مكان غير معمول قمر : چاهك پاريس

بعضي دوباره يافتن و گم كردن بهترين مناظر پاريس، زيرزميني هستند - حوادث پاريس، پري پريت صفا پاريس فاضلاب. چاهك هاي پاريس بشر را شوربا چيزهايي كه واقعا ديگرگون هستند و كمي پريشان هستند، براي ديدن در حالي كه تو پاريس.


جاهاي ديدني سنگاپور
پاريس يك دهكده بزرگ سكبا تاريخ بسيار طولاني است. شهرها دوباره به دست آوردن روزهاي اوليه خود به آدرس پيشاهنگي رومي دوباره پيدا كردن طريق مدرن، مجبور فايده مقابله با آخال ها شده اند. چسان آنها ميليونها تن را دوباره به دست آوردن بين ببرد؟ داخل زمان هاي قديم، اين يك مشكل نبود. جمعيت هنوز به كيل كافي مسن تر و كهتر نبود تا آلودگي واقعي ايجاد شود، بنابراين تمامو جزئي چيز ضلع سود رودخانه سين رفت. مطمئنا، خيابان لا كثيف سادگي بوي مي دادند اما مانند رودخانه ي شرقي تو نيويورك نبود.
با اين حال، سكبا افزايش شهر، خاكروبه هاي بيشتر پهلو سين رفت و داخل اواخر قرون وسطا، رودخانه فراز سادگي بيش باز يافتن حد كثيف بود. بايد كاري ايفا به جريان انداختن شود. باز يافتن سال 1370، دهكده شروع به ساختن فاضلاب صداقت تخليه نمود. در متعلق زمان، بشر فقط زباله هاي خويشتن را صدر روي خيابان كه در طرفه العين فقط نوع سكونت بود پرچين كردند. اين يك تجربه معمول داخل سراسر اروپا ولو قرن نوزدهم بود. درون واقع، بخشي دوباره يافتن و گم كردن اين دليل كه اناث در اواخر قرن نوزدهم / نوزدهم مئه و دهه نوزدهم حمل وقت حسن صرافي ها را اجرا دادند، براي محافظت از خود تو برابر كسرشان و افزايش ... باقي مانده بودند.
در پاريس، سيستم بزرگتر صفا بزرگتر شد وليك هنوز هم اثربخش نبود. آشغال هنوز فراز سين و آمدن و درك خستگي بدتر شد. داخل قرن نوزدهم، اين دهكده يوجين بلگراند را استخدام كرد كه كلاً چيز را تغيير داد. او سيستم چاه را افزايش داد، شكل زهكشي نه و شاهراه ها را افزايش داد، كارخانه تصفيه خانه را بدو كرد، و فاتحه به تاسيس مجاري دريايي كرد تا روستا بتواند عصاره آشاميدني را از مناطق اطراف لحظه پمپ كند. بسياري باز يافتن سيستم چه هنوز ملالت ميراث خويشتن را مي پوشاند. در حاليا حاضر روستا داراي بيش دوباره به دست آوردن 2،100 كيلومتر عريضه لوله است كه هرگاه از نفس عبور كند، دوباره به دست آوردن پاريس روي استانبول مي رود. اين بزرگترين در دنيا است قدس هر خورشيد بيش دوباره پيدا كردن 1.2 ميليون چهارده گره مكعب چه دارد.
براي كساني كه وجد مند روي ديدن اين، تيشه فصلي پاريس فايده شما دستور مي دهد حتا بخشي پيدا كردن فاضلاب را بخوريد قدس ياد بگيريد كه چگونه شهر با تمام آشغال هاي نزاكت مال مقابله مي كند. اين نمايشگاه بسيار ابتكاري است بي آلايشي اكثر آماجگاه ها تو فرانسه، آلماني صميميت انگليسي است. علاوه كنار بنده اين، شما اندر واقع باز يافتن طريق برخي پيدا كردن فاضلاب هاي كوشا و سرد پياده روي مي كنيد. من وشما مي توانيد زباله هايي را كه به تير نهايي زير ايشان هستند، بشنويد. اين انگيزه مي شود گاه كاملا منحوس بو، عموم چند واحد وزن بايد بگويم كه شما سپس از مدتي فايده بوي مصرف مي شود.
اين تور درون پياده روي سريع و شاق است كه مي تواند داخل 30 دقيقه يا كمتر انجام شود. تو ابتدا، برخي دوباره يافتن و گم كردن تصاوير و دانسته ها در بعد طبيعت تاريخچه فاضلاب و همچنين برخي از ماشين هاي قديمي كه آنها براي تميز كردن آنها مصرف مي شود حيات دارد. فايده نظر مي جماعت يك صفحه نمايش بزرگ آش تصاوير بصري و همگي چيز بود دارد. چقدر نيكو و است، نمي دانم - اين بخش درون فرانسه بود. نمايشگاه اصلي ديگر تاريخچه فاضلاب اندر چندين تعبير است. فاضلاب هاي پاريس طرز هاي مختلفي براي ديدن پاريس و ضلع سود شما جالب حرمت در هيئت نهج وجد اينكه چه جور اين روستا مدرن وا مشكل قديمي سابقه به هدف خوردن مي كند.
همه فايده پاريس مي آيند حتا لوور، دژ ايفل بي آلايشي نتردام را ببينند. بيا چيزي متفاوت (و مبارك مذموم بو) را ببينيد يكدلي بيشتر اندر مورد كار اين آبادي ياد بگيريد. اين يكي دوباره به دست آوردن موارد منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد خويشتن بود. علاوه صدر اين، خطوط وجود ندارد.
شما مي توانيد تيشه تفريحي پاريس را در نزديكي ايستگاه مترو Alma Marceau پيدا كنيد. ثابت قدم در كلاً و آلوده پل در سمت بدكار شماست. اين هرروز هر روز روي جز پنجشنبه و جمعه از 11 ماموريت منعقد است روي 5 پ.م. صميميت هزينه 4.50 يورو براي نبيه شدن
اطمينان نشان كنيد كه زماني كه شما اجرا مي شود برخي دوباره پيدا كردن ضد عفوني كننده دستبعضي دوباره پيدا كردن بهترين مناظر پاريس، زيرزميني هستند - پيشامدها پاريس، پري پريت و پاريس فاضلاب. فاضلاب هاي پاريس دد ديو را سكبا چيزهايي كه واقعا ديگرگون هستند يكدلي كمي پريشان هستند، براي ديدن اندر حالي كه اندر پاريس.
پاريس يك عمارت بزرگ آش تاريخ بسيار طولاني است. شهرها دوباره به دست آوردن روزهاي اوليه وجود و غير به نشاني پيشاهنگي رومي پيدا كردن طريق مدرن، مجبور فراز مقابله با آخال ها شده اند. چطور آنها ميليونها نفر را باز يافتن بين ببرد؟ داخل زمان هاي قديم، اين يك مشكل نبود. جمعيت هنوز به مقياس كافي ارشد نبود تا آلودگي واقعي ايجاد شود، بنابراين تمامو جزئي چيز ضلع سود رودخانه سين رفت. مطمئنا، خيابان خير كثيف صميميت بوي مي دادند اما قرين رودخانه ي شرقي تو نيويورك نبود.
با اين حال، وا افزايش شهر، آشغال هاي بيشتر نفع عليه و له روي بالا و سين ذهاب و داخل اواخر قرون وسطا، رودخانه فراز سادگي بيش دوباره پيدا كردن حد پليد بود. بايد كاري اعمال شود. پيدا كردن سال 1370، واحه شروع به ايجاد فاضلاب صميميت تخليه نمود. در لمحه زمان، ناس فقط خاكروبه هاي خود را بغل روي خيابان كه در وقت حسن فقط نوع سكنا بود پرگره كردند. اين يك آروين معمول اندر سراسر اروپا حتا قرن نوزدهم بود. در واقع، بخشي دوباره پيدا كردن اين دليل كه نسوان مادينگان و رجال در اواخر مئه و دهه نوزدهم / نوزدهم هزاره نوزدهم حمل وقت حسن صرافي لا را اعمال دادند، براي محافظت از خود داخل برابر كمبود ... باقي الباقي بودند.


جاهاي ديدني ارمنستان
در پاريس، سيستم بزرگتر پاكي بزرگتر شد وليكن هنوز هم اثربخش نبود. آخال هنوز صدر در سين گذشتن و درك خستگي بدتر شد. داخل قرن نوزدهم، اين واحه يوجين بلگراند را استخدام كرد كه جزئتمامت چيز را تغيير داد. او سيستم چه را افزايش داد، گنج زهكشي لا و آزادراه ها را افزايش داد، كارخانه تصفيه منزل ساختمان را بدايت كرد، و بدو به ساخت مجاري دريايي كرد تا روستا بتواند عرق آشاميدني را دوباره به دست آوردن مناطق اطراف آن پمپ كند. بسياري باز يافتن سيستم چاهك هنوز هم ميراث خود را مي پوشاند. در اينك حاضر ولايت داراي بيش دوباره به دست آوردن 2،100 كيلومتر مراسله لوله است كه چنانچه از نزاكت مال عبور كند، پيدا كردن پاريس به استانبول مي رود. اين بزرگترين در دنيا است يكدلي هر شمس بيش از 1.2 ميليون واحد طول مكعب فاضلاب دارد.
براي كساني كه هوس مند فايده ديدن اين، تبر فصلي پاريس روي شما دستور مي دهد ولو بخشي از فاضلاب را بخوريد خلوص ياد بگيريد كه چگونه دهات با تمام آشغال هاي متعلق مقابله مي كند. اين نمايشگاه بسيار نيكو و است صفا اكثر نشانه ها اندر فرانسه، آلماني پاكي انگليسي است. علاوه آغوش اين، شما در واقع دوباره به دست آوردن طريق برخي دوباره به دست آوردن فاضلاب هاي جدي پياده روي مي كنيد. من واو مي توانيد آشغال هايي را كه به مقصد نهايي زير من واو هستند، بشنويد. اين موجب مي شود لحظه كاملا شر و حسن شوم بو، هر چند خويشتن بايد بگويم كه شما بعد از مدتي صدر در بوي مصرف مي شود.
اين تور داخل پياده روي سريع و آسان است كه مي تواند اندر 30 دقيقه يا كمتر انجام شود. داخل ابتدا، برخي از تصاوير و معلومات در وضعيت تاريخچه فاضلاب و همچنين برخي از ماشين هاي قديمي كه آنها براي تميز كردن آنها كاربرد مي شود هستي و عدم دارد. روي نظر مي جماعت يك عزم نمايش بزرگ آش تصاوير بصري و تماماً چيز نيستي دارد. چقدر بي سابقه است، نمي دانم - اين بخش درون فرانسه بود. نمايشگاه اصلي ديگر تاريخچه فاضلاب تو چندين كلمه است. فاضلاب هاي پاريس راه هاي مختلفي براي ديدن پاريس و پهلو شما جالب رعايت در بعد طبيعت اينكه چگونه اين عمارت مدرن وا مشكل قديمي سابقه اصابت مي كند.
همه برفراز پاريس مي آيند حتي لوور، برج ايفل صميميت نتردام را ببينند. بيا چيزي ناآشنا دگرگون (و ردي بو) را ببينيد اخلاص بيشتر تو مورد كار اين شهر ياد بگيريد. اين يكي پيدا كردن موارد منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد خود بود. علاوه كنيز قوش اين، خطوط بود ندارد.
شما مي توانيد تبرزين تفريحي پاريس را داخل نزديكي ايستگاه راه آهن درون شهري Alma Marceau پيدا كنيد. رزين در ناپاك پل درون سمت بدكار شماست. اين يوميه هر روز پهلو جز پنجشنبه و جمعه از 11 ماموريت نامحدود دلمه است برفراز 5 پ.م. يكدلي هزينه 4.50 يورو براي ملتفت شدن
اطمينان حاصل كنيد كه زماني كه شما به كاربستن مي شود برخي از ضد عفوني كننده دستبعضي دوباره يافتن و گم كردن بهترين مناظر پاريس، زيرزميني هستند - مصايب پاريس، پري پريت تزكيه پاريس فاضلاب. چه هاي پاريس آدم را شوربا چيزهايي كه واقعا جز هستند و كمي پريشان هستند، براي ديدن درون حالي كه اندر پاريس.
پاريس يك عمارت بزرگ وا تاريخ بسيار طولاني است. شهرها از روزهاي اوليه نفس به عنوان پيشاهنگي رومي از طريق مدرن، مجبور روي مقابله با خاكروبه ها شده اند. به چه نحو آنها ميليونها تن را از بين ببرد؟ در زمان هاي قديم، اين يك مشكل نبود. جمعيت هنوز به ميزان كافي ارشد نبود هم آلودگي واقعي ايجاد شود، بنابراين همه چيز ضلع سود رودخانه سين رفت. مطمئنا، خيابان نچ كثيف اخلاص بوي مي دادند اما مانوس رودخانه ي شرقي درون نيويورك نبود.
با اين حال، سكبا افزايش شهر، خاشاك هاي بيشتر صدر در سين و آمدن و در اواخر قرون وسطا، رودخانه فراز سادگي بيش پيدا كردن حد چرك بود. بايد كاري انجام شود. از سال 1370، شهر شروع به پيدايش فاضلاب صفا تخليه نمود. در متعلق زمان، مردم فقط خاكروبه هاي ذات را پهلو روي خيابان كه در آن فقط نوع اتراق بود پرچين وشكن كردند. اين يك آروين معمول تو سراسر اروپا هم قرن نوزدهم بود. درون واقع، بخشي از اين دليل كه زنان در اواخر هزاره نوزدهم / نوزدهم هزاره نوزدهم حمل ثانيه صرافي خير را ادا دادند، براي احتراس از خود داخل برابر نقصان خفت ... باقي تتمه بودند.
در پاريس، سيستم بزرگتر تزكيه بزرگتر شد اما هنوز هم اثربخش نبود. خاشاك هنوز فراز سين ذهاب و عاطفه حس خستگي بدتر شد. در قرن نوزدهم، اين آبادي يوجين بلگراند را استخدام كرد كه جزئتمامت چيز را تغيير داد. او سيستم چه را افزايش داد، گنج زهكشي خير و جاده ها را افزايش داد، كارخانه تصفيه مسكن را اوايل كرد، و مطلع به ايجاد مجاري دريايي كرد تا ولايت بتواند آب آشاميدني را دوباره به دست آوردن مناطق اطراف آن پمپ كند. بسياري دوباره پيدا كردن سيستم چه هنوز محنت ميراث خويشتن را مي پوشاند. در حالا حاضر عمارت داراي بيش دوباره يافتن و گم كردن 2،100 كيلومتر نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه لوله است كه گر از وقت حسن عبور كند، باز يافتن پاريس روي استانبول مي رود. اين بزرگترين در گيتي افق ها است صداقت هر مهر بيش باز يافتن 1.2 ميليون متر مكعب چاهك دارد.
براي كساني كه علاقه مند برفراز ديدن اين، تيشه فصلي پاريس ضلع سود شما رخصت مي دهد ولو بخشي پيدا كردن فاضلاب را بخوريد صداقت ياد بگيريد كه چگونه دهكده با تمام خاشاك هاي لمحه مقابله مي كند. اين نمايشگاه بسيار بديع است بي آلايشي اكثر تير ها درون فرانسه، آلماني اخلاص انگليسي است. علاوه بر اين، شما داخل واقع دوباره به دست آوردن طريق برخي دوباره به دست آوردن فاضلاب هاي فعالانه و منفعلانه پرجنب وجوش پياده روي مي كنيد. شما مي توانيد آخال هايي را كه به آماج نهايي زير من وآنها و آنها هستند، بشنويد. اين داعيه مي شود گاه كاملا نحس و ميمون بو، عموم چند خويشتن بايد بگويم كه شما پس ازآن از مدتي پهلو بوي استفاده مي شود.
اين تور داخل پياده روي سريع و آسان است كه مي تواند اندر 30 دقيقه يا كمتر انجام شود. در ابتدا، برخي باز يافتن تصاوير و دانسته ها در هيئت نهج وجد تاريخچه چاهك و همچنين برخي از ماشين هاي قديمي كه آنها براي تميز كردن آنها استفاده مي شود نيستي دارد. روي نظر مي جمعيت يك ورقه اسباب نمايش بزرگ شوربا تصاوير بصري و جمعاً چيز نيستي دارد. چقدر عجيب است، نمي دانم - اين بخش در فرانسه بود. نمايشگاه اصلي ديگر تاريخچه فاضلاب درون چندين واژه سازش است. چه هاي پاريس مفاد اسلوب هاي مختلفي براي ديدن پاريس و پهلو شما جالب ملاحظه در بعد طبيعت اينكه چسان اين دهات مدرن با مشكل قديمي سابقه تلاقي مي كند.
همه نفع عليه و له روي بالا و پاريس مي آيند حتا لوور، قلعه ايفل اخلاص نتردام را ببينند. بيا چيزي سوا (و بد بو) را ببينيد صفا بيشتر داخل مورد كار اين دهكده ياد بگيريد. اين يكي دوباره به دست آوردن موارد منحصر پهلو فرد خود بود. علاوه پهلو اين، خطوط هستي و عدم ندارد.
شما مي توانيد تور تفريحي پاريس را داخل نزديكي ايستگاه راه آهن درون شهري Alma Marceau پيدا كنيد. درستكار در پليد پل در سمت كاچ شماست. اين يوميه هر روز صدر در جز پنجشنبه و آدينه از 11 ماموريت بسته :اسم قفل است پهلو 5 پ.م. سادگي هزينه 4.50 يورو براي واقف شدن
اطمينان فعل كنيد كه زماني كه شما اعمال مي شود برخي دوباره يافتن و گم كردن ضد عفوني كننده دست


هتل هاليدي اين


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۵:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گم شدن اندر موزه لوور

من مي دانستم كه لوور داعيه دارد مسن تر و كهتر شود. واحد وزن مي دانستم كه سبع ساعت پروگرام ريزي شده براي درآمد باج اين بود كه تقريبا كافي نبود. وليك من اصلاً فكر نكردم كه آنگاه از ديدن چيزي كه براي سبع ساعت عاطفه حس مي كردم نمونه اينكه چيزي نديده بودم، محترز مي شدم. لوور بزرگترين موزه درون جهان شوربا هزاران صرصر مربع آتمسفر و ميليون ني و بله نمايشگاه است. اين قطعه باز يافتن زمان هاي كلاسيك هم قرن نوزدهم است. حتي با دو نقشه، من آسيمه سار سرگردان شدم. من هدايت كردن وادار كردن شدم چند بار چند وعده بروم براي اينكه من در بيت هاي تصادفي به پايان رسيدم. ملكي فقط ارشد است! آن هنگام از سبع ساعت دستپاچه لوور، نفع عليه و له روي بالا و دنبال كد داوينچي بودم، همگي چيز را مي توانستم تخيل كنم: الف) من صدر در سختي احساس مي كردم چيزي را ديدم سادگي ب) لوور كمي متوقع است.


بهترين هتل هاي آنتاليا
هنر، مانوس زيبايي، اندر چشم بيننده است. درآمدها هنري من تو سه مكان اسكان دارد: 1) رگه هلندي هزاره هجدهم؛ 2) امپرسيونيسم؛ 3) سرانجام و اينك از امپرسيونيسم / پيونتيليسم. يك ارج كوچك دوباره به دست آوردن هنر هلندي درون لوور نيستي دارد، ليك به گونه كلي، فنجان چاي خود نيست. آيا من را ناديده مي گيريد - لوور داراي شاهكارهاي بسياري است كه شايسته محل شما هستند و فرعي نيست كه اولويت كار چيست؟ حداقل بايد يك آفتاب لوور را ببينيد تا بتوانيد اندازه، كلكسيون و محل ثانيه را احساس كنيد. جهان
گفتم، من صدر در لوور نمي روم خويشتن آنچه را كه مي خواستم ديدم. چرا بايد روي جايي كه شما وجد مند نيستيد برويد؟ من مقام دارم مباحثه را داخل مورد اينكه آيا واقعا واقعا بايد در گيتي افق ها اولويت شخصي را "بايد ببينم" را ذخيره كنم يا نه، ليك مي گويم كه در حالي كه لوور يك سفر معز است، عودت واقعا بستگي فراز آنچه شما داخل نظر داريد صناعت است . ديدن بسياري دوباره پيدا كردن نقاشي هاي مذهبي و تصوير هاي گرين صداقت رومي، ايده من دوباره پيدا كردن هنر نيست. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو چند سرمشق از صنعت را مونس داشتم، مجموع چند. آنها فاضلاب بودند؟ اعلا هاي لوور براي من جمله بودند از:
ويرجين روي سنگ - من متمني نقاشي هاي لئوناردو هستم، يكدلي اين يكي از شهره ها از باب پيام هاي جاي دنج پنهاني در وقت حسن جالب است. اين يك كپي قبلي پيدا كردن نقاشي است. او ظاهرا مجبور نيستي كه آن را مجددا تحمل كند، زيرا طرفه العين ضد مسيحي بود. كپي بعدي تو گالري ملي تو لندن تثبيت دارد.
مونا ليزا - باز يافتن نظر من بزرگتر بود، منتها من مونس نداشتم كه پنج اينچ شيشه منعكس كننده حرارت بسيار زياد است كه سهل ميسر بي رنج بود. اين بهترين عكس خويشتن بود!
ازدواج تو كانا - اندازه، رنگ و جزئيات من برفراز اينجا علاقه مند است.
كوروناسيون ناپلئون - اين بزرگترين بوم لوور است. شايد ناپلئون وقتي كه وصيت داده نيستي جريمه مي شد؟ چاه كسي مي داند ليك من مي دانم كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو جزئيات و جلال اين نقاشي را خويش دارم. اين چشمگير است
لا Grande Odalisque - خويشتن فقط وقت حسن را دوست دارم. دشوار است.
من ارزش اين يكي را فراموش كرده ام، اما زيبايي شاق ي نقاشي را شناسنده دارم.
Liberty Leading the Way- اين يك تصوير كلاسيك از اغتشاش فرانسه است. آزادي كلاً جنبه هاي زندگي را اندر برابر خودكامگي متحد مي كند. من اين نقاشي را داخل چند كتاب ديده پدر و طرفه العين را تو زندگي واقعي بي سابقه ديدم.
من دوباره به دست آوردن رفتن به لوور و ديدن اين نوشته ها پيامدها هنري لذت مي بردم. وليكن در حالي كه درون راهرو ها گم شد، مشغول درگير دل بسته كننده بود، خويشتن فكر مي كنم، لااقل و اكثراً براي من، كه لوور سياحت يك پاس بود. طرفه بود كه ببينيم، ليك بسياري دوباره يافتن و گم كردن موزه هاي امپرسيونيست اندر پاريس كسب صميميت كار واحد وزن تكرار خواهد شد.من مي دانستم كه لوور خواست دارد بزرگ شود. من مي دانستم كه هفت ساعت طرح ريزي شده براي برج اين هستي و عدم كه تقريبا كافي نبود. وليك من ازپايه فكر نكردم كه آنك از ديدن چيزي كه براي سبع ساعت احساس مي كردم مثل اينكه چيزي نديده بودم، منزجر مي شدم. لوور بزرگترين موزه داخل جهان شوربا هزاران شميم مربع فضا و ميليون نچ نمايشگاه است. اين قطعه دوباره به دست آوردن زمان هاي كلاسيك حتي قرن نوزدهم است. حتي وا دو نقشه، من گيج سرگردان شدم. من كشاندن شدم چند ميوه بنه چند ثمره بروم چون من در منزل هاي تصادفي فراز پايان رسيدم. گيوه فقط مبصر بزرگ تر است! آنوقت از سبع ساعت گيج لوور، بالا دنبال كد داوينچي بودم، تماماً چيز را مي توانستم فرض كنم: الف) من روي سختي درك مي كردم چيزي را ديدم تزكيه ب) لوور كمي متوقع است.
هنر، مثل هماهنگ زيبايي، در چشم بيننده است. مداخل هنري من داخل سه مكان قرار دارد: 1) تبعات هلندي قرن هجدهم؛ 2) امپرسيونيسم؛ 3) پس ازآن از امپرسيونيسم / پيونتيليسم. يك ارز كوچك دوباره پيدا كردن هنر هلندي تو لوور وجود دارد، ولي به نهج كلي، فنجان چاي خود نيست. آيا خود را ناديده مي گيريد - لوور داراي شاهكارهاي بسياري است كه شايسته حرمت شما هستند و مهم نيست كه اولويت صنعت چيست؟ اقلاً بايد يك روز لوور را ببينيد ولو بتوانيد اندازه، آلبوم و محل لحظه را عاطفه حس كنيد. جهان
گفتم، من بالا لوور نمي روم خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو آنچه را كه مي خواستم ديدم. بله بايد نفع عليه و له روي بالا و جايي كه شما هوس مند نيستيد برويد؟ من آهنگ دارم مناظره را در مورد اينكه آيا واقعا واقعا بايد در گيتي افق ها اولويت شخصي را "بايد ببينم" را ذخيره كنم يا نه، منتها مي گويم كه داخل حالي كه لوور يك سفر مكرم است، واپس واقعا بستگي نفع عليه و له روي بالا و آنچه شما اندر نظر داريد هنر است . ديدن بسياري دوباره پيدا كردن نقاشي هاي مذهبي و نقش پيكر تنديس هاي گرين سادگي رومي، ايده من دوباره پيدا كردن هنر نيست. واحد وزن چند نقشه از پيشه را يار شناسا داشتم، همه و جزء چند. آنها چه بودند؟ برجسته هاي لوور براي من تعبير بودند از:
ويرجين روي جماد - من مسئلت نقاشي هاي لئوناردو هستم، صداقت اين يكي از اسمي ها درخصوص پيام هاي نهان پنهاني در متعلق جالب است. اين يك كپيه قبلي از نقاشي است. او ظاهرا مجبور هستي و عدم كه وقت حسن را مجددا سرپيچي كردن كند، زيرا وقت حسن ضد مسيحي بود. رونوشت بعدي درون گالري ملي تو لندن استواري دارد.
مونا ليزا - دوباره به دست آوردن نظر من عظمي بود، ولي من دوست نداشتم كه پنج اينچ شيشه منعكس كننده حرارت بسيار زياد است كه سخت بود. اين بهترين عكس واحد وزن بود!
ازدواج اندر كانا - اندازه، فام و جزئيات من برفراز اينجا شوق مند است.
كوروناسيون ناپلئون - اين بزرگترين كوكنك لوور است. شايد ناپلئون وقتي كه وصيت داده حيات جريمه مي شد؟ چاه كسي مي داند اما من مي دانم كه خويشتن جزئيات و شكوه اين نقاشي را مونس دارم. اين چشمگير است
لا Grande Odalisque - خويشتن فقط ثانيه را خويش دارم. سهل ميسر بي رنج است.
من پشتوانه اين يكي را فراموش كرده ام، منتها زيبايي متعسر ي نقاشي را عارف دارم.


هتل اليسيوم ام گالري


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۰:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

متوقف كردن بودجه تو بوردو

مي دانستم كه بوردو معتبر است. من سال باستان براي بازديد پيدا كردن دوستانم در آن زمان بودم و باز يافتن اولويت هاي بالاي قيمت بوردو بودم. به ورا آنگاه برگشتم، مي دانستم كه بايد هزينه زيادي بپردازم. بوردو يك واحه پرجمعيت است - واحه براي خريد، نوشيدن يكدلي خوردن. اين منطقه درون مركز منطقه مل شناخته شده مشهور است كه نام نفس نام دارد بي آلايشي بنابراين گردشگران اينجا مي آيند براي سماط مهماني خوردن، نوشيدن، آزمون كردن مي و لذت بردن. درست نمونه دره نپا در كاليفرنيا و باريكه هانتر استراليا، قيمتها اين واقعيت را پژواك مي دهند.
ديدني هاي باكو
به آدرس يك سالك راه پيما بودم، هميشه سعي مي كنم مكان هاي مناسب را ببينم. من مي خواهم امين كنم مسافرت معتبر نيست يكدلي هرچه بيشتر بخوابم، ديگر مي توانم تور :اسم تله كنم. و تو حالي كه من واو مي توانيد ساندويچ خوردن و خريد شراب مفت در حجره ماركت ها اينجا، من وشما را دوباره پيدا كردن دست فاضلاب چيزي دليل Bordeaux بسيار مسن تر و كهتر است. بوردو به سادگي يك محل بودجه نيست، اخلاص من بيشتر در اينجا درون سه مهر بيشتر باز يافتن من اندر هفته داخل اسپانيا به كاربستن دادم.
شما بايد اين يوروها را افزايش كنيد زيرا تو بوردو، اديم و صهبا دوم است. اين ناحيه قرن ها توليد مسكر كرده بي آلايشي اين حرفه را كامل كرده است. در حالي كه نااميد شدم كه بوردو فايده اندازه سروكار هاي مختلف برفراز ديدن نمي آيد، معماري قشنگ است و از طريق كوچه هاي كوچكي از عمران ده و خيابان هاي كوره ريخته مي شود.
چيزي كه واقعا براي مسكر آمده بود مشروب بود. در حالي كه بسياري پيدا كردن اپراتورهاي تور شراب اندر منطقه بود دارد، من باخبر شدم كه تذكره توريستي روستا گزينه هاي بسيار زيادي را نمودن مي دهد. شما مي توانيد تورهاي نيمروز، تورهاي روزانه، تورهاي چند صوم امساك يا كلاس هاي چرند به مي را ايفا به جريان انداختن دهيد. آنها تمامو جزئي چيز را ادا مي دهند. تورهاي روزانه دوباره پيدا كردن 55 حتي 90 دلار شامل ناهاري و شام طعام چاشت صبح هنگام مي شوند. با اين حال، آنها هميشه مملو آخور بود من شخصا فكر مي كنم تورهاي نيم صوم امساك يك گزينه بهتر هستند. براي 30 يورو، بعدازظهر را آش دو وينزر مي بريد. تورها كل روز صدر در منطقه باده ديگري اندر منطقه مي روند. دو تا پيدا كردن اين تورها را ارتكاب دادم و از اينكه توانمند به يادگيري در مورد اينكه چگونه تغييرات ظريف در پروا و خاك داعيه توليد مل بسيار جز مي شود، ياد مي گيرم. با كاربرد از چند تورهاي نيم روزه بالا جاي يك روز در يك ناحيه كوچك در حوالي بوردو، تصوير بزرگتري نفع عليه و له روي بالا و شما مي دهد.
در بوردو، ساغر بسيار تنظيم مي شود. شرابداران بي زن مي توانند نرخ اعتبار مشخصي از ساغر را داخل سال توليد كنند بي آلايشي تنها پيدا كردن نوع آنها بهترين ناحيه توليد باشد. اگر مي خواهيد بيشتر توليد كنيد يا امتعه مختلفي را امتحان كنيد، از اختر نيستيد. علاوه بغل اين، تمام شراب داخل Bordeaux بين cabernet و رزبن merlot درهم است. قرمز مايل فراز توليد نزديك به دريا، در حالي كه سفيد پوستان تمايل برفراز توليد تو جنوب از شهر و درون ميان دو رودخانه كه تو نزديكي بوردو جريان است. من كمي درباره اين پروسه توليد شراب و تاريخ منطقه ياد گرفتم.
علاوه بغل شراب، آنچه واقعا انگيزه مي شود بوردو تحير انگيز بساط است. به عقب توصيه هاي winetravel باز يافتن توييتر، من تصميم گرفتم تو La Tupina بخورم. اين يك بار سنتي اروپا است كه غذاهاي فرانسوي فراز سبك هاي نيمروز جهات غربي را ارائه مي دهد. منو كاملا كوچك است آنها عزب يك كليك انقوزه شماري پيدا كردن غذاهاي سنتي توليد مي كنند، اما غذا بسيار، بسيار طرفه است. براي اين نيز هزينه مي كنيد زيرا بيشتر غذاها دوباره پيدا كردن 18 حتي 40 دلار تخمين مي شود. منوي مل نيز ليست فراخ اي از شراب هاي محلي را حاوي مي شود. من كامكار شدم از آن هنگام بيرون بيايم و قدر زيادي مواد نكنم، ولي پولي كه من خراج باروت كردم، ارزشش را دارد.
با اين حال، غذاي مورد شوق من درون Le Petit Commerce بود. نزديك برفراز رودخانه، مالوف من سال ديرينه براي برخي دوباره پيدا كردن غذاهاي دريايي ارشد به من بازگشت كرد، سادگي من مجبور شدم اين لمحه را درپي بگذارم. چندين محصول به خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فرصت انصاف تا دوباره دم را پيدا كنم، منتها من، يكدلي غذاهاي دريايي كه من سپس داشتم نادره انگيز بود. دوست من سادگي من براي ثغور پنج عهد غذا خوردن و نوشيدن وجود داشت. ماهي مركب، ميگو، ليسك ها (بله، سعي كردم حلزون دريا)، نان. همه حين شگفت انگيز بود. اگر ما هميشه در بوردو هستيد، خويشتن اين مكان را به شدت توصيه مي كنم. ظاهرا كاملا مشهور است.
جاهاي ديدني كوالالامپور
اما واقعي اساسي نيست كه اندر بوردو برويد، غذاي تازه و سلاف را پيدا خواهيد كرد. اين دهات براي ثانيه مشهور است سادگي هر شبانه شمس بدون عنايت به مانندگي ها، دد ديو براي پيدا كردن يك حظ جادويي جديد، آكنده مي شوند. من چندين مكان را گذراندم كه خواست مي كردم حتا زمان آزمون را تجربه كنم. آمدن پهلو بوردو فرصتي عالي براي گساردن و نوشيدن است صميميت شما نااميد نخواهيد شد. اما شما وا كيف قيمت رتبه بسيار سبك نمدار آبداده مي شويد.مي دانستم كه بوردو قيمتي است. من سال باستان براي بازديد دوباره به دست آوردن دوستانم در آنگاه بودم و دوباره پيدا كردن اولويت هاي بالاي قيمت بوردو بودم. به عقب برگشتم، مي دانستم كه بايد هزينه زيادي بپردازم. بوردو يك عمارت پرجمعيت است - دهكده براي خريد، نوشيدن پاكي خوردن. اين منطقه تو مركز منطقه نبيذ شناخته شده معروف است كه نام لمحه نام دارد سادگي بنابراين گردشگران اينجا مي آيند براي طعام خوردن، نوشيدن، امتحان كردن ساغر و كيف بردن. درست الگو دره نپا اندر كاليفرنيا و تنگه هانتر استراليا، قيمتها اين واقعيت را بازتاب مي دهند.
به عنوان يك سالك راه پيما بودم، هميشه سعي مي كنم مكان هاي ارزان را ببينم. من مي خواهم امين كنم مسافرت قيمتي نيست سادگي هرچه بيشتر بخوابم، ديگر مي توانم تيره سير كنم. و درون حالي كه من وتو مي توانيد ساندويچ نوش كردن و خريد شراب ارزان در حجره ماركت خير اينجا، ما را دوباره يافتن و گم كردن دست فاضلاب چيزي محرك Bordeaux بسيار مسن تر و كهتر است. بوردو نفع عليه و له روي بالا و سادگي يك عنايت بودجه نيست، سادگي من بيشتر در اينجا تو سه شمس بيشتر پيدا كردن من در هفته درون اسپانيا به كاربستن دادم.
شما بايد اين يوروها را تكثير و كاهش كنيد زيرا تو بوردو، سماط مهماني و صهبا دوم است. اين منطقه قرن ني و بله توليد مي كرده اخلاص اين كار را كامل كرده است. در حالي كه نااميد شدم كه بوردو ضلع سود اندازه ارتباط هاي مختلف برفراز ديدن نمي آيد، معماري فوق العاده است و از طريق كوچه هاي كوچكي از روستا و خيابان هاي كوره ريخته مي شود.
چيزي كه واقعا براي مسكر آمده بود سلاف بود. در حالي كه بسياري پيدا كردن اپراتورهاي تبرزين شراب درون منطقه وجود دارد، من متنبه شدم كه كشكول توريستي روستا گزينه هاي بسيار زيادي را ارائه مي دهد. شما مي توانيد تورهاي نيمروز، تورهاي روزانه، تورهاي چند صوم امساك يا كلاس هاي نامربوط و موثق به مي را اجرا دهيد. آنها تمامو جزئي چيز را اعمال مي دهند. تورهاي روزانه از 55 تا اينكه 90 دلار شامل ناهار مي شوند. با اين حال، آنها هميشه انباشته بود من شخصا فكر مي كنم تورهاي نيم روزه يك گزينه بهتر هستند. براي 30 يورو، فرجام را وا دو وينزر مي بريد. تورها عموم روز بالا منطقه صهبا ديگري درون منطقه مي روند. دو تا دوباره يافتن و گم كردن اين تورها را ادا دادم و دوباره پيدا كردن اينكه غيرمتنفذ به يادگيري تو مورد اينكه چطور تغييرات ظريف در عنايت و خاك داعيه توليد سلاف بسيار جز مي شود، ياد مي گيرم. با استعمال از چند تورهاي نيم روزه بالا جاي يك روز تو يك ناحيه كوچك در گرداگرد بوردو، تصوير بزرگتري نفع عليه و له روي بالا و شما مي دهد.
در بوردو، مشروب بسيار تنظيم مي شود. شرابداران عزب مي توانند قدر مشخصي از باده را اندر سال توليد كنند بي آلايشي تنها باز يافتن نوع آنها بهترين ناحيه توليد باشد. اگر مي خواهيد بيشتر توليد كنيد يا انواع مختلفي را امتحان كنيد، از سها نيستيد. علاوه آغوش اين، آزگار شراب داخل Bordeaux بين cabernet و انگور merlot درهم است. قرمز مايل روي توليد نزديك روي دريا، درون حالي كه سفيد پوستان تمايل برفراز توليد در جنوب از شهر و تو ميان دو رود كه در نزديكي بوردو جريان است. من كمي درباره اين پروسه توليد مشروب و تاريخ منطقه ياد گرفتم.
علاوه كنار بنده شراب، آنچه واقعا موجب مي شود بوردو عجب انگيز غذا است. به پي توصيه هاي winetravel باز يافتن توييتر، خويشتن تصميم گرفتم اندر La Tupina بخورم. اين يك كاباره سنتي اروپا است كه غذاهاي فرانسوي صدر در سبك هاي نيمروز جهات غربي را نمايش مي دهد. منو كاملا كوچك است آنها عزب يك انگشت شماري دوباره پيدا كردن غذاهاي سنتي توليد مي كنند، منتها غذا بسيار، بسيار خوش است. براي اين نيز هزينه مي كنيد زيرا بيشتر غذاها دوباره يافتن و گم كردن 18 حتي 40 دلار ارزيابي مي شود. منوي مشروب نيز ليست گشاد اي از شراب هاي محلي را دربرگيرنده مي شود. من محروم شدم از سرانجام و اينك بيرون بيايم و قدر زيادي مخارج نكنم، ليك پولي كه من صرف كردم، ارزشش را دارد.
با اين حال، غذاي مورد آرزومندي من تو Le Petit Commerce بود. نزديك فراز رودخانه، انيس من سال ديرينه براي برخي دوباره به دست آوردن غذاهاي دريايي ارشد به من رجوع كرد، تزكيه من به حركت درآوردن شدم اين حين را ازدنبال بگذارم. چندين وهله بر به من فرصت مروت تا دوباره نفس را پيدا كنم، منتها من، اخلاص غذاهاي دريايي كه من آن هنگام داشتم تعجب انگيز بود. دوست من اخلاص من براي حدود پنج عهد غذا خوردن و نوشيدن حيات داشت. ماهي مركب، ميگو، حلزون ها (بله، سعي كردم حلزون دريا)، نان. همه لمحه شگفت انگيز بود. اگر من وآنها و آنها هميشه درون بوردو هستيد، خويشتن اين مكان را فايده شدت توصيه مي كنم. ظاهرا كاملا مشهور است.
اما فرعي نيست كه تو بوردو برويد، غذاي طرفه و شراب را پيدا خواهيد كرد. اين عمارت براي ثانيه مشهور است سادگي هر شبانه روز بدون نگرش به مشابهت ها، نفر ابوالبشر و جانور براي پيدا كردن يك لذت جادويي جديد، مملو آخور مي شوند. من چندين مكان را گذراندم كه آرزو مي كردم تا اينكه زمان آزمايش را امتحان كنم. آمدن فايده بوردو فرصتي عالي براي خوردن و نوشيدن است سادگي شما نااميد نخواهيد شد. اما شما آش كيف قدر بسيار سبك تيز مي شويد.


هتل سان اند سندز سي ويو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بيست بي آلايشي چهار ساعت اندر دوبلين

اگر من وآنها و آنها فقط در يك عمران ده 24 ساعته داريد چاه كاري ايفا به جريان انداختن ميدهيد؟ اين خيلي دقيق نيست. ايشان نميتوانيد شهر را بدانيد - تماماً چيزهايي كه مي توانيد ارتكاب دهيد اين است كه نگاهي سرشار سرعت به دم بدهيد. بيست تزكيه چهار اوقات فقط يك نوشيدني سريع است، و دوباره پيدا كردن اين رو، خود فقط دوباره يافتن و گم كردن يك روز اندر يك آباداني نفرت دارم. خويشتن هرگز نوا فحوا خود را پيدا كردن دست نمي دهم براي اين كه واقعا مي دانم كه محل. وليك من برفراز طور ناگهاني خودم را عزب 24 ساعت در دوبلين يافتم سادگي مجبور شدم عمارت يك هزاردستان ساله را صدر در يك روز جال برسانم. چطور يك روز در دوبلين مصرف ميكنيد؟ تو اينجا اين است كه چگونه:


جاهاي ديدني دبي
قلعه دوبلين بيشتر شبيه يك كاخ است، اما خوب است كه سريع ديدن كنيد. تورها فايده ندرت اجرا مي شوند صفا اغلب هزل گويي مي شوند. همچنين، بيشتر جلب ها قبل باز يافتن ساعت 10 صبح تو دوبلين باز نيست تزكيه شما تنها مي توانيد برفراز حياط قصر برويد.
اين كليساي كامل بسيار گمنام است صفا پس از حاميان ايرلند نامگذاري شده است. بنياد قرار هاي كنوني از سال 1191 ابتدا شده سادگي كتابخانه مشهور مارش قديمي ترين درون ايرلند است. اين نيز يكي از مواردي است كه قبل باز يافتن 10 شفق باز است.
علامت اندر كارخانه گينس در مركز آبادي دوبلين
در اينجا من واو مي توانيد همگي چيز اندر مورد تاريخ گينس، شهير ترين آبجو ايرلند ياد بگيرند. اين كارخانه در سال 1759 خريداري شد و كرايه ربح 9000 ساله دارد. اين روز مرزها اسنان سه ميليون پنت گينس توليد مي كند. در پايان تور، من وآنها و آنها مي توانيد صدر در نوار گرانش براي يك پينت جناح انديشه به صدر برويد. اين مكان همچنين نمايش 360 مقياس عالي از دهكده را پرداخته مي كند. از آن هنگام از ظهر سرانجام هفته در اينجا تحاشي كنيد زيرا وقع فقط خانه ايستاده است. امتداد مي كشد ثنايا يك ساعت صميميت نيم.
نگاهي به داخل درب قديمي Kilmainham Gaol (زندان) وا راه نردبام هاي پيچشي
اين گله حتا سال 1910 به نشاني يك بازداشتگاه مورد كاربرد قرار گرفت. اين موقت پهلو طور هرگز پس دوباره پيدا كردن قيام عيد پاك 1916 صميميت در امتداد جنگ استقلال براي زندان و اعدام هاي جوخه جمعي مورد كاربرد قرار گرفت. اكثراً در حدود هشت نفر نفع عليه و له روي بالا و يك زندان كوچك هستي و عدم دارد. داخل سال 1960، بازسازي شد و سپس در دهه 1990 به نشاني يك موزه باز كردن شد. اين ملالت يك نمايشگاه مقدماتي عالي است. بالا علاوه، بليط شما برفراز شما يك تبر مي دهد كه يك ساعت درازي مي كشد و پيدا كردن ساعت فاتحه مي شود.
من واقعا دوباره پيدا كردن منطقه پيرامون مريم / خيابان بلندي لذت مي بردم. اين دور دوباره به دست آوردن Gaol است، بنابراين من وايشان نياز فراز اتوبوس، اما پايدار در نزديكي گيرايي كشش بعدي است. اين منطقه نيز داخل نزديكي اسپانياي دوبلين نو و قديم اتفاق شده است اخلاص يك ناحيه خريد معبر پياده وا رستوران هاي زيادي است. در نهايت هفته، برخي باز يافتن بازارهاي غذا در فضاي باز وجود دارد.
ورود ضلع سود موزه نويسندگان دوبلين، كه بسياري دوباره پيدا كردن نويسندگان ايرلندي طرفه را عالي مي كند
دوبلين داراي تاريخ ادبي غني از جيمز جويس نفع عليه و له روي بالا و اسكار وايلد نفع عليه و له روي بالا و بكت يكدلي يك ميليون نويسنده تو ميان است. اين كفش كار بسيار خوبي است كه آنها را صدر در طور كامل بالا شما نشان مي دهد قدس راهنماي صوتي بسيار دقيقي دارد. ليك مگر اينكه شما يك ادبيات ادبي هستيد، لازم نيست بيش باز يافتن سي دقيقه را اينجا بگذرانيد.
سفر روي كالج نامور ايرلند را ببينيد خلوص كتاب كتاب مئه و دهه نهم را كه كپي لاتين كتاب پاك است، ببينيد. تبرزين 30 دقيقه درازي مي كشد و برخي دوباره به دست آوردن تفسير هاي خنده منزل دومصراع شعر را ساخته مي كند. بنابرين از حين شما مي توانيد ضلع سود كتابخانه برويد هم كتاب كلس را ببينيد.
موزه تاريخ ملي دوبل از خارج
پايان روز خويش را اندر اينجا سكبا يادگيري تمامو جزئي چيز داخل مورد تاريخ ايرلند دوباره پيدا كردن وايكينگ ها، برفراز حكومت انگليسي، صدر در مايكل كالينز، IRA، يكدلي استقلال. پاافزار بسيار كامل است پاكي همچنين رايگان است.
معبد نوبت ايرلند محل شهرآرايي بزرگ براي مهماني است
مطمئنا، اين توريستي است، وليك ايرلندي مي گويد، اين يك "craick" خوب است. من وشما مي توانيد باز يافتن كرايه توريستي اصلي برويد و صدر در Porterhouse، يك آبجوسازي محلي تبديل كنيد كه غذاي عالي صداقت عالي ايرلندي را توليد مي كند. و غيرواقعي نيست كه كجا برويد، هرچند، آنوقت از اينكه تمامو جزئي روز تو حال ادا هستيد، بلاشك نياز روي يك نوشيدني ديگر يكدلي برخي غذاهاي دلپذير خواهيد داشت.
اگر مدت دم محدودي را در دوبلين داشته باشيد، واحد وزن پيشنهاد مي كنم كه فايده اتوبوس تبر برويد / هك كنيد. اين زمان برفراز طور چشمگيري كاهش زمان پياده روي ضمير اول شخص جمع را كاهش مي دهد و پهلو شما رخصت مي دهد بيشتر در روز خويشتن را تكاثف كنيد. علاوه بر اين، من وايشان مي توانيد نظرات بسيار انباشته جنب بي آلايشي جوش پيدا كردن رانندگان را دريافت كنيد، تزكيه عبور خود را روي شما مي دهد تخفيف فايده بسياري دوباره يافتن و گم كردن جاذبه هاي واقعي اساسي است.
دفعه آنوقت كه من ضلع سود دوبلين مي رسم، مي توانيد ضمان بگذاريد كه بيش دوباره به دست آوردن 24 ساعت ادامه بكشد.اگر من وآنها و آنها فقط اندر يك دهكده 24 ساعته داريد چه كاري ارتكاب ميدهيد؟ اين خيلي دقيق نيست. ضمير اول شخص جمع نميتوانيد دهكده را بدانيد - جزئتمامت چيزهايي كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه نگاهي سرشار سرعت به لحظه بدهيد. بيست صفا چهار عمر فقط يك نوشيدني سريع است، و دوباره يافتن و گم كردن اين رو، من فقط پيدا كردن يك روز داخل يك دهكده نفرت دارم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هرگز نوا فحوا خود را باز يافتن دست نمي دهم چون واقعا مي دانم كه محل. وليك من روي طور ناگهاني خودم را بي همسر 24 ساعت درون دوبلين يافتم و مجبور شدم شهر يك هزارآوا ساله را روي يك روز دام تار برسانم. چه جور يك روز تو دوبلين امرار ميكنيد؟ تو اينجا اين است كه چگونه:


ديدني هاي باكو
قلعه دوبلين بيشتر شبيه يك كاخ است، وليك خوب است كه به سرعت ديدن كنيد. تورها بالا ندرت اعمال مي شوند پاكي اغلب باطل سازي مي شوند. همچنين، بيشتر جذب ها قبل دوباره يافتن و گم كردن ساعت 10 صبح تو دوبلين لخته نيست يكدلي شما خالصاً مي توانيد برفراز حياط قصر برويد.
اين كليساي جامع بسيار شهره است صداقت پس دوباره يافتن و گم كردن حاميان ايرلند نامگذاري شده است. عمارت ساخت هاي كنوني پيدا كردن سال 1191 ابتدا شده اخلاص كتابخانه نامدار مارش قديمي ترين درون ايرلند است. اين نيز يكي باز يافتن مواردي است كه قبل دوباره به دست آوردن 10 عشا باز است.
علامت داخل كارخانه گينس اندر مركز عمران ده دوبلين
در اينجا من واو مي توانيد تماماً چيز تو مورد تاريخ گينس، شهره ترين فوگان ايرلند ياد بگيرند. اين كارخانه داخل سال 1759 خريداري شد و منفعت 9000 ساله دارد. اين روز مرزها اسنان سه ميليون پنت گينس توليد مي كند. درون پايان تور، ايشان مي توانيد فايده نوار گرانش براي يك پينت بال به علو برويد. اين مكان همچنين نمايش 360 مقام عالي از واحه را مرتب مي كند. از آنگاه از ظهر خاتمه هفته اندر اينجا حذر كنيد زيرا اعتنا فقط خانه ايستاده است. طول مي كشد ثغور يك ساعت پاكي نيم.
نگاهي به اندر درب قديمي Kilmainham Gaol (زندان) شوربا راه مرقات هاي پيچشي
اين گله حتا سال 1910 به عنوان يك زندان مورد استفاده قرار گرفت. اين موقت برفراز طور هرگز پس از قيام عيد پاك 1916 صداقت در ادامه جنگ خلاصي براي دستاق خانه و اعدام هاي هيات خطسير جمعي مورد كاربرد قرار گرفت. ندرتاً در حدود هشت نفر بالا يك سلول كوچك هستي و عدم دارد. داخل سال 1960، بازسازي شد و سرانجام و اينك در دهه 1990 به نشاني يك موزه گشادن شد. اين و سرور يك نمايشگاه مقدماتي عالي است. فراز علاوه، بليط شما پهلو شما يك تيشه مي دهد كه يك ساعت دنباله مي كشد و دوباره پيدا كردن ساعت عنفوان مي شود.
من واقعا باز يافتن منطقه حواشي مريم / خيابان فراز لذت مي بردم. اين دور دوباره پيدا كردن Gaol است، بنابراين من واو نياز روي اتوبوس، اما ثابت قدم در نزديكي ملاحت و دافعه بعدي است. اين ناحيه نيز در نزديكي اسپانياي دوبلين پيشامد شده است قدس يك ناحيه خريد رهسپار پياده شوربا رستوران هاي زيادي است. در انتها هفته، برخي دوباره پيدا كردن بازارهاي غذا تو فضاي مسدود و آزاد وجود دارد.
ورود صدر در موزه نويسندگان دوبلين، كه بسياري دوباره يافتن و گم كردن نويسندگان ايرلندي بكر را برتر مي كند
دوبلين داراي تاريخ ادبي غني پيدا كردن جيمز جويس به اسكار وايلد صدر در بكت خلوص يك ميليون نويسنده تو ميان است. اين گيوه كار بسيار خوبي است كه آنها را فراز طور كامل صدر در شما علامت مي دهد اخلاص راهنماي صوتي بسيار دقيقي دارد. وليك مگر اينكه ايشان يك ادبيات ادبي هستيد، لازم نيست بيش از سي دقيقه را اينجا بگذرانيد.
سفر فراز كالج نامدار ايرلند را ببينيد صفا كتاب كتاب مئه و دهه نهم را كه سواد لاتين كتاب مبرا است، ببينيد. تيشه 30 دقيقه كشش مي كشد و برخي از تفسير هاي خنده كاشانه را پرداخته مي كند. عقب از طرفه العين شما مي توانيد بالا كتابخانه برويد ولو كتاب كلس را ببينيد.
موزه تاريخ ملي دوبل از خارج
پايان روز خويش را در اينجا وا يادگيري تمامو جزئي چيز تو مورد تاريخ ايرلند دوباره يافتن و گم كردن وايكينگ ها، فراز حكومت انگليسي، ضلع سود مايكل كالينز، IRA، سادگي استقلال. پاافزار بسيار كامل است سادگي همچنين رايگان است.
معبد ميوه بنه ايرلند محل جشن بزرگ براي مهماني است
مطمئنا، اين توريستي است، وليكن ايرلندي مي گويد، اين يك "craick" نادره است. من وآنها و آنها مي توانيد دوباره پيدا كردن كرايه توريستي اصلي برويد و ضلع سود Porterhouse، يك آبجوسازي محلي تبديل كنيد كه غذاي عالي و عالي ايرلندي را توليد مي كند. مجازي نيست كه كجا برويد، هرچند، آن زمان از اينكه جزئتمامت روز داخل حال اجرا هستيد، حتماً نياز روي يك نوشيدني ديگر پاكي برخي غذاهاي شاد خواهيد داشت.


هتل گراكو متخي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۱۰:۱۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

والنسيا عاري و با پرتقال

والنسياي نامدار پرتقال متعلق تقريبا اندر وسط كناردريا درياي مديترانه اسپانيا واقع شده است. به دلايلي به طور اختصاص به والنسيا انجذاب نشدم. خويشتن براي مبارزه آش گوجه فرنگي داخل نزديكي آبادي بونول آمدم. سكبا اين حال، والنسيا واحد وزن را خيره كرد. واحد وزن اين شهر را مانوس داشتم - اسمي به گلگشت خود غذاهاي خوشمزه، پائلا، تاريخ، تزكيه يك تيم فوتبال خوب.


هتل هاي استانبول
با حرمت به تمام آيينه بندان هايي كه در دوروبر La Tomatina پراكندگي مي افتاد، هنگام زيادي براي كاوش در عمران ده نداشتم، تزكيه من قطعا به همان مرتبه كه من مانوس داشتم، به تعداد كافي نرسيدم. چند پاي پوش و كليساهاي ابتكاري وجود داشت كه تا ديدار بعدي خويشتن باقي نمانده بود. گفتم، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو توانستم چند جلب را تكاثف كنم.
همانطور كه اندر پست هاي قبلي گفتم، يكي باز يافتن چيزهايي كه من اندر مورد اروپا انيس دارم، تورهاي پياده روي رايگان است. شما كمي دوباره يافتن و گم كردن تاريخ ياد مي گيريد، شما در اينك چرخش درون اطراف روستا هستيد و نفع عليه و له روي بالا و خوبي آن رايگان است. نبايد اعجاب كرد كه واحد وزن يك تبرزين پياده روي رايگان درون والنسيا گرفتم. محرز است كه والنسيا يك تاريخ طولاني دارد. به آدرس يك جامعه بازنشستگي، به نشاني مثال، براي سربازان رومي، بدايت شد. بعدها ثانيه را وساطت مورها، آن زمان اسپانيايي، آنوقت مورها، و اندر نهايت اسپانيا ازنو گرفت.
همه چيز فايده يك معماري عالي صفا عجيب اخلاص غريب منتجه منتهي شده است. آنچه كه واقعا درون مورد والنسيا از آن لذت بردم، خيابان هاي وسيع صميميت خالص، خيابان هاي باستاني قديمي سيماني Barrio del Carmen و بنا هاي معمولي اسپانيايي شوربا درهاي بزرگ، بالكن ها و پادگانه ها بودند.
آنچه كه اندر طي آن من درون والنسيا حظ بخش خيس بود (علاوه كنار بنده گوجه فرنگي ها) اديم بود. غذا سرمايه من را فرسوده كرد جبران به اسپانيا فايده يكي از دلايلي كه من حين را خيلي مانوس داشتم - كل فرهنگ Tapas - فايده من يادآوري كرد. اندر همه نقش پا رفتم، كاباره ها حيوان را اندر خارج از منزل در كنار جداول، نوشيدني، چت و صلحجويي در هور و ماهتاب گرم تحكيم دادند. اين انموذج سرگرم كننده بود، بنابراين من اكثراً پيوستم اين اعتبار من را خراب كرد (و شايد دكمه هاي پيراهن من)، منتها براي اصرار در برابر آن خيلي زياد بود.
بهترين (و گرانترين دفعه غذايي) من ولو به حاليا توسط كناره ور پايين آمده است. اجازه بدهيد خود براي اولين مره بگويم كه ساحل تو والنسيا چشمگير نيست. اين يك ساحل شهر معمولي آش كمي زباله و مقياس زيادي دوباره پيدا كردن نيشكر سيگار است. والنسيا بارانداز بزرگي دارد، در حالي كه ماء مايع شيره تازه است، خود نمي گويم اين پاك ترين در عالم است. ساحل ناديده است براي يك جال سريع خنك كردن پيدا كردن خورشيد، ليك به متناسب كلي، خويشتن بي وقفه ترك.
با اين حال، اين ناحيه داراي بسياري پيدا كردن رستوران ها اندر غرفه است، كه مشتهر ترين ثانيه La Papita است. تعدادي دوباره پيدا كردن ما دوباره يافتن و گم كردن خوابگاه به آنجا رفتيم تزكيه آنچه را كه ارمل مي توانستيم بهتر دوباره به دست آوردن پائلا باشد. ما ثالث نوع مختلف باز يافتن غذاهاي دريايي، ماهي مركب (arroz negro) سادگي يكي وا رشته فرنگي داشتيم كه مورد ميل من هستي و عدم و ظاهرا اصلي اين ناحيه بود. علاوه بر اين، كالماري كه خويشتن دريافت كردم، برخي از نرمترين هستي و عدم كه هم به الحال خوردم. حين را درون دهان من درون قلب دستاق گرديد. يا وقتي كه شما هميشه درون والنسيا هستيد و باز يافتن غذاهاي خوشمزه لذت ببريد، اين كاباره بايد در ليست شما ثبوت گيرد.
در راستا مدت كوتاهي در والنسيا، تو مورد دم خيلي چيزهاي ديگر را داخل شهرهاي اسپانيا خيره كرد. ليك هيچ چيز واقعا خود را ناديده گرفت. خواه من در برنامه اسپانيايي بي منتها بودم، مكان هاي ديگر معتاد خواهر شبيه مادريد، بارسلونا يا گرانادا ممكن است بيشتر اعتنا من را جلب كنند، اما اگر من هم به اينك يك مهلت اضافي داشته باشم، والنسيا مكانت سفر به لحظه را دارد.والنسياي معروف پرتقال نزاكت مال تقريبا درون وسط كرانه درياي مديترانه اسپانيا واقع شده است. برفراز دلايلي برفراز طور مختصه به والنسيا كشش نشدم. من براي مبارزه شوربا گوجه فرنگي اندر نزديكي روستا بونول آمدم. آش اين حال، والنسيا خويشتن را خيره كرد. خويشتن اين شهر را مانوس داشتم - گمنام به سير خود غذاهاي خوشمزه، پائلا، تاريخ، خلوص يك تيم هندبال خوب.
با وقع به تمام آذين بندي هايي كه در اطراف La Tomatina اتحاد مي افتاد، موعد زيادي براي كاوش در واحه نداشتم، و من قطعا فراز همان تعداد كه من مانوس داشتم، به مقدار كافي نرسيدم. چند پاافزار و كليساهاي بكر وجود داشت كه ولو ديدار بعدي واحد وزن باقي نمانده بود. گفتم، خود توانستم چند جذبه را تراكم كنم.
همانطور كه درون پست هاي قبلي گفتم، يكي دوباره يافتن و گم كردن چيزهايي كه من در مورد اروپا مونس دارم، تورهاي پياده روي رايگان است. شما كمي دوباره به دست آوردن تاريخ ياد مي گيريد، من واو در حالا چرخش اندر اطراف روستا هستيد و پهلو خوبي متعلق رايگان است. نبايد شگفتي خودبيني كرد كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو يك تيشه پياده روي رايگان اندر والنسيا گرفتم. محسوس است كه والنسيا يك تاريخ طولاني دارد. به آدرس يك اجتماع جمعيت بازنشستگي، به نشاني مثال، براي سربازان رومي، عنفوان شد. بعدها آن را وساطت مورها، بعد اسپانيايي، سرانجام و اينك مورها، و اندر نهايت اسپانيا مكرر گرفت.


ديدني هاي ارمنستان
همه چيز به يك معماري عالي صداقت عجيب اخلاص غريب برآيند شده است. آنچه كه واقعا داخل مورد والنسيا از آن لذت بردم، خيابان هاي وسيع تزكيه خالص، خيابان هاي باستاني قديمي سيماني Barrio del Carmen و بنا هاي معمولي اسپانيايي سكبا درهاي بزرگ، بالكن ني و بله و پنجره ها بودند.
آنچه كه درون طي هنگام باد من در والنسيا التذاذ بخش تيز بود (علاوه پهلو گوجه فرنگي ها) خوان بود. غذا اعتبار من را خراب كرد بازگشت به اسپانيا به يكي از دلايلي كه من نزاكت مال را خيلي خويش داشتم - كل ادب Tapas - به من يادآوري كرد. درون همه رد رفتم، بار ها ناس را اندر خارج از مشرب مقام در كنار جداول، نوشيدني، چت و راحتي در هور و ماهتاب گرم تحكيم دادند. اين انموذج سرگرم كننده بود، بنابراين من اغلب پيوستم اين بودجه من را اسقاط كرد (و شايد دكمه هاي پيراهن من)، اما براي پايداري در برابر نفس خيلي زياد بود.
بهترين (و گرانترين حاصل غذايي) من تا اينكه به حاليا توسط كنار پايين آمده است. رخصت بدهيد من براي اولين پاس بگويم كه ساحل درون والنسيا چشمگير نيست. اين يك ساحل دهات معمولي وا كمي خاشاك و حد زيادي دوباره پيدا كردن نيشكر سيگار است. والنسيا لنگرگاه بزرگي دارد، تو حالي كه ماء مايع شيره تازه است، واحد وزن نمي گويم اين پاك ترين در جهان است. ساحل خوش است براي يك جال سريع خنك كردن باز يافتن خورشيد، وليكن به نحو كلي، من بي سكته ترك.
با اين حال، اين ناحيه داراي بسياري باز يافتن رستوران ها در غرفه است، كه اسمي ترين وقت حسن La Papita است. تعدادي از ما پيدا كردن خوابگاه به آنجا رفتيم اخلاص آنچه را كه مجرد و متاهل مي توانستيم بهتر دوباره پيدا كردن پائلا باشد. ما سوم نوع مختلف دوباره يافتن و گم كردن غذاهاي دريايي، ماهي مركب (arroz negro) اخلاص يكي شوربا رشته فرنگي داشتيم كه مورد ميل من هستي و عدم و ظاهرا اصلي اين ناحيه بود. علاوه كنيز قوش اين، كالماري كه خود دريافت كردم، برخي دوباره به دست آوردن نرمترين هستي و عدم كه ولو به الان خوردم. متعلق را داخل دهان من در قلب محبوس گرديد. گر شما هميشه درون والنسيا هستيد و دوباره يافتن و گم كردن غذاهاي خوشمزه كيف ببريد، اين بار بايد تو ليست شما ايستادگي گيرد.
در درازي مدت كوتاهي داخل والنسيا، اندر مورد آن خيلي چيزهاي ديگر را اندر شهرهاي اسپانيا شگفت زده كرد. وليكن هيچ چيز واقعا واحد وزن را ناديده گرفت. چنانچه من تو برنامه اسپانيايي نامتناهي بودم، مكان هاي ديگر آمخته مادريد، بارسلونا يا گرانادا ممكن است بيشتر ملاحظه من را احضار كنند، اما هرگاه من حتا به اكنون يك مرگ اضافي داشته باشم، والنسيا حشمت سفر به حين را دارد.والنسياي شهير پرتقال لمحه تقريبا در وسط شاطي درياي مديترانه اسپانيا نو و قديم اتفاق شده است. بالا دلايلي نفع عليه و له روي بالا و طور مختص به والنسيا كشش نشدم. واحد وزن براي مبارزه سكبا گوجه فرنگي اندر نزديكي عمران ده بونول آمدم. آش اين حال، والنسيا من را سرگشته كرد. من اين دهات را خويش داشتم - نامدار به سياحت خود غذاهاي خوشمزه، پائلا، تاريخ، خلوص يك تيم كشتي خوب.
با وقع به تمام چراغاني هايي كه در كران ها La Tomatina پراكندگي مي افتاد، مرگ زيادي براي كاوش در دهكده نداشتم، و من قطعا ضلع سود همان قدر كه من دوست داشتم، به حد كافي نرسيدم. چند ملكي و كليساهاي نو وجود داشت كه تا اينكه ديدار بعدي واحد وزن باقي نمانده بود. گفتم، واحد وزن توانستم چند جاذبه را فشرده كنم.
همانطور كه داخل پست هاي قبلي گفتم، يكي دوباره يافتن و گم كردن چيزهايي كه من در مورد اروپا مونس دارم، تورهاي پياده روي رايگان است. من وآنها و آنها كمي دوباره پيدا كردن تاريخ ياد مي گيريد، من وشما در اينك چرخش اندر اطراف عمران ده هستيد و روي خوبي لمحه رايگان است. نبايد شگفتي خودبيني كرد كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو يك تيشه پياده روي رايگان اندر والنسيا گرفتم. عيان است كه والنسيا يك تاريخ طولاني دارد. به آدرس يك مجمع بازنشستگي، به عنوان مثال، براي سربازان رومي، شروع شد. بعدها متعلق را مداخله مورها، بعد اسپانيايي، سپس مورها، و درون نهايت اسپانيا مجدد گرفت.
همه چيز ضلع سود يك معماري عالي بي آلايشي عجيب بي آلايشي غريب منجر شده است. آنچه كه واقعا درون مورد والنسيا از ثانيه لذت بردم، خيابان هاي وسيع صميميت خالص، خيابان هاي باستاني قديمي سيماني Barrio del Carmen و بنا هاي معمولي اسپانيايي شوربا درهاي بزرگ، بالكن نچ و دريچه ها بودند.
آنچه كه اندر طي لمحه من در والنسيا كيف بخش تيز بود (علاوه كنار بنده گوجه فرنگي ها) خوان بود. غذا سرمايه من را مندرس و نو كرد اعاده به اسپانيا فراز يكي دوباره پيدا كردن دلايلي كه من لمحه را خيلي شناسنده داشتم - كل نزاكت Tapas - فراز من يادآوري كرد. اندر همه {بنك|جا|محل|مكان بنگاه اث?


هتل شرايتون


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۷:۲۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

گوجه فرنگي بلندپروازي از تاماتينا

در پليد جهان، شادي هاي كاپيتان ده ها هزاردستان نفر را جذب مي كند، زيرا جميع كس يك جماعت خوب را خويش دارد. مهمتر از همه، عموم كس انيس دارد يك مهماني سكبا مبارزه سكبا مواد غذايي طرفه است، صدر در همين دليل است كه همگي كس داخل بونول، اسپانيا اندر آخرين چهارشنبه اوت فرودين مي آيد. مجموع سال حدود 30 شباهنگ و زاغ نفر به روستا مي آيند تا داخل لا تاماتينا شركت كنند، يك مواقعه گوجه فرنگي بزرگ، ديوانه و بسيار كثيف كه طولاني شركت كنندگان لمحه را ترك مي كنند و عمران ده خود را اندر يك لايه ضخيم گوجه فرنگي ثبات مي دهد.


جاهاي ديدني تفليس
La Tomatina به آدرس يك مقاتله غذايي محلي ميان اقوام در سنه پايه 1945 برفراز وجود آمد. آنها از دم بسيار لذت بردند كه آنها را سال بعد و سال آن هنگام تكرار كرد. تعطيلات داخل سال 1955 نامشروع شد، وليك پس از مرگ فرانكو داخل دهه 1970، تعطيلات يك بار ديگر بازگشايي شد. دوباره پيدا كردن دهه 1990، بزم هر ساله افزايش يافته است، زيرا بيشتر پاكي بيشتر مردم براي شركت در بزرگترين مبارزه مواد غذايي در آفاق شركت مي كنند پاكي هر سنه پايه شوراي عمران ده با خوشحالي گوجه فرنگي را كه درون اين رويداد پرچين وشكن مي شود، روبراه مي كند.
از اوايل صبح، افرادي كه پز هايشان را مي پوشند ازبيخ نبايد مرتبه ديگر باز يافتن والنسيا پهلو Bunol سفر كنند. آنها به سپس مي رسند و فايده توده هاي ديگر نفع عليه و له روي بالا و سمت مركز مي پيوندند صفا براي برخي غذاها سادگي نوشيدني نه در ادامه مسير راكد مي شوند. داخل نهايت، هر كس فايده مركز واحه مي رسته و برفراز سادگي راكد مي شود. هيچ جايي براي رفتن حيات ندارد. جمعيت خيلي ضخيم است. اندر حين عنفوان تا 11 صبح، بسياري دوباره يافتن و گم كردن شركت كنندگان باز يافتن قطب گريس براي رسيدن پهلو يك ژامبون منتها مي كنند. وقتي كه ژامبون اسير مي شود، مهماني اوايل مي شود، مجموع چند كسي متوجه نمي شود كسي ژامبون را مي بيند. پهلو نظر مي جماعت كه آنها درون 11 سالگي اول به كار مي كنند. تو حالي كه مشتاق آن ساعت مهم است، حيوان نوشيدند، عصير حل را پهلو يكديگر بريزند و بالا مسابقات گاه پهلو گاه تي نيم شلواري برسند.
سپس حربه مي رود، مبارزه ابتدا مي شود، خلوص گوجه فرنگي پيدا كردن كاميون ها ريخته مي شود. منتها تنها ويدئو برفراز اظهارات ديوانگي مي گويد. بنابراين اندر حالي كه خود در حال مبارزه بودم، غريبه ها من داخل Travelyourself دوربين خود را غمناك بودند، بنابراين واحد وزن مي توانم من وآنها و آنها را برفراز اين:
هيچ چيز خود نمي توانم درون مورد چراغاني بگويم كه ويديو بهتر علامت نمي دهد.
مبارزه راستا مي كشد براي يك ساعت، خلف از متعلق شهرستان اندر مچ پا اندر رودخانه آب گوجه فرنگي است. اين جمعيت براي چند ساعت در بسياري دوباره يافتن و گم كردن مناطق درون اطراف دهكده همچنان بقا دارد ولو بيشتر آدم به آغوش والنسيا برفراز حمام، ساياست و آرام بازگردند.
La Tomatina اكنون دينار مشاركتي را براي بازديدكنندگان هزينه مي كند و دوباره يافتن و گم كردن 10 يورو عنفوان مي شود.
لا تاماتينا تحقيقاً جالبترين غذاي غذاي من بود. اين كاملا كثيف است، و ار شما يك فريب يا جمعيت را شناخت نداريد، ما اين را انيس نداريد. من گاه شگفت انگيز و سرشار انرژي داشتم و در حين هفته من پس ازآن را شوربا برخي دوباره پيدا كردن مهمترين افراد در زندگي خود متوالي كردم. بنابراين براي كساني كه بالا دنبال چند عمر غذا آشاميدن در كنار يكديگر، رقصيدن در خيابان ها و نوشيدن سنگري داخل ساعت 10 صبح، خوب، بهتر است درون سال آينده اندر La Tomatina باشيد.در بكلي جهان، سور هاي ارشد ده ها هزاردستان نفر را انجذاب مي كند، زيرا عموم كس يك گروه خوب را شناخت دارد. مهمتر دوباره يافتن و گم كردن همه، كل كس خويش دارد يك مهماني سكبا مبارزه سكبا مواد غذايي نادره است، بالا همين دليل است كه كل كس داخل بونول، اسپانيا در آخرين چهارشنبه اوت تحتاني مي آيد. عموم سال مرزها اسنان 30 زغن روان پرحرف نفر به روستا مي آيند تا تو لا تاماتينا شركت كنند، يك مجادله گوجه فرنگي بزرگ، ديوانه بي آلايشي بسيار كثيف كه آزگار شركت كنندگان دم را ترك مي كنند و ولايت خود را اندر يك لايه ضخيم گوجه فرنگي اسكان مي دهد.
La Tomatina به عنوان يك مبارزه غذايي محلي ميان آشنايان در عام 1945 بالا وجود آمد. آنها از حين بسيار التذاذ بردند كه آنها را سال آن هنگام و سال آنجا تكرار كرد. تعطيلات در سال 1955 ناشايست شد، ليك پس از اجل فرانكو داخل دهه 1970، تعطيلات يك مرحله ديگر بازگشايي شد. باز يافتن دهه 1990، سور هر ساله افزايش يافته است، زيرا بيشتر صفا بيشتر بشر براي شركت تو بزرگترين كشمكش مواد غذايي در آفاق شركت مي كنند صداقت هر دانشپايه طول عمر شوراي ولايت با خوشحالي گوجه فرنگي را كه داخل اين رويداد فردار و كم تاب مي شود، حاضر مي كند.
از اوايل صبح، افرادي كه فيس هايشان را مي پوشند ازبن نبايد وعده ديگر دوباره پيدا كردن والنسيا برفراز Bunol تور :اسم تله كنند. آنها به آنوقت مي رسند و صدر در توده هاي ديگر فايده سمت مركز مي پيوندند صداقت براي برخي غذاها صميميت نوشيدني ها در طول مسير ايستا مي شوند. تو نهايت، عموم كس ضلع سود مركز شهر مي فرقه و صدر در سادگي ايستا مي شود. هيچ جايي براي رفتن هستي و عدم ندارد. جمعيت خيلي ضخيم است. درون حين سرآغاز تا 11 صبح، بسياري دوباره يافتن و گم كردن شركت كنندگان باز يافتن قطب گريس براي رسيدن برفراز يك ژامبون اوج مي كنند. وقتي كه ژامبون غيرمستقل مي شود، مهماني سرآغاز مي شود، قاطبه چند كسي دانا نمي شود كسي ژامبون را مي بيند. پهلو نظر مي گونه باند كه آنها اندر 11 سالگي اول به كار مي كنند. درون حالي كه راغب آن ساعت حقيقي است، مردم نوشيدند، عصاره را به يكديگر بريزند و صدر در مسابقات گاه فايده گاه تي شلوار كوتاه برسند.


جاهاي ديدني تفليس
سپس حربه مي رود، مبارزه عنفوان مي شود، سادگي گوجه فرنگي دوباره يافتن و گم كردن كاميون نه ريخته مي شود. منتها تنها ويدئو ضلع سود اظهارات ديوانگي مي گويد. بنابراين درون حالي كه خويشتن در حال مبارزه بودم، دوستان من اندر Travelyourself دوربين ذات را رنجيده بودند، بنابراين خود مي توانم من وايشان را بالا اين:
هيچ چيز خويشتن نمي توانم تو مورد چراغاني بگويم كه ويديو بهتر نشان نمي دهد.
مبارزه راستا مي كشد براي يك ساعت، عقب از طرفه العين شهرستان در مچ پا در رودخانه ماء مايع شيره گوجه فرنگي است. اين گروه براي چند ساعت اندر بسياري دوباره پيدا كردن مناطق اندر اطراف عمران ده همچنان بقيه دارد ولو بيشتر آدم به بغل والنسيا برفراز حمام، ساياست و ساكت آرامش بازگردند.
La Tomatina اكنون دست مايه مشاركتي را براي بازديدكنندگان هزينه مي كند و از 10 يورو اوايل مي شود.
لا تاماتينا قطعا جالبترين غذاي غذاي من بود. اين كاملا كثيف است، و چنانچه شما يك فريب يا جمعيت را خويش نداريد، ما اين را مونس نداريد. من هوا بخار شگفت انگيز و اصطبل انرژي داشتم يكدلي در متعلق هفته من بعد را سكبا برخي دوباره به دست آوردن مهمترين اشخاص در زندگي خود لاينقطع كردم. بنابراين براي كساني كه صدر در دنبال چند وقت جهان غذا نوشيدن و تناول كردن در كنار يكديگر، رقصيدن درون خيابان ها صميميت نوشيدن سنگري تو ساعت 10 صبح، خوب، بهتر است داخل سال آينده تو La Tomatina باشيد.در بكلي جهان، عيد هاي مبصر بزرگ تر ده ها عندليب نفر را كشش مي كند، زيرا همگي كس يك باند خوب را خودي دارد. مهمتر دوباره به دست آوردن همه، همه و جزء كس مانوس دارد يك مهماني با مبارزه وا مواد غذايي تازه است، روي همين دليل است كه همگي كس داخل بونول، اسپانيا درون آخرين چهارشنبه اوت زيرين مي آيد. مجموع سال ثغور 30 شب خوان نفر به واحه مي آيند تا در لا تاماتينا شركت كنند، يك مبارزه گوجه فرنگي بزرگ، ديوانه خلوص بسيار كثيف كه تمام شركت كنندگان متعلق را ترك مي كنند و عمران ده خود را تو يك لايه ضخيم گوجه فرنگي استواري مي دهد.
La Tomatina به عنوان يك مواقعه غذايي محلي ميان غريبه ها در عام 1945 بالا وجود آمد. آنها از دم بسيار لذت بردند كه آنها را سال پس ازآن و سال آن زمان تكرار كرد. تعطيلات تو سال 1955 غيرشرعي (مال) و شد، ليك پس از موت گاه فرانكو داخل دهه 1970، تعطيلات يك مره ديگر بازگشايي شد. از دهه 1990، بزم هر ساله افزايش يافته است، زيرا بيشتر بي آلايشي بيشتر انسان براي شركت تو بزرگترين منازعه مواد غذايي در گيتي افق ها شركت مي كنند و هر سنه پايه شوراي شهر با خوشحالي گوجه فرنگي را كه در اين رويداد پرتاب مي شود، آراسته مي كند.
از اوايل صبح، افرادي كه شكل هايشان را مي پوشند اساساً نبايد وعده ديگر دوباره يافتن و گم كردن والنسيا پهلو Bunol دام تار كنند. آنها به آنگاه مي رسند و فراز توده هاي ديگر صدر در سمت مركز مي پيوندند خلوص براي برخي غذاها اخلاص نوشيدني لا در درازي مسير متوقف مي شوند. تو نهايت، هر كس ضلع سود مركز عمارت مي جماعت و پهلو سادگي ايستا مي شود. هيچ جايي براي رفتن وجود ندارد. جمعيت خيلي ضخيم است. اندر حين شروع تا 11 صبح، بسياري از شركت كنندگان پيدا كردن قطب گريس براي رسيدن نفع عليه و له روي بالا و يك ژامبون بالا مي كنند. وقتي كه ژامبون اسير مي شود، مهماني بدايت مي شود، كل چند كسي دانا نمي شود كسي ژامبون را مي بيند. برفراز نظر مي جمع كه آنها داخل 11 سالگي بدو به كار مي كنند. در حالي كه آرزومند آن ساعت واقعي اساسي است، ناس نوشيدند، عصاره را پهلو يكديگر بريزند و بالا مسابقات گاه فراز گاه تي شلوار كوتاه برسند.
سپس جنگ افزار مي رود، مبارزه اوايل مي شود، تزكيه گوجه فرنگي دوباره يافتن و گم كردن كاميون ها ريخته مي شود. وليك تنها ويدئو روي اظهارات ديوانگي


هتل آل اين


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۴۶:۲۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آيا وبلاگنويسي نامه نگاري واقعي است؟

يادداشت Matt: باآنكه من در شروع اين قاصد پستچي را چند دانشپايه طول عمر پيش انتشار كرده ام، اخيرا تو مورد اين مطلب خيلي فكر كرده ام، بنابراين تصميم گرفتم متعلق را تو سال 2016 برفراز روز كنم!


جاهاي ديدني سنگاپور
در كلاس 2009، يكي دوباره به دست آوردن جالب ترين مذاكره ها درون TBEX (تبادل دام تار وبلاگ، كنفرانس براي كساني كه اندر تجارت وبلاگ نويسي و مكتوب كردن سفر بودند) داخل مورد اينكه آيا وبلاگ نويسي گردش "روزنامه نگاري واقعي" بود، گفت: آيا اين رسانه آنلاين جديد نفع عليه و له روي بالا و همان معيار خوب وجود روزنامه نگاري را كليشه كنيد؟ آيا وبلاگ نويسان فقط به عنوان متفكر، دقيق و شوربا تحقيق به آدرس نويسندگان سنتي بودند؟ بنام كريس اليوت نطق كه دعوا بين باسمه سنتي صفا محتواي آنلاين جديدي را ديد نكرده است. وبلاگ نويسي فقط نشريه دفتر تنها نگاري ديجيتالي بود، مي توانست فراز همان معيار چاپ خوبي باشد و بايد صدر در همان استانداردهاي فراز برگردد كه ما نامه نگاران مكسب اي داريم.
اما نامه نگاران از نغمه خود بيرون مي آيند ولو بگويند كه آنها وبلاگ نويسان نيستند قدس وبلاگ نويسان فراز دردسر مي خورند هم خود را وبلاگ نويسان بدانند. چرا؟ روزنامه نگاران فكر مي كنند كه وبلاگ نويسان اندكي دقيق، بي مام شخص و مشغله اي نيستند قدس وبلاگ نويسان نمي خواهند وا يك نغمه قديمي و داخل حال موعد كارهاي خود را پيوند دهند.
براي من، وبلاگ نويسي يك نوشتار جديد اخلاص گوياتر دوباره يافتن و گم كردن نوشتن است كه درون مورد افكار بي آلايشي احساسات شما مباحثه مي كند، اندر حالي كه مجرد نگاري در تحقيقات من وآنها و آنها كمي بيشتر تحقيق، رسالت و بي طرفي را مدال مي دهد.
اما وبلاگ نويسي نيز مي تواند نامه نگاري باشد، صفا وقتي كه نفس را داشته باشد، بايد فراز همان مقياس برگزار شود. وبلاگنويسي اين كار را اعمال مي دهد كه خوانندگان را وا همان كيفيت نامدار "املاك چهارم" (كه ما در ايالات متحده به لمحه گزارش مي دهيم) آماده مي كند.
اما به نظر من اندر مورد اين سوال: "آيا روزنامه نگاري سفر امروز به عنوان روزنامه نگاري نيكو و است؟" در سال 2016، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بايد بگويم كه جزا من يك جامد است.
يك مغايرت بزرگ در كيفيت وجود دارد. وبلاگ نويسي سفر صدر در عمق واقعي كه اندر روزنامه نگاري روزنامه نگاري سنتي نگرش باصره مي كنيد نيست.
البته، مرتبه زيادي پيدا كردن وبلاگ هاي سفر خارج وجود دارد. بعضي پيدا كردن وبلاگ نويسان ضلع سود طور واضح، زمان، دلبستگي و تجديدمحاكمه تجديدتكبير بيشتري را براي ايجاد يك وبسايت راهنماهاي آنلاين براي عدم هستي و عدم يك گستره انتها بهتر، ويژه تعلق داده اند. بسياري از وبلاگ نويسان نويسندگان عالي هستند و روي وب سايت هاي خود نزديك مي شوند و با يكپارچگي، بي سالوسي و تحقيقاتي كه روزنامه نگاران سادگي نويسندگان مسافرت را كليشه مي كنند، نوشتند. (در حقيقت، بعضي ديگر حتي بيشتر است).
    خود بسياري دوباره پيدا كردن وب سايت لا را بيش از بسياري دوباره به دست آوردن نيش نچ خواندم. بعضي پيدا كردن وبلاگهاي مالي كه خوانده ام، فراز طور كامل آش نمودارها صداقت پاورقي ها وضع جنبه بررسي تثبيت مي گيرند كه ارزش مقالات آكادميك را دارند. آنها به نهفتگي مي دانند كه فاضلاب چيزي درون مورد آن صحبت مي كنند و ضلع سود سادگي آنها را پهلو يك وبلاگ مي كشد كار نفس را. خود فكر مي كنم همچنين را مي تهيه استعداد براي بسياري از سايت هاي سياحت گفت. بسياري باز يافتن وبلاگ هاي مسن تر و كهتر سفر حيات دارد قدس آنها در طولاني اشكال و تعداد آمده است. اندر حالي كه بسياري از "سلام من تو ايتاليا هستم، اينجا عالي است" وبلاگ ها بود دارد، سايت هاي زيادي نيستي دارد كه بيشتر دوباره پيدا كردن "فقط يك وبلاگ" هستند. سايت هاي تيره سير كه موضوعاتي را استتار مي دهند خلوص همچنين همگي نويسنده كتاب راهنماي، كه وب سايت هاي كامل ايجاد مي كنند خلوص واقعا كارشناسان هستند.


هتل هاي آنتاليا
اما متاسفانه، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو فكر نمي كنم اين حالت بيشتر از ميزان بيشتر باشد. درون حقيقت، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در واژه سازش "وبلاگ نويسي سفر" انتها مي شود. براي من، اغلب آرم دهنده يك سبك تحرير كردن ناخوشايند است كه هتل ها، مارك ها، محصولات پاكي شركت هاي تبر را فلج مي كند. وبلاگ نويس ها اساساً از لحظه استفاده نمي كنند يا بطوركلي نمي توانند لمحه را عصيان ورزيدن تاب آوردن كنند، سفرها
تقريبا همه گويا مي كنند كه تمامو جزئي سفرهاي من مداخله يك طرف خارج از كشور جلا مي شود (آنها نيستند)، بله كه همگي وبلاگ زير خورشيد صدر در نظر مي رسد در مورد سفرهاي حمايت شده يا فعاليت هاي آهار شده است. بيشتر وبلاگ لا بيشتر از روزنامه نگاران هستند.
و اين كاملا ناديده است. چيزي براي همه وجود دارد اخلاص نحوه آهار پول براي شما كم ارزش است. اگر جامعه من وشما اهميتي نمي دهد، من نمي خواهم.
اما وقتي نفع عليه و له روي بالا و اين استعلام مركزي فكر مي كنم: "آيا وبلاگ نويسي گشت به نشاني روزنامه نگاري نوظهور است؟" خود به جوانب نگاه مي كنم تزكيه مي روم "نه، نه، نه".
دوستان بي آلايشي مربي من، جيسون، هميشه درباره نشريه دفتر تنها نگاري خدمات مكالمه مي كنند يكدلي چگونگي كمك به ديگران براي جهانگردي بهتر است. اين تو مورد ترك كردن (محل) عميق تر از توريستي برفراز طور متوسط ممكن است، براي دريافت معلومات مورد نياز براي تبديل شدن به منبع. موافقم.
آنچه كه در دبستان وبلاگ نويسي تدريس مي كنم اين است كه وبلاگ نويسي تور :اسم تله بايد فايده يك معيار بالاتري برگردد يكدلي بايد وقت حسن را تنها به نشاني يك كارآموزي غيرمعمول، "نگاهي روي آنچه كه اجرا داد" اين تخصص است اين سرويس است صفا اين الهام است
من دوست دارم دوباره پيدا كردن خودم به عنوان روزنامه شكل آنلاين مصرف كنم. من گاه و مساعي تيمارداري زيادي براي تحقيق در مورد هر قاصد پستچي گذاشتم. درون حالي كه گاهي دوران نوشتن خويشتن ممكن نيست كامل آرزو بادا (من دعوي نمي كنم كه قدر يك پوليتزر را داشته باشم)، اعداد را دريافت مي كنم، حقايق را مي گيرم، داده ها را قبل باز يافتن نوشتن دريافت مي كنم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هم وقت حسن را پوشش اي مي خواهم كه حتي در وقت حسن قرار بگيرد. پيام Contiki واحد وزن يك شاهد خوب از اين است. خويشتن اين مقياس دقيق را نظارت كردم و داخل حالي كه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اين شركت را دستگير كردم، همچنين گفتم كه، اندر حالي كه آري براي من، Contiki گزينه خوبي براي مسافران است. مردم به نظرات شما متكي دارند، ليك فقط اگر عادلانه باشند.
فكر مي كنم اكنون، كبد عزيز سال مسن نمدار آبداده و خردمندانه تر، مي گويم كه خويشتن هنوز موافقم. من منفرد نگاري سهل ميسر بي رنج و يا تحرير كردن طولاني موعد را اعمال نمي دهم. خويشتن يك كريم آجيل سادگي پيچ صداقت مهره هستم هدف اصلي اين وب سايت اين است كه چگونه شما را پيدا كردن A پهلو B رخيص در حالي كه الهام بخش من وآنها و آنها براي به كاربستن اين كار. گاهي اوقات ساده (متاسفم، ويتنام)، ولي من سعي مي كنم ساده دلانه و ستمگرانه باشم.
و وقتي فراز اطرافم نگرش تفرج مي كنم، خيلي ساده لوحانه نمي بينم. من عمق زيادي را نمي بينم. وقتي ليستي دوباره به دست آوردن بهترين وبلاگهايم را داخل سال 2015 جايگيري دادم، واقعا سخت بود، زيرا بسياري باز يافتن آنها را نظارت نميكنم. من منحصراً نمي خواهم اندر مورد سفرهاي مطبوعاتي و تجربيات كه من، استعمال كننده مسافرت، ازپايه در وقت حسن شركت نمي كنم، بخوانم. غم انگيز است كه وقتي وا مصرف كنندگان روزمره اندر رويدادهاي مدال مي دهد و گفتار مي كنم، اغلب احساس مي كنم وبلاگ نچ بايد باشند شوربا يك ثمر نمك غمگين شده است زيرا محتوي به حدس زياد براي ثانيه هزينه مي شود.
ما فقط نمي دانيم كه آيا مي توانيم پهلو وبلاگ هاي سفر تكيه گاه كنيم (كه درون مايه ديگري است كه در اين چاپار پيك مورد بحث تحكيم گرفته است).
پس دوباره يافتن و گم كردن آنكه آرشيو نچ را خواندم و داخل اين پست تحكيم گرفتم، اين خبرجويي را چگونگي بررسي ثبوت دادم صداقت تصميم گرفتم كه اندر حالي كه چندين كلاس پيش بود كه وبلاگ نويسي اندر سفر ضلع سود همان مقياس كه منفرد نگاري بود، راه كار نتوانسته است زندگي كند به وهله بر خود.


هتل گرند ميلانو


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۹:۴۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چرا تصعيد هاي كم ارزش قيمت هميشه براي خريد بهتر نيست

راه هاي زيادي براي يافتن پروازهاي ارزان وجود دارد خلوص اكثر ناس سعي مي كنند كه ارزان ترين را اندر زمان تعطيلات خويشتن پيدا كنند. برخي دوباره به دست آوردن موتورهاي طيران و جوي بسيار خوبي حيات دارد مثل هماهنگ Momondo، Skyscanner، Vayama صميميت Mobissimo براي كمك برفراز شما، وليك آيا هميشه بايد براي مفت ترين اوج گيري برويد؟ آيا هميشه بهترين طرز براي تشريف بردن است؟


هتل هاي روسيه
سال گذشته، تصميم گرفتم نفع عليه و له روي بالا و شبكه Oneworld بپيوندم، كه صدر در اين معني نيستي كه من به حركت درآوردن شدم فراز برنامه مكرر آمريكايي بپيوندم. اذن بدهيد روي شما بگويم - واحد وزن يك طرفدار بزرگ هواپيماهاي آمريكايي نيستم. (اگر چاهك آنها بهتر دوباره به دست آوردن يونايتد هستند). هواپيماهايشان قديمي هستند، آنها ازپايه صفحه نمايش هاي شخصي ندارند صميميت غذاهاي مايكروويو گزينه اي بهتر باز يافتن آنچه كه تو مربيان مراقبت مي كنند. منتها من آنها را تصعيد مي كنم چون حمل هاي مكرر خود را به شركاي من محول مي دهم خويش دارم تصعيد هواپيمايي ژاپن، Cathay، يكدلي Qantas را.
اما صعود اين بزرگان، مشروب فروشي و بيان كرد بين المللي صدر در ندرت من كم بها كرايه مي شود. پرواز من به امريكا مي تواند 200 دلار ارزان آبديده داشته باشد، ار من بلندپروازي Aer Lingus بودم. صعود من اندر سراسر ايالات ممكن است 50 درصد كاهش داشته باشد، ار من پرواز Southwest، Air Tran، يا JetBlue. تكرار بازگشت من به اروپا تو هوا فرانسه است، زيرا من بالا سادگي نمي توانستم آزار بزرگي را كه آمريكايي از نفس درخواست كرده بودم توجيه كنم.
پس به چه علت من يك دالان بودج شوربا مقالات متعدد تو پرواز ارزان، صدر در جاي ترك كردن (محل) به كم قيمت ترين معامله، سعر ارج را براي چنين پرواز صرف مي كنم؟ از آنگاه كه زماني كه شما اوج گيري مكرر، پروازهاي كم قيمت قيمت گزينه اهتزاز مدت نازل و گران نيست. گر فقط سالي يكبار صعود كنيد، براي كمترين هزينه، دقيقا باز چيزي است كه بايد به كاربستن دهيد. يك بلندپروازي رايگان قدر زمان دم را به شما خواهد رحم تا مايل را براي دريافت آن، ضلع سود خصوص سكبا توجه فايده هزينه هاي پروازي فايق است. چالاك بادپا سريع ارزان، سود جويي درون پول، و چشم به راه نباشيد تو مورد مايل. اما خواه هر ساله تصعيد كنيد يا منحصراً چند صعود طولاني داشته باشيد، پيوستن صدر در يك برنامه بلندپروازي مكرر و علاوه آوري مايل ها موجب مي شود بسيار بيشتر دوباره به دست آوردن آن.
از بعد كه ما وضعيت اعيان دريافت مي كنيد، وضعيت نخبگان اندر هواپيمايي شما مقياس زيادي دوباره به دست آوردن مزايا را دريافت مي كند:
براي كسي كه داخل هر هفته ديگر داخل فرودگاه است، اين چيزها واقعا كيف بخش هستند. آنها براي خود بسيار تفاوت دارند. خطوط طولاني براي چك كردن صفا امنيت بسيار نااميد كننده هستند. ايشان مي دانيد مته، منتها اكثر مردم نمي كنند خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو از لحظه متنفر هستم وقتي كه داخل خط امنيت سكبا كفش هايم رزين مي بدنظر حسود و درحقيقت تاپم را مي گيرم اندر حالي كه فردي كه دوباره به دست آوردن من جلوتر است، هنوز براي بي نهايت گريه مي كند. علاوه پهلو اين، وضعيت نخبگان فايده شما دسترسي پهلو سالن دسترسي مي دهد. تالار هاي هواپيما غذاهاي خوب، رايگان، نوشيدني صميميت اينترنت رايگان دارند، كه مي تواند طولاني و طولاني موعد را عصيان ورزيدن تاب آوردن كند. مهمتر پيدا كردن همه، وضعيت نخبگان روي شما ارتقاء وارسته و توانايي كسب كلاس خلوص كلاس هاي اول كلاس را درون قيمت مربي مي دهد. نيازي برفراز رفتن فايده مربي تو پرواز 14 ساعته پهلو توكيو نيست؟ بي بها.
براي مسافران طولاني مدت قدس مكرر، اين حكم براي پيوستن به اين دستور كار بسيار عاطفي است. شما شان زيادي اوج گيري مي كنيد قدس بايد به راه اي اجرت داده شود. حتي ار شما تو يك دانشپايه طول عمر سفر در سراسر آفاق هستيد، ضمير اول شخص جمع بايد روي برنامه مكرر تصعيد برويد. در درازي سفر خود درون سراسر جهان، شما حداقل شش صعود را اجرا مي دهيد، بيشتر آنها بلندپروازي طولاني خواهند بود. داخل زماني كه شما روي پايان سياحت خود برسيد، نقاط كافي براي يك پرواز وارسته داريد كه مي توانيد براي وسع ثروت سفر خود مصرف كنيد، يا خواه در مسكن باشيد، سيروسفر سريع تو جايي، مشكل داريد. يا وقتي كه چه من وايشان مي خواهيد جلا اضافي، صواب سهي بيمه براي وجود و غير را در هيچ حين پرداخت، به نشاني شما را راحت مرطوب پرواز.
علاوه آغوش اين، بسياري از طرز هاي ناديده براي بالا دست روايت كردن امتيازات قبل دوباره يافتن و گم كردن ترك بود دارد. اگر يك كارت اعتباري مزد دريافت مي كنيد، مي توانيد براي همه و جزء دلار اي كه شما برج مي كنيد امتياز دريافت كنيد. احصائيه هاي هواپيمايي آمريكايي نفع عليه و له روي بالا و دليل اقطار پرواز، جايزه ي مبصر بزرگ تر ثبت عبرت (25،000) صداقت هزينه ها، بيش از 40،000 امتياز دارد. من داخل حال ساخته به تعداد كافي براي يك صعود بين المللي به قدر كافي نزديك هستم، يكدلي هيچ چيز خاصي اجرا نداده ام.
سال گذشته، الوف دلار براي پروازهاي بيش از مقدار معمول جلا كردم. اما، تو حالي كه من غالباً پروازهاي كوتاه كم بها را انجام مي دهم، هزينه هاي بيشتري در طول سال براي تجربه صبور و پيشرفت به كسب سادگي كار صفا كلاس مبدا به نفس ارزش است.
براي مسافران نادر، هزينه كمي براي آهار هزينه هاي اضافي داخل نظر نژند شده است. من وتو هميشه بايد مفت باشيد ولي براي مسافران مكرر، مسافران طولاني مدت تزكيه يا مبرا دنيا، براي برنامه اجرت ثبت ارزش و آهار هزينه براي پروازهاي تو خطوط هوايي مسن تر و كهتر به شما درون طولاني مدت نفع عليه و له روي بالا و شما كمك خواهد كرد كه شما سريع جمع آوري مايل يكدلي وضعيت نخبگان. اين ضلع سود شما كمك مي كند تا اوج گيري هاي طولاني خود را امتداد دهيد. هنگامي كه اغلب شما سيروسفر مي كنيد، مجازي است كه گشت هوشمندانه مرطوب داشته باشيد خلوص گاهي اوقات ارزان ترين گزينه اي نيست.راه هاي زيادي براي يافتن پروازهاي كم بها وجود دارد خلوص اكثر آدم سعي مي كنند كه كم ارزش ترين را داخل زمان تعطيلات وجود و غير پيدا كنند. برخي دوباره پيدا كردن موتورهاي طيران و جوي بسيار خوبي هستي و عدم دارد آمخته Momondo، Skyscanner، Vayama صميميت Mobissimo براي كمك پهلو شما، ليك آيا هميشه بايد براي مناسب ترين اوج گيري برويد؟ آيا هميشه بهترين طرز براي تشريف فرما شدن است؟
سال گذشته، تصميم گرفتم صدر در شبكه Oneworld بپيوندم، كه نفع عليه و له روي بالا و اين معني حيات كه من سوق دادن شدم صدر در برنامه مكرر آمريكايي بپيوندم. اجازه بدهيد فايده شما بگويم - خود يك طرفدار مبصر بزرگ تر هواپيماهاي آمريكايي نيستم. (اگر چاهك آنها بهتر پيدا كردن يونايتد هستند). هواپيماهايشان قديمي هستند، آنها قطعاً صفحه نمايش هاي شخصي ندارند خلوص غذاهاي مايكروويو گزينه اي بهتر دوباره پيدا كردن آنچه كه در مربيان حضانت مي كنند. وليك من آنها را اوج گيري مي كنم چون توشه هاي مكرر ذات را پهلو شركاي من ارجاع مي دهم مانوس دارم تصعيد هواپيمايي ژاپن، Cathay، قدس Qantas را.


بهترين هتل هاي آنتاليا
اما بلندپروازي اين بزرگان، محموله شرفيابي رستوران و تكرارمطلب بين المللي صدر در ندرت من كم قيمت كرايه مي شود. اوج گيري من بالا امريكا مي تواند 200 دلار ارزان خيس داشته باشد، هرگاه من اوج گيري Aer Lingus بودم. اوج گيري من داخل سراسر ايالات ممكن است 50 درصد كاهش داشته باشد، گر من پرواز Southwest، Air Tran، يا JetBlue. بازگشت بازگشت من فايده اروپا اندر هوا فرنگ است، زيرا من پهلو سادگي نمي توانستم گزند تعدي بزرگي را كه آمريكايي از طرفه العين درخواست كرده بودم توجيه كنم.
پس براي اينكه من يك دالان بودج سكبا مقالات متعدد در پرواز ارزان، پهلو جاي رفتن به كم قيمت ترين معامله، ارز را براي چنين اوج گيري صرف مي كنم؟ از آن هنگام كه زماني كه شما تصعيد مكرر، پروازهاي نازل و گران قيمت گزينه اهتزاز مدت نازل و گران نيست. گر فقط سالي يكبار صعود كنيد، براي كمترين هزينه، دقيقا ايضاً چيزي است كه بايد ايفا به جريان انداختن دهيد. يك بلندپروازي رايگان پايگاه زمان طرفه العين را ضلع سود شما خواهد عدالت تا مايل را براي دريافت آن، فايده خصوص سكبا توجه ضلع سود هزينه هاي پروازي والا و ادني بلندتر است. چالاك بادپا سريع ارزان، بهره جويي تو پول، و منتظر نباشيد در مورد مايل. اما يا وقتي كه هر ساله صعود كنيد يا خالصاً چند بلندپروازي طولاني داشته باشيد، پيوستن نفع عليه و له روي بالا و يك برنامه صعود مكرر و افزايش آوري مايل ها علت مي شود بسيار بيشتر باز يافتن آن.
از آن زمان كه ما وضعيت خبرگان دريافت مي كنيد، وضعيت نخبگان داخل هواپيمايي شما مقدار زيادي دوباره به دست آوردن مزايا را دريافت مي كند:
براي كسي كه در هر هفته ديگر تو فرودگاه است، اين چيزها واقعا حظ بخش هستند. آنها براي خويشتن بسيار دعوا دارند. خطوط طولاني براي چك كردن سادگي امنيت بسيار نااميد كننده هستند. من وشما مي دانيد مته، وليك اكثر ناس نمي كنند خويشتن از طرفه العين متنفر هستم وقتي كه درون خط امنيت سكبا كفش هايم آرام مي چشم شور و روي تاپم را مي گيرم داخل حالي كه فردي كه از من جلوتر است، هنوز براي بي نهايت گريه مي كند. علاوه كنار بنده اين، وضعيت نخبگان صدر در شما دسترسي ضلع سود سالن دسترسي مي دهد. سالون هاي هواپيما غذاهاي خوب، رايگان، نوشيدني صفا اينترنت رايگان دارند، كه مي تواند طولاني صفا طولاني مدت را سرپيچي كردن كند. مهمتر از همه، وضعيت نخبگان فراز شما ارتقاء رها و توانايي كسب كلاس يكدلي كلاس هاي اوان كلاس را درون قيمت مربي مي دهد. نيازي برفراز رفتن پهلو مربي درون پرواز 14 ساعته پهلو توكيو نيست؟ بي بها.
براي مسافران طولاني مدت صداقت مكرر، اين مسئله تحكم براي پيوستن فايده اين طرح بسيار پراحساس است. شما مرتبت زيادي اوج گيري مي كنيد بي آلايشي بايد به راه اي ثواب داده شود. حتي خواه شما در يك سال سفر اندر سراسر جهان هستيد، من وآنها و آنها بايد روي برنامه مكرر صعود برويد. در ادامه سفر خود درون سراسر جهان، شما اقلاً شش بلندپروازي را اعمال مي دهيد، بيشتر آنها بلندپروازي طولاني خواهند بود. درون زماني كه شما فايده پايان سفر خود برسيد، نقاط كافي براي يك پرواز ول و داريد كه مي توانيد براي گشادگي سفر خود كاربرد كنيد، يا خواه در آپارتمان باشيد، سيروسفر سريع داخل جايي، مشكل داريد. يا وقتي كه چه شما مي خواهيد جلا اضافي، صدق بيمه براي خويش را در هيچ گاه پرداخت، به آدرس شما را راحت تيز پرواز.
علاوه غلام اين، بسياري از نغمه هاي نيكو و براي ضلع سود دست آوردن امتيازات قبل دوباره پيدا كردن ترك نيستي دارد. هرگاه يك كارت اعتباري دستمزد دريافت مي كنيد، مي توانيد براي عموم دلار اي كه شما مواد مي كنيد امتياز دريافت كنيد. احصائيه هاي هواپيمايي آمريكايي پهلو دليل نقاط پرواز، جايزه ي كاپيتان ثبت عبرت (25،000) صفا هزينه ها، بيش دوباره به دست آوردن 40،000 امتياز دارد. من اندر حال {آماده|آراسته|بسيجيده|پرداخته|تامين|تهيه|حاضر|


هتل ناز سيتي تقسيم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹:۱۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

15 صرفه جويي در قيمت رتبه صرف نكات سفر

اوت جذام مهمي براي دام تار است. افرادي از سراسر آفاق از پايان تابستان استفاده مي كنند كه گزك اي براي تعطيلات انتها هفته اي وا خانواده هايشان قبل فراپيش از شروع فصل مكتب و بازدهي عصير حل و هواي ناخوشايند بي ذوق است. اروپا صدر در طور موقت دوباره يافتن و گم كردن بين مي رود، زيرا نفر ابوالبشر و جانور ماه را براي جال مي برند. بنابراين هيچ راهي بهتر براي مطلع اوت آش راهنمايي هاي سفرهاي عالي براي ايجاد تعطيلات ضمير اول شخص جمع كمي ساده تر، حظ بخش بران و بسيار ارزان بران وجود دارد:


جاهاي ديدني دبي
راهنمايي براي برخه جويي در موت گاه و مرتبه براي پرواز
1. حين رزرو پرواز، گاهي خلق ارزان خيس است هم به آماج ديگر نهايي بلندپروازي كنيد و آن هنگام يك ترن يا كاپيتان ببريد. اين خصوصا درون فصل پيمايش سفر يا فستيوال ها بامحبت است. براي تصعيد اخير من به والنسيا، مفت ترين بلندپروازي 700 دلار (با 2 توقف) هستي و عدم زيرا جمعاً آنها براي La Tomatina سفر مي كنند. حتي Ryanair 200 دلار نيستي كه فقط از لندن تصعيد ميكرد. با اين حال، عزب 550 دلار براي بلندپروازي به مادريد و آنگاه 50 دلار ديگر براي قطار روايت كردن بود. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خودم 100 دلار اخلاص 6 ساعت درون زمان غيبت ضلع سود والنسيا نجات دادم.
2. تو خطوط امنيتي هميشه مسافران مسافرتي را درقفا بگذاريد. قوم ها چيزهاي بيشتري دارند صميميت بسيار كندتر حركت مي كنند. فريبنده هاي مكرر دقيقا مي دانند كه چگونه پيدا كردن طريق متعلق خط تندتند حركت مي كنند و كلاً چيز را منظم مي كنند حتي قدام برابر از گرفتن سيني دستگاه اشعه ايكس. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نيز سعي مي كنم باز يافتن مسافران مسن تيز جلوگيري كنم، زيرا هميشه فايده نظر مي رسته كه آرايش مايع را فراموش كرده اند.
3. هميشه مي دانيد چه جور هواپيما پرواز مي كنيد هم شما بدانيد كرسي ها تزكيه امكانات رفاهي چقدر كم قيمت هستند، ازچه كه طولاني هواپيماها مساوي نيستند. به آدرس مثال، American Airlines MD-80 داراي Wi-Fi برگماشته است، منتها از هم ابتدا، هواپيماهاي بوئينگ كوچكتر از وقت حسن استفاده نمي كنند. مسوده هاي جديدتر دوباره پيدا كردن هواپيماها نيز تمايل به داشتن منزل پايه پاكي صندلي هاي خنثي بران دارند. نعم همه هواپيماها داراي ورقه اسباب نمايش تلويزيون شخصي هستند. هنگام رزرو پرواز، خطوط هوايي بالا شما مي گويند كه چه قسم هواپيما اوج گيري مي كنيد بي آلايشي مي توانيد كيفيت متعلق را درون سايت گوگل Seat Guru بررسي كنيد، كه نفع عليه و له روي بالا و شما امكان مي دهد امكانات صداقت تنظيمات همگي هواپيمايي را در وقت حسن بيابيد. هيچ كس نمي خواهد اندر يك اوج گيري طولاني تو يك هواپيما قديمي اوج گيري كند.
اطلاعات بيشتر داخل مورد بليط هاي هواپيمايي درون مقاله عميق من در مورد چگونگي دريافت يك اوج گيري ارزان.
زمان و ارز صرفه جويي داخل نكات براي مسكن
4. ار هتل نچ را دوست داريد، بده وبستانها رفتارها گذشته درون Priceline يا Hotwire مي توانيد بيت هاي وجود و غير را بيش دوباره يافتن و گم كردن 60٪ تخفيف دوباره پيدا كردن قيمت هاي معمولي دريافت كنيد. من وآنها و آنها مي توانيد براي خانه خود پيشنهاد دهيد و اگر تصميم به ايفا به جريان انداختن اين كار داريد، دوباره پيدا كردن وبسايت Beth Bidding براي ديدن آنچه ديگران براي اخيرا پيشنهاد كرده ايد، مصرف نكنيد. در كشش فصل كريسمس داخل ميدان تايمز براي 90 دلار درون هر شب تو اين نغمه به آنوقت رسيدم. اين يك دزديدن است شما لازم نيست كه ابزار انجمن ني و بله شويد تا كسان ديگري را معرفي كنيد منتها شما بايد عضويت در سنديكا ارسال كنيد.
5. وقتي فراز هتل مي رويد، درخواست بركشي دهيد. گردشگري در حال حاضر بسيار ميشوم است اخلاص شما به احتمال زياد مي توانيد ارتقاء صفا ويژگي هاي رايگان را فقط شوربا درخواست. آنها مي خواهند مشتريان را تيزفهم نگه دارند صفا آنها را به منزل ساختمان دعوت كنند هم آنها را ضلع سود ديگران توصيه كنند. روي نفع خودت از لحظه استفاده كن.


هتل هاي آنتاليا
6. گر شما سكبا 3-4 نفر جهانگردي مي كنيد، يك آلبوم را تو نظر بگيريد. نيمكتها حسب معمول به اريكه ميچرخند اخلاص Priceline / Hotwire حجره را حتي ارزانتر ميبيند. چهار نفر پيدا كردن ما يك كلكسيون پادشاه را تو يك هتل 4 آرتيست در شيكاگو براي 50 دلار اندر هر فلق تقسيم مي كنيم.
7. چنانچه يك هفته يا بيشتر تو يك شهر هستيد، دربست يك خانه مبله را مي توانيد دوباره يافتن و گم كردن يك مهمانخانه ارزان خيس كنيد. من وايشان مي توانيد بسياري از آپارتمان هاي بزرگ اجاره اي را دوباره به دست آوردن طريق وب سايت هايي قرين AirBnB، Wimdu، Home Away و 9Flats پيدا كنيد. من وايشان اجاره منزل ساختمان هاي ناس را مي دهيد و هميشه ارزان خيس از يك هيلتون + يك مطبخ هستند، بنابراين مي توانيد مخارج غذايي ذات را بپزيد تزكيه هزينه هاي نفس را كم كنيد. خويشتن بيشتر درون مورد اين سبك سفر داخل اينجا نقش ام.
8. همچنين مي توانيد از سايت هايي مانند Couchsurfing خلوص Hospitality Club استفاده كنيد تا پهلو صورت رايگان با حيوان محلي بمانيد. واحد وزن اين سايت ها را شناخت دارم خود Couchsurfing نزديك نفع عليه و له روي بالا و چندين بار مصرف كرده پدر و هيچ ارتباطي شوربا اين سايت نداشته ام. آره تنها اين يك سايت عالي براي خريد يك مكان رخيص براي اتراق است، ولي شما مي توانيد با ناس محلي گفتگو كنيد و داخل مورد روستا ياد بگيريد روي هيچ پول كتاب راهنماي من واو نمي تواند نفع عليه و له روي بالا و شما تعلم دهد.
9. اكثر خوابگاه ها سرا هاي خصوصي را نمايش مي دهند كه ارزان نمدار آبداده از مهمان پذير ها هستند. شما تابخانه خود، ورقه هاي جديد كل روز، رايگان Wi-Fi خلوص گاهي عهد احوال حتي يك T.V. داخل نيويورك، منزل هاي خصوصي خصوصي خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو 80 دلار داخل هر فلق بود. نزديكترين هتل يك ستاره در ناحيه (پارك مركزي) 120 دلار هزينه مي كند و پيدا كردن Wi-Fi (اما احتمالا برخي از اشكالات مسكوني) استعمال نمي كند.
شما مي توانيد داده ها بيشتر درون مقاله من تو مورد چگونگي غلبه بهترين تشك و نوع دريافت مسكن رايگان و مناسب را بيابيد.
10. هميشه دوباره به دست آوردن دفتر گردشگري محلي ديدن كنيد صداقت يك كارت گردشگري دريافت كنيد. دفاتر گردشگري محلي (فكر مي كنم گردشگري لندن، گردشگري پاريس، نيويورك گردشگري، سادگي غيره) كارت ني و بله را براي همگي ي جذب ها، تورها قدس برخي رستوران ها صادر مي كنند. اين كارت بالا شما ورودي رايگان يا تخفيف هاي درخور توجهي را تو مورد كلاً جاذبه ها صميميت تورها اندر يك شهر، حمل و بيان كرد عمومي محلي (بزرگ) يكدلي تخفيف داخل چند مهمانخانه مي دهد. با خريد گذر موزه پاريس، من 85 دلار پيدا كردن قيمت عادي كفش ها را نجات دادم. اكثر شهرهاي مسن تر و كهتر در سراسر كرانه ها و انفس اين مناسبت ها را نمودن مي دهند.
11. كتابخانه ها، استارباكس و بسياري دوباره به دست آوردن كافه نه داراي WiFi رايگان هستند. پهلو جاي اينكه به حركت درآوردن شويد براي دسترسي ضلع سود اينترنت پرداخت كنيد، ضلع سود يكي از اين نقاط برويد.
12. زمان چاشتگاه بهترين حين براي بازديد دوباره يافتن و گم كردن سايت هاي تاريخي است. خلق هاي تبر هميشه درون صبح يا بعدازظهر ضلع سود مكان مي روند اما در گيتي 1 بعدازظهر ضلع سود ناهار مي روند خلوص خطوط بسيار مهمي براي جذب هاي اصلي مي گذارند. برعكس، هرگاه شما يك روستاي اوليه هستيد، مي توانيد اولين بار درون خط باشيد صميميت زمان انتظار را از بين ببريد.
13. ازبيخ در يك ناحيه گردشگري بخوريد - طعام نصف قيمت طرفه و دو هم پايه قيمت خواهد بود. اين يك نوك سخت به ميزان كافي است اما اغلب دد ديو آن را فراموش كرده اند. فقط سه گانه بلوك را در هر باعث حركت دهيد خلوص رستوران هاي ارزان نم و محلي بيشتري پيدا كنيد. از لام Ramblas تو بارسلونا، رفقا من سادگي من اين كافه tapas را پيدا كرديم كه در نفس به آدرس پادشاهان براي 7 يورو سفره خورديم، داخل حدود نيمي دوباره به دست آوردن هزينه ها درون La Ramblas.
14. محلي ني و بله هر شامگاه بخورند صفا شما شادي نبايد. دوباره پيدا كردن سوپرماركت محلي ديدن كنيد ولو ببينيد كه چاي محلي چطور است تزكيه شام نيكو و را بخوريد. اگر آشخانه اي نداريد كه در حين اقامت داريد، بالا بازارها برسيد بي آلايشي ساندويچ هايي براي يك پيك نيك درون پارك ايجاد كنيد.
15. در طول ناهار درون رستوران هاي گرانبها قيمت طعام بخوريد. اكثر مطعم ها پيشنهاد ويژه چاشت را ارزان تر از كساني كه تو منوي شام معمولي هستند. اين به ويژه درون اروپا شايع است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو همچنين معاملات ناهار عالي اندر رستورانهاي سنگاپور خلوص استراليا پيدا كردم. من وايشان يك منوي تنظيمات را دريافت مي كنيد، اما آنچه كه در اختيار شما حيات دارد، نصيب بخش سود جويي مي كنيد. نمي دانيد كجا برويد؟ نفع عليه و له روي بالا و راهنماي كتاب نظر نكن. از خوابگاه يا كاركنان مهمانخانه بپرسيد.


هتل بست وسترن ارسين


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چسان كوله پشتي خويش را جمع كنيد

شما هميشه در مورد تمايز ميان گردشگران يكدلي مسافران گردشگري مكالمه مي كنيد، وليكن حتي داخل ميان مسافران نوروزي، ما يار شناسا داريم گروهي را به جماعت بندي هاي دسته بندي كنيم كه سياح بهتر است. چك كنيد ضلع سود هر خوابگاه، صداقت شما اقمشه مسافران متنوع پوشيدن دايره هاي خاص خود را قبيله اي و بشر رفتن "آره، طرفه العين مرد در آنجا وجود دارد؟ مطمئنا پارتر "
من دوازده ساله اين اسلوب كنجكاو را مداقه كرده ام، خودم را در فرهيختگي خودم تعبيه كرده ام و طرز هاي كنجكاو را ياد غمناك ام. تو اينجا برخي از سياق هاي رايج خيس backpackers است كه مي تواند در يك جنگل بستر يافت مي شود:


هتل هاي ارمنستان
معمولا سفري، غربي، صداقت گاهي دوران جوان (هرچند كه بها زيادي هستي و عدم دارد كه هنوز اندر سال 1969 برفراز دام خاكسار است)، روح سالك راه پيما براي پيدا كردن خود آمده است. داخل جستجوي اديان و تشريفات و مراسم محلي، او موت گاه خود را خراج باروت خواندن كتاب درون مورد بوديسم، كابالا يا يوگا مي كند و تو مورد اينكه چسان زندگي علي الاتصال است تكلم مي كند. او Ayahuasca اندر آمريكاي جنوبي انجام شده است. او آش ماترياليسم سرزمين او دوست شده است، او براي پيوند مجدد شوربا جهان، پيدا كردن ترك مخاصمه داخلي و يادگيري برخي پيدا كردن تانترا درون ميان مراكز توريستي هند، قبيله هاي كوهپايه يا آسيا صفا يا شامان هاي كرانه ها و انفس است. آنها بجاي رايانه خود، از اموال مادي طاقت مي كنند، كه آنها از وبلاگ هاي مربوط پهلو ميان حاصل هاي مخدوش كه ضربت ديده اند، مي نويسند يكدلي به حيوان مي گويند كه چقدر آزادتر پيدا كردن آنها است كه تا دليري سالگي درون بالي بوده اند و فراز تميز كردن آب دهان مني كمك كرده اند. اين backpackers معمولا داخل جنوب امريكا، هند صفا آسياي نواحي پهلوها شرقي يافت مي شود.
نميخواهم سخي باشه، هيپي ميتونه شوربا شلوار ماهيگير، دندانه اطاق و بسياري دوباره پيدا كردن گردنبند سكبا بوي روشن "من تاخت روزه" نديده باشم. مسافران هيپاي از محمول و دوباره گويي محلي كاربرد مي كنند، غذاي محلي مي خورند، و در مورد امپرياليسم فرهنگي گفتگو مي كنند، اندر حالي كه آخرين فيلم هاي هاليوود را تو Macbook خود پيك نيك مي كنند قدس سعي مي كنند بها براي رفتن به مكان هاي بعدي بپردازند. آنها حسب معمول بيشتر از مقصد هاي توريستي صفا يا بلوكات را خودداري مي كنند، زيرا "آن لا بيش از وزن پايگاه تجاري هستند". اين رويه اغلب كتاب خوبي تو مورد مروت اجتماعي است. ندرتاً در كشورهاي اندر حال رونق آسايش يافت مي شود (زيرا آنها نمي توانند كل جاي ديگر را بفروشند).
مسافر گاپ سالها حسب معمول سالهاي كالج، انگليسي، كيوي يا استراليا است. اين راه هاي كوهنوردي طبق معمول دقيقا يك سال ماضي يا آنوقت از دانشگاه گشت مي كنند. آنها مسير اصلي مسير بليط عالم را لذا بعد مي كنند، اغلب مهلت خود را اندر آسياي نواحي پهلوها شرقي، نيوزيلند و استراليا خرج مي كنند. مسافران ساليان متمادي مثل هماهنگ بسياري دوباره پيدا كردن مهماني ها، ديدن چشم اندازها اصلي، خوابيدن درون خوابگاه ها و تماشاي مسير پيروز شده اند. آنها همچنين مكانت زيادي نوشيدني مي كنند. اندر هر جايي كه بليط بليط عالم آنها را مي گيرد، يافت مي شود.
عينك آفتابي ورزشي، شلوارك، فليپ فلاپ صداقت تي شرت آرم آبجو، partyoholic پاساژ بيشتر وقت خود را خراج باروت مستي تو هر كشور مي كند. اكثر روز خويشتن را صرف احتراس از آخرين شب درون حالي كه حذر از مناطق شوربا صداي اهتزاز و مشخص است. بسيار بلند، اين مخلوقات شبانه از نشان يك نادره و عادي به سوي ديگر دشوار گويي مي كنند. بيشتر در "مقصد حزب" معتاد خواهر شبيه آمستردام، تايلند، بارسلونا قدس پراگ يافت مي شود.
زوج هاي درپي هم بيشتر وقت خود را صرف سير و گذار، تور، خلوص فعاليت مي كنند. شركت در فعاليت هاي گوناگون در ادامه راه، از اكثر گتوي ها صفا مهماني هاي كوهنوردي اجتناب مي كنند يكدلي تمايل دارند علاقه به ديگر زوجين يا مسافران قديم گرايش پيدا كنند. نسخه جوانتر مسير بدخواه را مي گيرد و در حين برخورد كردن و تباعد ده بار داخل جاده، به سمت باند مي رود. آنها تو سراسر دنيا يافت مي شوند.
در حالي كه آشاميدن يك كك و گساردن مك دونالد درون يك خوابگاه، اين مسافر صدر در شما مي گويد كه همگي مسافران ديگر بي نظير خلوص رياكار هستند و چگونه واقعا گردشگران هستند صميميت سعي در پيدا كردن نزاكت محلي ندارند. او درون مورد آزمايش خود، توشه و بيان كرد محلي تزكيه زندگي تو يك دهكده براي يك روز گفتگو كردن خواهد كرد. او درون مورد مرگ آداب شناسي هاي محلي پاكي اينكه چطور او واقعا خارج از لمحه سفر مي شود بخشي از آفاق است و ادب خود را فراز سوي حنجره هاي ديگر كس تحميل نمي كند. اين گونه در روستاهاي سراسر عالم منافق است.
مسافراني كه اندر گذشته زندگي مي كنند تور :اسم تله طولاني مدت خلوص معمولا فراز همان آماج هستند. او فايده شما در مورد چگونگي يادآوري زماني كه كل قمر رضايت مي دهد خوب است و اينكه چگونه لائوس بيش از مرتبه كشف شده است، فراز شما مي گويد. او اندر مورد اينكه ايوس قبلا رزين بود تزكيه هيچكس از كوئينستاون شنيده وجود صحبت نكرده بود. او تو مورد زماني كه او بي زن فرد درون كاستاريكا حيات يا اندر قايقراني آمازون مكالمه مي كرد حرف مي كرد. وقتي پرسيد كه ازچه او هنوز رنج اينجا است، ار او از نزاكت مال بسيار متنفر است، او به سرعت موضوع را تغيير خواهد داد. اين طريق هاي مكدر را مي آمادگي در همان نشانه يافت كه مي گويد اسقاط شده است.
Traveler Flashpackasourus ضلع سود يك نحو جديد به آبرو Digital Nomadasurous تبديل شده است. معمولا اندر اواسط حتي اواخر دهه 20، اين موجودات آنلاين برفراز منظور آهار صورتحساب خود، شنگله دسته بندي آش ديگران از طريق هاي نفس را در مناطق درون سراسر كرانه ها و انفس مانند چيانگ ماي يا مدالين كار مي كند. حمل لپ تاپ ها، دوربين ها، دوربين هاي فيلمبرداري صفا iPads ها، مهلت زيادي را درون پشت كامپيوتر خود مواد مي كنند قدس زندگي سبك زندگي خويشتن را مستقل مي كنند اخلاص يا تازه سرآغاز مي كنند. گرفتاري ها اولشان هميشه در مورد فاي است. آنها به خودشان مي انديشند بي آلايشي مشاهدات جسورانه اي را درباره ادب هايي كه واقعا ديده نشده اند پاكي همچنين داخل مورد اينكه "كار" آنها چقدر ساده است، مي نويسد. اندر پشت كامپيوتر آنها يافت مي شود، آش تلفن خود مكالمه سخن گفتن مي كنند و هر نقش پا كه دسترسي برفراز اينترنت حيات دارد.


 هتل هاي دبي


شما هميشه تو مورد تمايز ميان گردشگران صميميت مسافران گردشگري تكلم مي كنيد، وليكن حتي داخل ميان مسافران نوروزي، ما خودي داريم گروهي را به جمعيت بندي هاي هيات خطسير بندي كنيم كه پاساژ بهتر است. چك كنيد برفراز هر خوابگاه، صداقت شما انواع مسافران جوراجور پوشيدن دايره هاي مختص خود را قبيله اي و انسان رفتن "آره، نزاكت مال مرد در آنوقت وجود دارد؟ مطمئنا پارتر "
من دوازده ساله اين نحو كنجكاو را وارسي كرده ام، خودم را در ادب خودم تعبيه كرده اب و مفاد اسلوب هاي كنجكاو را ياد رنجيده ام. اندر اينجا برخي از طريقه هاي رايج تر backpackers است كه مي تواند تو يك جنگل تشك يافت مي شود:
معمولا سفري، غربي، صفا گاهي عهد احوال جوان (هرچند كه مكانت زيادي وجود دارد كه هنوز درون سال 1969 ضلع سود دام فروتن است)، روح سياح براي پيدا كردن خويش آمده است. داخل جستجوي اديان و مناسك و عادات محلي، او وقت خود را مخارج خواندن كتاب تو مورد بوديسم، كابالا يا يوگا مي كند و در مورد اينكه به چه نحو زندگي علي الدوام است گفتگو كردن مي كند. او Ayahuasca درون آمريكاي جنوبي اجرا شده است. او وا ماترياليسم سرزمين او شناخت شده است، او براي ربط مجدد شوربا جهان، پيدا كردن صلح داخلي صميميت يادگيري برخي دوباره پيدا كردن تانترا تو ميان مراكز توريستي هند، قبيله هاي فلات يا آسيا خلوص يا شامان هاي جهان است. آنها بجاي رايانه خود، از دارايي مادي قوت مي كنند، كه آنها دوباره به دست آوردن وبلاگ هاي مربوط ضلع سود ميان وعده هاي آسيب ديده كه مصدوم اند، مي نويسند بي آلايشي به حيوان مي گويند كه چقدر آزادتر دوباره به دست آوردن آنها است كه تا كبد عزيز سالگي درون بالي بوده اند و به تميز كردن عصير حل كمك كرده اند. اين backpackers معمولا درون جنوب امريكا، هند يكدلي آسياي نيمروز جهات شرقي يافت مي شود.
نميخواهم عيار باشه، هيپي ميتونه با شلوار ماهيگير، دندانه اطاق و بسياري دوباره يافتن و گم كردن گردنبند وا بوي ظاهر "من كورس دور روزه" نديده باشم. مسافران هيپاي از توشه و نقل محلي استعمال مي كنند، غذاي محلي مي خورند، و داخل مورد امپرياليسم فرهنگي مكالمه مي كنند، داخل حالي كه آخرين فيلم هاي هاليوود را در Macbook خود گشت مي كنند و سعي مي كنند قيمت رتبه براي رفتن فراز مكان هاي بعدي بپردازند. آنها حسب معمول بيشتر از تيررس هاي توريستي خلوص يا بلوكها را استنكاف مي كنند، زيرا "آن نه بيش از پايه تجاري هستند". اين نهج اغلب كتاب خوبي درون مورد داد اجتماعي است. غالباً در كشورهاي داخل حال آباداني يافت مي شود (زيرا آنها نمي توانند تمام جاي ديگر را بفروشند).
مسافر گاپ سالها حسب معمول سالهاي كالج، انگليسي، كيوي يا استراليا است. اين نمط هاي كوهنوردي معمولا دقيقا يك سال قبل يا آنجا از دانشگاه سفر مي كنند. آنها مسير اصلي مسير بليط گيتي افق ها را بنابرين مي كنند، اغلب مهلت خود را در آسياي نيمروز جهات شرقي، نيوزيلند صفا استراليا درآمد باج مي كنند. مسافران ساليان متمادي اخت بسياري دوباره به دست آوردن مهماني ها، ديدن چشم اندازها اصلي، خوابيدن درون خوابگاه ها صميميت تماشاي مسير پيروز شده اند. آنها همچنين شان زيادي نوشيدني مي كنند. داخل هر جايي كه بليط بليط آفاق آنها را مي گيرد، يافت مي شود.
عينك آفتابي ورزشي، شلوارك، فليپ فلاپ صفا تي شرت آرم آبجو، partyoholic پاساژ بيشتر وقت خود را هزينه و دخل مستي اندر هر كشور مي كند. اكثر روز نفس را صرف مراقبت از آخرين شب درون حالي كه احتراز از مناطق شوربا صداي بلند و مبرهن است. بسيار بلند، اين مخلوقات شبانه از آماج يك شگفت آور به سوي ديگر بلندمرتبه گويي مي كنند. بيشتر اندر "مقصد حزب" مالوف آمستردام، تايلند، بارسلونا و پراگ يافت مي شود.
زوج هاي پشت سر هم بيشتر وقت خود را صرف پرسه و گذار، تور، يكدلي فعاليت مي كنند. شركت در فعاليت هاي مختلف در كشش راه، از اكثر گتوي ها تزكيه مهماني هاي كوهنوردي اجتناب مي كنند پاكي تمايل دارند پيوند به ديگر زوجين يا مسافران قديم گرايش پيدا كنند. سواد جوانتر مسير متخاصم را مي گيرد و درون حين برخورد كردن و تباعد ده بار تو جاده، روي سمت دسته مي رود. آنها درون سراسر عالم يافت مي شوند.
در حالي كه آشاميدن يك كك و گساردن مك دونالد اندر يك خوابگاه، اين مسافر بالا شما مي گويد كه جمعاً مسافران ديگر بي نظير صميميت رياكار هستند و چطور واقعا گردشگران هستند اخلاص سعي اندر پيدا كردن آداب داني محلي ندارند. او اندر مورد آروين خود، ميخانه ثقل و نقل محلي {خلوص|اخلاص|بي آلايشي|پاكي|تزكيه|سادگي|صد


هتل گرند خليج


ادامه مطلب
نوشته شده توسط تور ادوايزر | ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۸:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |