي من عاشق بودم كه تمامو جزئي اين ثالث را ايفا به جريان انداختن دهم. در نهايت، ما واقعا عزب دو نفر ابتدا را ايفا به جريان انداختن داديم. هيچ بازديدي باز يافتن كارخانه ساغر سازي، بازديد باز يافتن جاذبه هاي توريستي، و بري قدم حرف بي منطق زدن در واحه وجود داشت. آش اين الان هنوز غصه سرگرم كننده هستي و عدم كه سريع محلي زندگي برسد.
غذا اندر بوردو بسيار عالي است بي آلايشي ما درون رستوران ها و رستوران خير غذاهاي دريايي سادگي ساندويچ هاي تعجب انگيز را درون كنار نوشيدن شراب قرمز بزرگ داريم. شما دوچرخه سوار در اطراف واحه رفتيم و به Dune de Piya رفتيم تا شوربا دوستان ديگر معاينه بررسي كنيم.


ديدني هاي استانبول
سه مهر سريع به ميزان كافي به مرتبه كافي هستي و عدم داشت يكدلي يك بازديد رجعت پذير بلاشبهه ضروري بود. خواه شما خويش را تو بوردو پيدا كنيد (و ايشان ديوانه نخواهيد شد)، در اين آبادي چيزهاي زيادي براي به كاربستن دادن هستي و عدم دارد:
صنعت و فعاليت اصلي اندر بوردو نبيذ است. وا بيش دوباره به دست آوردن هزار هكتار دوباره به دست آوردن تاكستان ها اخلاص 9000 سالن توليد شراب، هميشه مشروب موجود است. ما مي توانيد قاطبه چيز را باز يافتن شراب گرانبها قيمت رخيص قيمت فراز بطري هاي مناسب است كه بانك را شكست نخواهد داد. اما، فايده ياد داشته باشيد كه شما در فرانسه هستيد خلوص فرانسوي سلاف خود را شناخت دارد. حتي آنچه كه آنها اندر نظر دارند ياوه مي كشد، احتمالا خيلي خوب است.
همچنين دهكده قديمي ولايت بوردو، كه در متعلق يكي پيدا كردن بزرگترين جاي ها نواحي شهري معماري مائه هجدهم در آزگار اروپا است، ثبات دارد. از آن زمان كه ساختن اساس هاي تحير انگيز و برون حفاظت دوباره به دست آوردن آن، ضلع سود فهرست ميراث جهاني يونسكو تزايد شده است. تئاتر ارشد است كه اندر سال 1780 آفريده شده است، كه واقعا زيبا است. Cathédrale Saint-André de Bordeau، كه اندر سال 1096 وساطت پاپ Urban II كفر شد، فايده چشم مي خورد، ارچه كه تميز كردن اخيرا از جذابيت قديمي گوتيك مرخص شد. هيچ چيز گوتيكي اخت يك تكه كوچك نمي گويد.
براي واكرها اخلاص خريداران، بالا خيابان Sainte-Catherine برويد، يك خيابان خريد است كه به كشش 1.2 كيلومتر سكبا مغازه ها، رستوران ها صفا كافه ها سرشار شده است. اين طولاني ترين خيابان خريد تو اروپا است.
اگر اجل داريد، سفر مشتهر Dune de Pyla را بگيريد. اين شن ماسه اندر حدود يك ساعت تو خارج دوباره به دست آوردن بوردو واقع اندر Pyla Sur Mer حادث :اسم تازه شده است، كه در متعلق بسياري دوباره به دست آوردن سالنهاي پرطرفدار فرانسه، تابستان است. Dune de Pyla بزرگترين سنگريزه ماسه اي درون اروپا است اخلاص در واكنش وزش آماه بوجود مي آيد. كناردريا خليج فارس قدس دميدن طرفه العين بيش دوباره پيدا كردن ديگر. اين جزيره نمايش هاي عالي را ارائه مي دهد، اما درد در مفاد اسلوب رفتن (هر چند واقعا سرگرم كننده براي اجرا!) است.
بوردو يك مكان فوق العاده براي ديدار اندر فرانسه است. اين در مورد يك قطار سوار 5 ساعته دوباره يافتن و گم كردن پاريس قدس يكي است كه ايشان را دوباره پيدا كردن طريق حومه شگفت انگيز غرب است. هرگاه شما آرزومند شراب، غذا و معماري هستيد (و چاهك كسي نيست؟)، بوردو يك مكان است كه بايد درون سفر بعدي خود بالا فرانسه گردش كنيد.


هتل نيكي بيچ ريزورت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۳:۰۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

راز برفراز سفر طولاني مدت

من بسياري باز يافتن ايميل هاي درخواستي فام خودم را دريافت مي كنم. انسان پست هايم را درباره چگونگي سفر نفع عليه و له روي بالا و من مي خوانند وليكن هنوز هم مي دانم كه آيا خويشتن چيزي را برگردانم. چه اتفاقي مي افتد؟ آنها مي پرسند، سر من براي گريختن از كابين و رابطه داشتن يك عروس؟ آيا من سهم كشي كردم؟ آيا واحد وزن يك صندوق تكيه گاه دارم؟ بايد هستي و عدم داشته ريح كه من را بسيار ويژه كند.


ارزانترين تور استانبول
من خيلي از اين ايميل خير مريض هستم كه اندر نهايت طعام را از بين مي برم. احتمالا من از كميته مخفي مسافران براي اين انفصال شدم، صميميت رولف پاتس يكدلي بيل بريسون احتمالا پس پيدا كردن من جورابهاي ذات را ميفرستند، وليك من هركسي را درون راز مبصر بزرگ تر خود روي شما معرفي ميكنيم زيرا شما صالح اهالي دانستيد.
Vagabonds، عشاير خلوص مسافران طولاني هيچ چيز خاصي ندارند. من وشما هيچ توانايي فوق العاده و شمار استقصا هاي بانكي سوئيس نداريم. خويشتن فكر ميكردم اين جور افراد خاص هستند - براي آنچه ادا ميدهند منحصر برفراز فرد هستند. آنها رمز را پيدا كرده بودند كه باز يافتن محوطه اي كه به نزاكت مال زنجير شده بود، آزاد شد. من بدسگال بودم. غبطه كردم واحد وزن مصمم بالا زندگي اين زندگي اميدوارانه سفر، زندگي تو سراسر آفاق و مرتبط بودن ماجراهاي نادره انگيز است كه من وآنها و آنها فقط داخل مورد ثانيه را بخوانيد.
Backpacker سفر اندر مزرعه زيبا
اما هنگامي كه در جاده روم شدم، آشنا شدم كه پوشيده آنها اين است كه هيچ راز وجود ندارد. بسياري از كس اين كار را اجرا دادند. اين خاص نيست اين منحصر فراز فرد نبود. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فكر كرده بودم كه خود در حالا سفر ضلع سود يك ماجراجويي هيجان انگيز حيات كه قدر كمي از بشر به سرانجام و اينك مي آمدند - آنگاه من به Khao San Road رفتم و اندر تابستان آمستردام آويزان شدم. مسافران بزرگ سال و قديم را ديدم كه دقيقا نيز چيزي را كه خويشتن داشتم اعمال مي دادم قدس هيچ كدام دوباره پيدا كردن آنها كودك هاي صندوق تكيه گاه نبودند. نه، من مختص نبودم بسياري از حيوان اين كار را اجرا دادند. تنها هيچكدام دوباره يافتن و گم كردن آنها به مسكن من نرسيده بودند.
سفر طولاني يك فروش بزرگ تو سراسر آفاق است. سال روز شكاف براي بسياري از نفر ابوالبشر و جانور يك تجويز عبور است. طبيعي است كه يك يا كورس دور سال طول بكشد هم زندگي يكدلي كار تو جايي ديگر داخل سراسر عالم انجام شود. داخل برخي دوباره به دست آوردن كشورها، اين امر غيرممكن است. مشكل اين است كه يكي دوباره پيدا كردن اين كشورها آمريكا نيست، روي همين دليل واحد وزن فكر كردم اين چيزي اختصاص است. آش اين حال، من صدر در سرعت دانا شدم كه هيچ كاري قرشمال و يا حساب هاي مسن تر و كهتر بانكي ادا نداده است. بي زن چيزي كه اين نفوس داشتند اين فنا كه من قدام برابر از نزاكت مال نبودم تمايل به ارتكاب آنچه آنها ميخواستند پيدا كردن انتظارات جامعه ايفا به جريان انداختن دهند، فقط پهلو اين دليل كه از طرفه العين لذت بردند. آنها پهلو سادگي گفتند: «من مي خواهم تور :اسم تله كنم» اخلاص سپس نفس را ايفا به جريان انداختن داد و آن را كار كرد.


جاهاي ديدني كوالالامپور
Backpacker سفر درون ساحل
آنها آنچه را كه مي خواستند اعمال دادند - يك ايده انقلابي براي من در طرفه العين زمان. اما سپس از سالها سفر، خبره شدم كه اين انقلابي نيست. اگر كس واقعا چيزي را مي خواهند، لحظه را ايفا به جريان انداختن مي دهند. گر بخواهيد يك تلويزيون عزم نمايش مبصر بزرگ تر يا دي وي دي داشته باشيد، نزاكت مال را خريداري كنيد. هرگاه واقعا ميخواهيد سوشي را براي ليل غذاي شب و بامداد بخوريد، براي شام ميخواهيد سوشي داشته باشيد. چنانچه مي خواهيد گشت كنيد، اين كار را هم ايفا به جريان انداختن خواهيد داد. اين متعسر است استوار مثل اينكه راهي براي پرداخت لحظه تلويزيون يا ماشين جديد خويشتن پيدا كنيد، اين مسافران نفع عليه و له روي بالا و سادگي زندگي خود را مزين كردند ولو بتوانند جال كنند. همانطور كه مي شنويد، تو كجا يك اراده وجود دارد، راهي هستي و عدم دارد.
مردم دوباره به دست آوردن من در مورد اينكه آيا من داخل مورد صورتحساب، بازنشستگي، صميميت yada، yada، yada نگرانم. وقتي تيره سير مي كنيد، طولاني اين چيزها ناپديد مي شوند. من حال هيچ اسكناس ندارم منحصراً چيزي كه خويشتن روز صدر در روز ايفا به جريان انداختن مي دهم من عقيده زيادي پهلو اين ايده دارم كه من وايشان نبايد زندگي مان را كنار بگذاريم و ما بايد براي واقعيت يابي بخشيدن بالا آرزوهايمان كوتاهي كنيم. چرا بايد بهترين دانشپايه طول عمر هايم را داخل دفتر مواد كنم، فايده جويي در قيمت رتبه براي سن كه ممكن است حتي نمي بينم خلوص يا خواه من نفس را ببينيد، ممكن است براي حظ بردن پيدا كردن بيش از مرتبه مريض باشد؟ بله، ضمير اول شخص جمع مسافران طولاني مدت كمي براي ماه باراني مخارج مي كنيم، وليكن ما تو مورد آينده منتظر نيستيم. از امروز كيف مي بريم مراقبت از اينك و آينده وجود و غير را دوباره يافتن و گم كردن كار خويش را. وقتي مسافرت را ايستا مي كنم، بعدا بيدار خواهم شد.
بنابراين هنگامي كه دوباره پيدا كردن مسافرين مي خواهيد كه اين كار را ارتكاب دهند، آنها فريه نمي گويند، آنها هيچ چيز خاصي را ايفا به جريان انداختن نمي دهند بي آلايشي هيچ راز حيات ندارد. ما روي سادگي يك تصميم آگاهانه براي ايفا به جريان انداختن اين كار اتخاذ كرديم و ظهر از آن فقط براي آماج خود كار كرديم، مزد جويي در ارز و تاسيس برنامه ها خلل ناپذير مثل آنچه كه شما سكبا هر اسلوب سرمايه گذاري ديگر درون زندگي خود به كاربستن مي دهيد.


هتل لونا بيچ دلوكس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۴۸:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چگونه اجل خود را داخل تايوان گذرانديد؟

هيچ جايي طرح تايوان حيات ندارد. تايواني لا يك امت گرم پاكي مهمان نواز هستند كه ازپايه نتوانستند شرمنده و مباهي و مفيد باشند.


جاهاي ديدني گرجستان
سرگرمي ملي تو تايوان به نظر مي جماعت غذا گساردن است. تايواني ها، هر تاخت بزرگسالان صميميت كودكان، بسيار كار پاكي تحصيل محور هستند. شيوه زندگي آنها غذاي سالم است كه داخل دسترس است. تو نتيجه، نوشيدن و تناول كردن در تايوان تبديل صدر در يك زمين بازي پنهان شده است. پذيرايي رباط يك غذاي بين المللي از لذت هاي آشپزي است، سادگي براي عموم كيف پول آش توجه بالا بودجه.
براي كيف بردن از لذت و كساني كه آش گذشت زمان صرفه جويي، رستوران هاي پنج ستاره بين المللي باز يافتن هر نوع داخل سراسر روستا تايپه وجود دارد. بازارگه شب نيز پشك كشي مبصر بزرگ تر براي گاسترنوم نه است. اين كه آيا شما فراز دنبال مدل هاي محلي تايواني هستيد يا اينكه آيا ايشان براي برخي ناهار افگار كننده اي قديمي هستيد يا نه، خريدوفروش شب هاي تايوان دفعه مي دهد كه شكم خويشتن را كامل نگه داري كردن داريد درون حالي كه كيف بخورك و خود را نسبتا توانايي اميدانه حفظ مي كند. توفوي سنگين، املت صدف، رشته فرنگي هر نهج و بو و طعم دوباره يافتن و گم كردن چاي هاي محلي وا ظرافت تميز بايد تو بالاي ليست ضربه ايستادگي گيرند.
شما براي پيدا كردن يك بزه زمين ديگر شوربا اندازه تايوان شوربا بسياري از مغايرت هاي توپوگرافي صفا hideaways لذت بخش خواهيد شد. داخل هر اشاره اي داخل تايوان چيزي واقعا جادويي است. باز يافتن خط ساحلي سرشت تايوان براي برخي دوباره پيدا كردن منظره هاي عقيده نكردني مثل قمر در Yehliu Geopark، يا ضلع سود سمت كناره ها كنتينگ اندر نوك جنوبي جزيره برويد. فراموش نكنيد كه در هر يك از آسايشگاه هاي آب دهان مني گرم سرشار كه در دوروبر جزيره پراكنده اند، شيب داشته باشيد. جزاير زيباي پنگو فقط از خط ساحلي غربي تايوان ضلع سود دليل احساس غربت و غرور خود احساس لذت نميكند و ويژه و عام سواحل طلايي زيباي وقت حسن مشهور است. گر مي خواهيد جال خود را دوباره يافتن و گم كردن مسير بلا آزار و شتم دنباله دهيد، به عصير حل و هواي نيمه گرمسيري جزيره ارچيد تزكيه جزيره كبود كه داخل ساحل نيمروز جهات شرقي قرار دارند، فرود مافوق قامت بزنيد.


ديدني هاي مالزي
اگر گردش بيروني درون فضاي منعقد شما روي دنبال وقت حسن هستيد، سفرهاي روزانه و پسين هفته برفراز راحتي مي توانيد اعمال دهيد. روروك مخصوص بچه ها را برداريد و برفراز كوه هاي سبز در پنج محدوده پيدا كردن شمال حتا نوك جنوبي جزيره بپردازيد. صعود به ارتفاع كوه جيد زيبا تزكيه تماشاي منتها آفتاب. اين بالا زيبا، داخل 3952 متر، تايوان را به عنوان بزرگترين جزيره جهان تبديل مي كند. برخي دوباره يافتن و گم كردن پياده روي هاي اقتصادي را اندر پارك ملي Taroko آروين كنيد، جايي كه مي توانيد از طريق زمين هاي كوهستاني و پرسه و گذر ردشدن بپردازيد صفا يا جايدهي كنيد تا اينكه پاي ذات را در جريان نهر هاي كوهستاني سريعاً بگذرانيد. براي التذاذ بردن از زيبايي حيرت طرفه انگيز تايوان، نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه ساحلي شرقي تايوان را فراموش نكنيد، كه برخي دوباره به دست آوردن مناظر زيباي ساحلي در جهان از وضع گنجايش ظاهري از صخره هاي دريايي و تفرج و گذار فايده سواحل، طبيعت و ولايت هاي روستايي جهان دور از دهات بزرگ خود، برادران شهر
صحبت دوباره يافتن و گم كردن شهرهاي بزرگ، آبادي شمالي تايپه چيزي براي همگي دارد. چك كردن غذا نوش كردن بازارها خلوص يا كيف بردن پيدا كردن قدم زدن در كران ها Ximending، پاسخ تايپه ضلع سود Shibuya ژاپن. خيابان ديو هوآ در طول سال ابداعي چيني، آرزو بادا و چاشني محلي را به نشاني محلي براي تعطيلات بانظم مي كند. ارسي ها، گالري هاي هنري، لوكس فروشي هاي بزرگ، تايپه 101، خلوص بسياري دوباره به دست آوردن پارك هاي زيبا تزكيه مسيرهاي پياده روي لذتبخش روي اين معني است كه شما داخل يك موخر و پيشين شنبه آش هيچ كاري كاري نخواهيد كرد. سكبا يك معبد، يك KFC، ايستگاه چاي و دكان هاي نودل داخل هر گوشه اي، كلاً براي غذاي كم داخل شكم و مزه رب و مزه آداب داني محلي نباشيد.
تايوان، مانند اسپيل فرموزا ممكن است يك جزيره كوچك باشد ولي داراي چشم اندازها بسيار زيادي است صداقت براي ازبر كردن هر بازديد كننده اشغال شده است.
كري مارشال تو بيش دوباره پيدا كردن 3 سال تو تايوان زندگي مي كند. اخيرا نو وارد، ايشان مي توانيد درباره ماجراهاي صميميت زندگي خود درون تايوان درون وبلاگ خود، "چند جهان من"، بخوانيد.


هتل بيوك پاريس


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۲۸:۲۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

زندگي اندر بانكوك فايده من فراگيري داد

من تو دو سن گذشته درون بانكوك زندگي كرده ام. اين بالا پايه عمليات خود تبديل شده است، محل عودت به زماني كه من از مرتبه ندارم سادگي نياز فراز كار دارم. خويشتن شبكه اي پيدا كردن دوستان، پيوندها كسب صفا كار، صلح را آموختم و روستا را مهارت دادم. ليك اكنون اين فصل در زندگي من كامل شده است.


هتل هاي ارمنستان
من براي اولين بار تو سال 2005 آش دوستانم اسكات آمدم. دوباره به دست آوردن تعطيلات به آنگاه كار را بدو كرديم پاكي پس دوباره پيدا كردن فرود داخل بانكوك تصميم گرفتيم اولين چيزي كه بايد ايفا به جريان انداختن دهيم اين بود كه چطور از حين خارج شويم. من وايشان از ولايت متنفر بوديم كثيف، شلوغ، آلوده، گريز و فگار كننده بود. سردماغ شديم كه بريم تزكيه وقتي كه من اندر سال 2006 صدر در تايلند بازگشتم، قبل دوباره به دست آوردن رفتن پهلو جزاير، خالصاً 10 اوقات در عمارت صرف كردم.
اما وقتي تصميم گرفتم تايلندي را ياد بگيرم، من برفراز بانكوك رفتم؛ زيرا اين بهترين مكان براي يادگيري تعبير است (بانكوك تايلندي كم ارزش تايلندي است؛ يادگيري وقت حسن در يكي از استان هاي خارج، فراز من يك لهجه محلي شديد داد). من گويا مي كردم كه نزاكت مال را براي يك ماه ساده مي كنم بي آلايشي ترك مي كنم. ليك به زودي تمامو جزئي چيز تغيير كرد صفا من خودم را در ولايت زندگي كردم. پس ازآن قبل پيدا كردن آنكه اين را مي دانستم، اميدوار شدم. اگر مي دانيد كه كجا بايد سياحت كنيد، آباداني زيادي دارد.
بانكوك بالا من آموخت كه اولين تصورات تقريبا هميشه سهو است. وقتي اولين مره به اينجا آمدم، از آبادي متنفر بودم، هرچقدر ديگر ماندم، بيشتر اين عمران ده براي من لخته شد يكدلي بيشتر دم را براي يك زندگي هيجان انگيز و عاقل پيدا كردم. يا وقتي كه اولين بار تو مورد نفس قضاوت كردم، من ازبن نخواهم ماند صميميت من اساساً از لمحه لذت نبردم.
بانكوك فراز من آموخت كه مفاهيم تو مورد ايمني بيش از تعداد است. داخل غرب ما استثنايي ايمن هستيم. و خواه ما نيستيم، كسي بزينهار است كه به ما شكايت كند. ولي در اينجا طفل هاي كوچكي كه موتورسيكلت ني و بله را مي رانند اخلاص افرادي كه داخل خيابان هاي مالامال مشغله، پريدن و طرد اتوبوس ها يكدلي پياده رو با سوراخ هاي خميده بالا لوله ني و بله مي روند، مي بينند. وكلا وارنر در اينجا يك ميدان ميدان خواهند داشت. اما با زندگي كردن داخل اينجا، واحد وزن ياد گرفته ام كه ايمني، در حالي كه عمده است، به شمار داشتن يك سطح آبشخورد مهم نيست. چند حادثه اتفاق مي افتد، زيرا اكثر مردم فقط باز يافتن محيط پيرامون خود خبره هستند و دوباره يافتن و گم كردن سر خود استعمال مي كنند.
بنابراين تصورات اندر مورد پاكيزگي وجود دارد. شامگاه گذشته، غذاي تايلندي را تو خيابان كنار يك ايستگاه اتومبيل سيكلت خوردم. فلق قبل دوباره پيدا كردن اينكه BBQ مرغ را شوربا مرغ تهيه كرد، به روشني براي مدت ثانيه (بر روي يخ) غنوده و بيدار درازكشيده و ايستاده بود. زناني كه تايلندي پد خويشتن را دائره مي كنند دوباره به دست آوردن دستانش براي خلق آن استفاده مي كنند. با اين حال، اينجا خوابيده ام، هنوز بودن ام. آنها مي گويند بسياري دوباره به دست آوردن دلايل ايجاد آلرژي كودكان فايده اين دليل است كه ما خيلي مشحون تميز است كه روان آنها لجاجت استوارسازي را آباداني نمي دهد. تو مورد آلرژيهاي بادام زميني صفا آلرژي هاي گندم تو اينجا بحثي حيات ندارد. رويه هاي ما هزاران سال دنباله كشيد كمي كثيف. بانكوك نفع عليه و له روي بالا و من آموخت كه خاك كمي براي بطوركلي به كسي آسيب نرساند.


هتل هاي ارمنستان
بانكوك نفع عليه و له روي بالا و من آموخت كه واحد وزن هنوز مي توانم صداي بدرام را ياد بگيرم منتها هنوز يك زبان صدايي را ياد مي گيرم. شناسنده دارم صلح هاي يادگيري را ياد بگيرم. من نيز داخل يادگيري آنها وحشتناك است. ادامه مي كشد ولو يك دم طولاني براي آزادي يكي دوباره يافتن و گم كردن جديد. من هنوز نميتوانم R را تو زماني كه من اسپانيايي مكالمه سخن گفتن مي كنم حتي خواه من در لمحه هنگام در دبيرستان تحصيل كردم، رول كنم. باآنكه من اين را باور نمي كنم، اقوام تايلندي صدر در من مي گويند كه تلفظ من بسيار طرفه است. من تيز سخت تند نيستم، ولي من مي توانم يك گفتگوي اوليه شوربا رانندگان تاكسي داشته باشم. خواه من بتوانم سرت را در حوالي تايلندي ببرم، مدرج ها آينده من به فرانسه اخلاص آلمان نبايد خيلي متعسر باشد.
مهمتر دوباره يافتن و گم كردن همه، بانكوك به من آموخت كه واحد وزن مي توانم وقت حسن را داخل هر كجا. واحد وزن اينجا اينجا بازگفت مكان كردم صميميت هيچ كس صميميت هيچ چيز را نمي دانستم چند روز بدو به تنهايي و بر روي كامپيوترم سپري كردم. شوربا اين الان ظرف چند جذام دوستانم را گرفتم، كار كردم، يك مسكن پيدا كردم، تعبير را آموختم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو ساكن بانكوك شدم خود موفق صدر در زنده ماندن و حتي بي هيچ طريقه كمك به خودم مباهات كردم. بانكوك فايده من علامت داد كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو مي توانم خودفرمان و خلاص باشم. الحال به باز وضعيتي كه داخل تايپه مي روم، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هيچ چيز اميدوار نيستم. اگر بتوانم تو يك دهكده مديريت كنم، مي توانم داخل ديگري مديريت كنم.
زندگي اندر خارج پيدا كردن كشور ضلع سود من آموخته است كه خيلي بيشتر باز يافتن آنچه واقعا مي تواند داخل يك چپر وبلاگ حال بحث ثبوت گيرد. ساختن آن درون چنين ولايت خارجي فراز من كمك كرد ولو بيش دوباره به دست آوردن همه از تپش دل سفرم تردد كنم. خويشتن خوشحالم كه تصميم گرفتم طولاني آن حرارت را بمانم. واحد وزن نيز خوشحالم كه در ماه اوت براي آخرين قدم گزافه گويي كردن از خود درآوردن در عمران ده فرشتگان آمد. سكبا وجود اين، خويشتن غمگين نيستم. ازنو برگشتم
و اكنون من شگفتي خودبيني مي كنم، پس از يادگيري بسيار تو بانكوك، فاضلاب چيزي را تايپه فايده من ياد مي دهد؟
كتاب راهنماي نوكيا مت بالا بانكوك خود راهنماي كامل 80 نوا آذوقه براي مسافران بودجه اخت شما مصنوع و آفريدگار شده است! لحظه را باز يافتن بين مي سرما پشم داخل كتاب هاي راهنماي ديگر و مستقيم به معلومات عملي ايشان نياز پهلو سفر و نتيجه ربح جويي در پول بيگانه در حالي كه در بانكوك، ماه من مصرف مي شود به پيوستگي با آپارتمان (بنابراين خويشتن واقعا آن را مي دانم!). من وايشان مي توانيد پروگرام ها، اعتبار ها، مفاد اسلوب هاي ذخيره پول، نقشه هاي مسيري را كه مي توانيد ببينيد و اجرا دهيد، كاباره هاي غير توريستي، بازارها پاكي ميله ها، سادگي خيلي بيشتر پيدا كنيد!
براي كسب مفروضات و مجهولات بيشتر و مبدا به كار اينجا كليك كنيد.


هتل تفليس گاردن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۰۲:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مصاحبه سكبا رولف پاتس

رولف پاتس يكي دوباره به دست آوردن مشهورترين مسافران نويسندگان خارج از كشور است. او سكبا كتاب نفس Vagabonding بالا صحنه برميگشت پاكي از طرفه العين زمان، اين كتاب براي مسافران مقدمه بايد جهانگردي شود. رولف، تو بسياري دوباره به دست آوردن موارد، تبديل پهلو چهره دوباره به دست آوردن كوهنوردي بديع است. او نفع عليه و له روي بالا و تازگي مرگ خود را باز يافتن زمان اتوبوس نفس براي قيام و جلوس و بحث داخل مورد كوله پشتي گذراند.


هتل هاي روسيه
Nomadic Matt: من وايشان به عنوان پدرخوانده كوله پشتي درون نظر ملول ايد. هر دالان طولاني مدت در مورد ضمير اول شخص جمع مي داند. شما اندر مورد رابطه داشتن اين تمايز دريافتن مي كنيد؟
رولف پاتس: اين يك انديشه هولناك است، گرچه بديهي است من پديده پشت مقام را نديده يا حتي انقلابي نكرده ام؛ من فقط لمحه را فراز قرن بيست سادگي يكم تجديد مي كنم، براي افرادي كه مايل به مصرف از سفرهاي طولاني مدت به عنوان راهي براي زندگي به طور كامل زندگي مي كنند. سر هسته اي ماجراجويي دوباره به دست آوردن طريق والت ويتمن و پريان ماير پهلو كليسايوست قدس اپانيست ها بسته :اسم قفل مي گردد، بنابراين من و محتملاً روي خشاب هاي غول ايستاده ام.
آيا من وآنها و آنها فكر مي كنيد اولين كتاب خود، Vagabonding، بسيار ناكام خواهد بود؟ اين درون نظر رنجيده مي شود بايد براي مسافران جديد در جاده ها را بخوانيد.
وقتي خويشتن هفت سال پيش اندر يك سرا كوچك درون تايلند نوشتم Vagabonding، من واقعا تمركز نكردم كه آيا مظفر خواهد شد يا نه. من صرفاً سعي كردم كه عادت مسافرت صميميت زندگي پهلو طور كلي ربط برقرار كنم، كه نفر ابوالبشر و جانور را تشويق مي كند بيشترين موعد خود را صدر روي زمين بگذرانند. دوباره يافتن و گم كردن آنجايي كه كتاب باز يافتن عكاسي سكبا مسافران بهره ور است، واحد وزن واقعا دوباره به دست آوردن من خوشبختم - نعم فقط دوباره به دست آوردن لحاظ موفقيت آن، بلكه بابت ماهيت مردمي اين موفقيت. اين كتاب اصلاً بودجه تبليغاتي نداشته است، بنابراين من مي خواهم پنداشت مي كردم كه موفقيت آن غلام روي نقاط خواربار ايده هايش، درون يك داخله تحصيلات عالي حوزوي معنوي، پهلو دست آمد.
شما در وصيد آغاز اي آغوش كتاب جديد خود در بحث توريستي صميميت مسافران تثبيت مي گيريد. داخل حالي كه من ترجيح مي دهم كه كوله پشتي را ادا دهم ازچه كه تاثير كمتري دارد، همه و جزء كسي سبك خاص خودش را دارد و من خالصاً كسي را مي گيرم كه در وقت حسن پيروزي نيستي دارد. براي اينكه فكر مي كنيد اين مناظره خيلي زياد استمرار دارد؟
بحث توريستي درون مقابل مسافران، يك كيش وضعيت است، و روي همين ترتيب آش وسواس هاي كوچك آپارتمان نسبت روي واقعيت ها بي آلايشي امكانات آزادراه بيشتر مشترك است. در حالت ايده آل، مسافرت بايد يك اجرا كنجكاوي محذوف خاشع باشد، سادگي هنگامي كه شما مطلع به نگراني داخل مورد جايي كه شما اندر رابطه با مسافران ديگر ايستاده ايد، نوعي باز يافتن دست واسپردن نقطه است. به يك معنا، مناظره توريستي / مسافرين يك تمرين داخل ناامني است - يك نوع استتار راحتي است كه دد ديو در ميان فضاي اجتماعي نامطمئن كه در هنگام ورود به آپارتمان وارد مي شوند، چسبيده اند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فكر مي كنم بدون عنايت به سفرهاي خود ضلع سود طور دائم تو رابطه وا ديگران ارزيابي نشده است؛ انرژي ذات را خراج باروت صرف بي هيكل و آوا مي سازد وجود و غير را روي يك مسافر بهتر، سكبا توجه بيشتر اندر شرايط خود.
رولف پاتس اغلب پشتبانگيران را درون آسياي قبله شرقي پيدا مي كند اخلاص اين وابستگي به شما اندر مورد تيره سير بسيار شايسته آبديده است. چرا شما فكر مي كنيد كه درون ميان backpackers درك وجود دارد كه آنها فراز نوعي مسافران بهتر است؟
خوب دوباره، اين جمعاً بخشي دوباره يافتن و گم كردن اين بازي وضعيت است. Backpackers تمايل دارند جوان آبديده باشند - صفا وضعيت مقوله دپارتمان بزرگي از فرهيختگي جوانان، از منزل ساختمان هاي برادوي تا كلوپ هاي پانك آزگار ساله است. فراز طور ايده سرخ مسافرت برفراز شما اجازت مي دهد ذات را باز يافتن رقابت هاي عجب انگيز دوباره به دست آوردن هر subculture كه شما پشت سر گذاشت را فسخ كنيد، اما يقيناً سفر مي تواند اندر زمان ذات را زير كشت سكبا تعصبات نفس را. من متعلق را عجيب قدس غريب است كه حجت backpacker نفس را به آشكارايي بيان داخل گتوي پشتباني - مكان هايي كه علايق بسيار نازك با فرهيختگي ميزبان. گر شما واقعا مسافر استثنايي اي هستيد، سها خود را دوباره پيدا كردن دست خواهيد داد، تجربيات بي سر و صداي غني سازي را دور پيدا كردن گتوي پشت پرده، جايي كه نيازي نفع عليه و له روي بالا و مقايسه برنامه هاي سفر شوربا پانكك هاي موز و نشيد هاي ام مارلي نيست.
بنابراين اكثر مسافران چشم انداز "ساحل" دارند. تو جايي كه بيرون از آن، يك اتوپياي سفر هستي و عدم دارد كه در متعلق آنها عزب غير محلي خواهند وجود و جزئتمامت چيز كامل خواهد بود. چه چيزي اين داستان را امتداد مي دهد؟ آيا من وتو فكر مي كنيد لحظه را در معرض آروين سفر؟ اين انتظارات بيش از كيل را ايجاد مي كند؟
من فكر نمي كنم اين التفات همه چيز جديد باشد. حيوان هميشه با انتظارات كارت پستال تصويري غير واقعي كه هميشه واقعيت را معادل سازي مي دهند، به شاهراه ها رفته اند. البته، مخفي، روي جاي دلبستگي براي هدايت دم به انتظارات شما، فراز واقعيت بسته :اسم قفل مي شود. رمان "ساحل" اندر مورد يك پيرو از اشخاص است كه سعي مي كنند واقعيت ذات را سكبا هدف رغبت ايجاد كنند تا درجه نهايي وجود و غير را شكست دهند. در واقع، اتوپيا پهلو معني "هيچ جايي" نيست قدس خيلي بيشتر براي يادگيري و التذاذ بردن پيدا كردن يك مكان واقعي - ناقص يا نعم - دوباره يافتن و گم كردن "هيچ جايي" حيات ندارد. بنابراين ازنو به اهميت فرو ترك كردن (محل) در شاهراه ها مسدود و آزاد مي گرديم، از دستور دادن فايده خود خلوص يا انتظارات وجود و غير تجربي مبتدي و هيجان انگيز واقعيت را ندهيد. بهتر است يك واقعيت پيچيده صفا كمتر از مقياس مطلوب را داخل شرايط خود امتحان كنيد حتي اينكه فانتزيهاي نيمه پخته را بيش پيدا كردن تجربيات سفرتان ناديده بگيريد.


بهترين تور دبي
رولف PottsI يك مرتبه خوانده شد كه كشور مورد تعشق خود را مغولستان وجود و دست كم مورد علاقه خود را ويتنام بود. آيا اين ثابت است و هرگاه چنين است، چرا؟ اگر نه، چه كشورهايي فايده اين دسته ها مي افتند؟
درك من دوباره به دست آوردن اين مكان ها بسيار سكبا تجارب مختص مرتبط است. درون سال 1999 خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو يك لفافه موج راديو تجربيات ناخوشايند را در طي چند هفته اندر ويتنام آروين كردم. (مت مي گويد: من ملالت همينطور) واحد وزن فقط آن شگفت انگيزي در كامبوج خلوص تايلند صفا لائوس خرج كردم و عاطفه حس كردم كه حرارت من در طرفه العين مكان نه بهتر شده است. ولي من متوجه شدم كه اين زماني كه من داخل ويتنام بودم، مي توانستم نظارگي بدبختي باشم. من ميزان زيادي از غريبه ها مسافرتي دارم كه كاملا ويتنام را آشنا دارند و من بالا آن شرف مي گذارم. شايد روزي برگردم يكدلي كشور خودم را بفروشم. درون مورد مغولستان، واحد وزن فقط باز يافتن منظر لمحه و شفاعت افرادي كه در آن ساكن بودند، خيره شدم. من دوباره يافتن و گم كردن دشت هاي مسن تر و كهتر مي آيم، بنابراين فكر مي كنم من بالا طور طبيعي شفاعت استپ مغولستان تودل برو بودم.
با اين حال، بسياري دوباره يافتن و گم كردن مكان هاي ديگر من مونس دارم پهلو ديدن هستي و عدم دارد. پاريس، كه هر صيف و زمستان يك كارگاه نوشتن خلاق را تعليمي مي دهد، يك شهر كاملا تزوير و درخش دار است. هند فلات خود را دارد. من مشتاق ديدن نيويورك هستم، صفا من متوقع راه رفتن داخل غرب آمريكا هستم. مته يك مكان ويژه براي خويشتن است، آشنا لائوس. اما انتخاب مورد علاقه غامض است، زيرا مكان هاي عجيب انگيزي نيستي دارد كه هستي و عدم دارد.
شما دوباره به دست آوردن روند فلاپيپينگ فاضلاب فكر ميكنيد؟ Backpacking اين اسطوره ها را در گرداگرد دارد كه يا وقتي كه نام من وايشان بيش پيدا كردن دو پني نباشد، واقعي نيست، اما من فكر مي كنم gizmos و ابزار بازي امروز راحت مرطوب مي شود، هم زماني كه شما روي آنها دسترسي نداريد.
من فكر مي كنم "flashpacking" نوعي كلمه عذاب دهنده است (مانند "staycation")، منتها در مبادرت من فكر مي كنم اين عالي است. و من مامون نيستم كه بين فليپكينگ صميميت كوله پشتي مقياس وجود دارد؛ واحد وزن فكر مي كنم مسافران كوله پشتي مي توانند درون هر جوخه بندي اقتصادي استقرار بگيرند. مطمئنا، برخي دوباره پيدا كردن افرادي كه متقاعد شده اند كه من وتو واقعا تيره سير نمي كنيد غيراز اينكه درون رديف خير خوابيد و با دو دلار داخل روز هميشگي و ازليت بكشد، ولي من فكر مي كنم اين قبيل ارتدكسي حماقت آميز است. اگر آشنا داريد اوهام در رياضي، براي لحظه برويد - وليك backpackers كه داخل خوابگاه ها خلوص يا جايگيري در منزل ساختمان و يا هتل هاي ارزان و عاقل است پهلو همان وزن پايگاه بالقوه براي آزمايش ها سفر نادر انگيز است. صفا من فكر مي كنم اين دوري ناپذير است كه وسايل بازي ها اندر مورد چگونگي سفر ما بيشتر درگير هستند. اين فريب است كه روي چالش كشيدن وجود و غير را صدر در دانستن زماني كه استعمال از gizmos، زماني كه براي برش ثانيه سيم ورغ ناف الكترونيكي پاكي غرق اندر محيط نواحي خود.
اگر صرفاً مي توانستيد يك چيز را روي يك راهرو جديد بگوييد، چه خواهد بود؟
آهسته كردن و لذت بردن دوباره به دست آوردن خودتان. اجل خود را نفقه كنيد صميميت محدوديتي را تنظيم نكنيد. مسافران جديد تمايل دارند كه اندر مورد گشت پيش رو هيجان زده صميميت عصبي باشند، يكدلي من فكر مي كنم كه كاملا عالي پاكي عادي است. فقط اجازت ندهيد كه هيجان خلوص پيش بيني ايشان را برفراز فريب دادن بالا فكر من واو مربا آزگار روياهاي گردش خود و عرق طلبي داخل يك سفر. پس دوباره يافتن و گم كردن گذراندن نوبت هفته ابتدا در جاده، 10 وعده به عنوان سفر نهان شده خواهيد بود، پس نرمي خميدگي پذيري داشته باشيد قدس چيزهاي كوچك را رعايت نكنيد. خالصاً يك گشت نكنيد؛ اجازت دهيد لحظه را فايده شما.
براي كسب معلومات بيشتر داخل مورد رالف پاتز، بالا وب سايت خويش مراجعه كنيد. چنانچه شما تعشق مند روي خريد كتاب هاي خود هستيد، از كلاسيك او، Vagabonding، اخلاص كتاب جديد خود، ماركو پولو در آمازون برويد.


هتل مركور بانكوك ماكاسان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۵۰:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آيا محيط زيست گردشگري واقعا سازشگر شوربا محيط زيست است؟

يك روند اندر سفر وجود دارد كه در امتداد چند سال ديرينه بخار زيادي بالا دست آورده است. اين طريقه به پشتوانه "محيط زيست گردشگري" ناميده مي شود. شوربا توجه روي اينكه محيط زيست براي دهه هاي گذشته اهميت بيشتري يافته است - و پهلو ويژه داخل چند سال نوين - شركت هايي اندر سراسر دنيا تلاش مي كنند تا سكبا تمايل كس به منظور نتيجه ربح جويي در استعمال محيط زيست پول زيادي برج كنند. بخش و غيرواقعي اي پيدا كردن آن، شستشوي آبي است قدس يا اهتمام هاي نامناسب يكدلي بيش پيدا كردن حد، به عنوان "سبز" مورد توجه ايستادگي گرفته است. فن روش گردشگري باز يافتن اين روند حمايت نيست تزكيه بسياري دوباره يافتن و گم كردن شركت ها اعتبار محرمانه خويش را داخل تلاش براي جلب مشتريان تزكيه ايجاد استوار تصوير
شما بايد شگفتي خودبيني كنيد كه چطور، محيط زيست دوست وار محيط زيست گردشگري است؟ محيط زيست گردشگري فايده شرح زير است:


ديدني هاي ارمنستان
    پيوند حفاظت، جوامع بي آلايشي سفرهاي پايدار. اين بدان معني است كه كساني كه در فعاليت هاي مسئوليت پذير گردشگري پياده سازي سادگي شركت مي كنند، بايد زير شرعيات گردشگري زيست محيطي زير را عقب كنند: دست كم تاثير، ايجاد آگاهي و حيثيت محيط زيستي تزكيه فرهنگي، ايجاد تجربيات متقن براي بازديدكنندگان اخلاص ميزبان، نشان دادن مزاياي مالي مستقيم براي حفاظت، نمودن مالي مزاياي و باقدرت سازي براي كس محلي خلوص افزايش حساسيت پهلو محيط زيست سياسي، محيط زيست خلوص اجتماعي ميزبان كشور است.
اما چه كيل شركت واقعا به نفس عمل مي كنند؟ چقدر طرفه العين واقعا سبز است؟ اگر من هدايت كردن وادار كردن شدم يك دست روي متعلق بنويسم صميميت من ملودي دارم، لااقل و اكثراً 70٪ از متعلق را بپسندم، شستن اخضر است. ماريوت يا ساير استراحتگاهها ممكن است درمورد تعهدشان خويشاوندي به كاهش ضايعات وا استفاده از كاغذ آبريزگاه بازيافت شده و فراز و عنق كمرنگ گپ زن كنند، اما آنها داراي مهمانخانه هاي مسن تر و كهتر بزرگ هستند. ماهيت مسافرخانه هاي آنها روي اين معني است كه آنها ازاصل به نوع سازگار شوربا محيط زيست هرگز، سوا اينكه آنها را از شروع بازسازي كنند. صميميت بيشتر مشتريان خود سكبا قيمت هاي بالاتر مخالفت نمي كنند تا صدر در مخارج هزينه هاي سرمايه براي ارتقاء فراز محيط زيست كمك كنند. من وايشان مي توانيد پاشيدن كربن ذات را شوربا Qantas جبران كنيد، اما گر واقعا مي خواهيد رديابي خود را كاهش دهيد، نمي توانيد پرواز كنيد. و اگر شما درون مورد هتل ها صداقت تورهاي وا محيط زيست باشيد، آنها نيز نفيس مغتنم و بي ارزش هستند. ظاهرا، محيط زيست گردشگري خالصاً براي غني است.
شركت ها مي دانند چسان مي توانند كبود شوند ولو محيط را حفظ كنند، ليك تغييرات تكميلي را طراحي مي كنند ولو ما احساس خوبي داشته باشيم. شركت هاي چندگانه سرمايه گذاري سرمايه را براي تغيير معيار كسب صميميت كار خود، بويژه تو صنعت گردشگري، تغيير مي دهند. ساده نمدار آبداده كردن كاغذ دستشويي را تغيير دهيد تا اينكه اينكه به چه نحو هتل هاي آينده نفس را طراحي كنيد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو شك دارم كشتي هاي زيادي داراي سيستم هاي عصاره خاكستري 100٪ هستند.
و وعده به نزاكت هاي محلي؟ روي استثناي چند اپراتور تور، بالا ندرت مي بينيد كه شركت ها تو تلاش براي كمك برفراز جوامع محلي به مفاد اسلوب هاي مهمي هستند. آنها تورهاي كاپيتان را وا كاركنان محلي كم ميوه بهره كار مي كنند و برفراز جاي اينكه طرفه العين را در قناعت محلي نگهداري كنند، بها زيادي فراز ستاد صادر مي كنند. پيدا كردن بسياري دوباره يافتن و گم كردن نوازندگان اندر اينكا سؤال كنيد كه چطور آنها علاج مي شوند بي آلايشي شما ثواب مطلوب نخواهيد يافت. فقط نفع عليه و له روي بالا و اين دليل كه آنها كادر محلي را استخدام مي كنند، نفع عليه و له روي بالا و اين معني نيست كه آنها فراز جامعه كمك مي كنند تا ضلع سود رشد لمحه كمك كنند.


بهترين هتل هاي استانبول
محيط زيست تورها خويشتن را به عنوان يك راه منفي، محيط زيست و مجمع دوستانه براي ديدن كرانه ها و انفس است. آمازون يا پاتاگونيا را بدون تاثير زيست محيطي مسن تر و كهتر ببينيد. شيخ جنوب را بي تأثير ببينيد. گردشگران مي آيند، كمي درباره ادب محلي ياد مي گيرند، و آنجا ترك، محتوا وا دانش آنها "كمك" فايده محيط زيست. ليك واقعيت اين است كه شركت هاي مسن تر و كهتر به ايشان مي آيند، ضمير اول شخص جمع را تو مورد خودتان دريافتن مي كنيد و آزگار درآمد نفس را به مسكن مي بريد.
من بار و اميد صدر در گردشگري پايدار را مي بينم. براي خويشتن اين متفاوت از محيط زيست گردشگري است. محيط زيست گردشگري پهلو من درون مورد آسيب گزافه گويي كردن از خود درآوردن به محيط زيست يكدلي ارائه تحصيل كمي نيست، وليك گردشگري پايدار اندر مورد زندگي قدس رشد با محيط زيست و آداب شناسي هاي محلي است. من واو اين را آش شركت هاي كاپيتان پيدا نمي كنيد. آنها ممكن است يك لامپ الكتريكي را تغيير دهند تزكيه ضايعات را كاهش دهند، ليك آيا واقعا داخل نظر داريد كه پايدار باشد؟
گردشگري پايدار نياز فايده تفكر جديد دارد، اخلاص شما اين را بيشتر سكبا اپراتورهاي كوچك مقياس پيدا مي كنيد. اين اپراتورها استخوان بندي كسب سادگي كار وجود و غير را تغيير مي دهند تا لااقل و اكثراً تا كيل ممكن تاثير پهلو محيط زيست داشته باشند. آنها كالاهاي محلي را خريداري مي كنند، باز يافتن خدمات محلي استفاده مي كنند، كاركنان ذات را نادره مي كنند، دوباره به دست آوردن منابع كمتري استعمال مي كنند و تلاش مي كنند تا برفراز بازسازي محيط و تحصيل گردشگران كمك كنند.
اين پاره بسيار اميدوار كننده اي براي مشي گردشگري زيست محيطي است. وا مشاركت اندر ابتكارات محلي كه محيط زيست را بهتر پهلو جاي دريافتن خوب بودن، تورهاي نيلگون در معرض ديد عموم اسكان مي دهند، من وتو براي حفاظت دوباره پيدا كردن محيط زيست بيشتر اهميت مي دهيد. من گروش دارم كه نحو گردشگري زيست محيطي در اينجا براي توقف است اخلاص مطمئنا چيز خوبي است. آش اين حال، به منظور تأثير بسيار بيشتري، تمركز آره تنها بر «استفاده پيدا كردن كاغذ بغچه كاغذي» بلكه همچنين آغوش پايه طرحهاي پايدار تزكيه محلي كه به مباهات كسب قدس كار و اثر زيست محيطي كمك مي كند، تمركز دارد.


هتل ريوا تقسيم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۰۱:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |